คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

คงจะไม่ต้องอธิบายควสามหมายกันอีกแล้ว  เพราะต่อไปนี้  เราจะพูดถึงเจ้าของวันคริสต์มาสกันเลย  คือ  พระเยซูตัวจริงเสียงจริงเลยครับ

น่าแปลกมั้ยว่า  พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์มาประมาณ 2000 กว่าปีแล้ว  แต่ก็ยังมีการฉลองวันเกิดของพระองค์ทุกปี  และแต่ละปีก็จัดยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

หรือแม้แต่สถานการณ์ที่กำลังจะก่อให้เกิดสงคราม  เมื่อเทศกาลคริสต์มาสมาถึง  พวกเขาต้องหยุดรบกันก่อน  และในบางครั้งก็กลายเป็นมิตรต่อกัน 

ดังเช่น  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  ในวันที่ 25 ธันวาคม  ค.ศ. 1877  เมื่อกองทัพพันธมิตรกับเยอรมันเข้าประจัญหน้ากันในประเทศฝรั่งเศส  มีทหารฝรั่งเศสคนหนึ่ง ร้องเพลงคริสต์มาส "O Holy Night" (เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ)  เสียงเพลงที่ไพเราะ และมีความหมายดังขึ้นในสนามรบยามค่ำคืน  ทำให้ทหารเยอรมันที่พร้อมจะยิงฝ่ายข้าศึกวางปืนลง  แล้วเดินออกมาจากที่หลบซ่อน  ตรงเข้าสวมกอดพร้อมร้องเพลงนี้ด้วยกัน  ช่างเป็นภาพที่น่าสวยงามอะไรเช่นนี้

วันคริสต์มาส  วันเกิดของพระเยซูคริสต์  เหตุผลใหญ่ ๆ ที่คนทั่วโลกระลึกถึง และเฉลิงฉลอง  เพราะ

1. พระเยซูคริสต์ชนะความตาย

เป็นหลักสำคัญของพระคัมภีร์ทีเดียว  หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย  ก็อยู่กับสาวกสี่สิบวัน  แสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์  และการเป็นพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้

2. พระเยซูคริสต์ชนะอำนาจของมารซาตาน

มีคนบาป  คนเจ็บป่วย  คนเป็นอัมพาต  มาหาพระองค์  พระองค์รักษาเขาให้หาย

3. พระเยซูคริสต์อยู่กับเราตลอดเวลา

"เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:19)

พระองค์อยู่กับเราในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์  สายตาเราไม่สามารถมองเห็นได้  แต่สัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณของเราเอง  ด้วยการอธิษฐาน ที่เราสามารถบอกกับพระองค์ในทุกสิ่ง  พระองค์ทรงฟังและจะตอบคำอธิษฐานของเราทุกเรื่อง  ตามน้ำพระทัยของพระองค์

เรื่องกังวลใจหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เราได้ยินได้ฟังตามหนังสือพิมพ์  ทำให้เราทุกข์ใจ  เราสามารถอธิษฐานกับพระองค์ได้

"6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย  แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอนกับการขอบพระคุณ 
7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า  ซึ่งเกินความเข้าใจ  จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์" (ฟิลิปปี 4:6-7)

 

ในปีนี้  ปีหน้า และ ต่อ ๆ ไป  คริสต์มาสก็เป็นการย้ำเตือนถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคุณ และ สำแดงความเป็นพระเจ้าผุ้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไป

ปีนี้  เทศกาลคริสตมาส และ ปีใหม่  คุณอาจจะได้รับบัตรอวยพร  ได้รับของขวัญ

แต่มีของขวัญอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะอยู่กับคุณตลอดไป  และให้ความหวังใจ  กำลังใจที่แท้จริง  สันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้  รวมทั้งโลกหน้า  เราก็จะอยู่กับพระองค์บนสวรรค์อย่างแน่นอน  เพราะพระองค์สัญญาไว้  และทำสำเร็จแล้วด้วยการชนะความตาย

คุณผู้อ่านครับ  พระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่สมบูรณ์  เป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์  คุณสามารถรับของขวัญได้  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เพียงเปิดใจ  วางใจ  ให้พระองค์เข้ามาอยู่ในจิตใจของเรา  สิทธิต่าง ๆ ที่พระองค์ทำเราก็จะได้รับอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน ...

"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก  จงมาหาเรา  และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อย  เป็นสุข" (มัทธิว 11:28)

สุขสันต์วันคริสตมาสครับ

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com