คริสต์มาส กับ โหราจารย์

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

โหราจารย์ (นักปราชญ์) ... แสวงหาพระคริสต์

โหราจารย์ (นักปราชญ์)  เป็นกลุ่มที่สองที่เสาะหาสถานที่การประสูติของพระเยซูคริสต์  พวกเขาได้สังเกตเห็นดาว  บวกความรู้ทางดาราศาสตร์  จึงทำให้พวกเขารู้ทันทีว่ามีผู้ที่มาบังเกิดในโลกนี้แล้ว  และคนนี้แหละที่ปลดปล่อยมนุษย์และนำมนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้า  โดยชีวิตของพระองค์

ดาวที่ปรากฎในท้องฟ้าในคืนนั้นสวย  สง่า  ดาวนั้นอยู่เหนือเมืองเบธเลเฮม  พวกเขาจึงตามดาวที่เห็น  เฝ้าหวังจะนมัสการกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

พวกเขาตรงไปที่พระราชวังทันที  ในเวลานั้น กษัตริย์เฮโรดเป็นผู้ปกครอง  ส่วนชนชาติยิวตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวโรม  ซึ่งเฮโรดก็เป็นคนโรมัน

โหราจารย์  ได้ถามกษัตริย์เฮโรดว่า  เราเห็นดาวมาปรากฎที่เมืองนี้  เราจึงมาเพื่อกราบนมัสการ

พอเฮโรดได้ฟังเท่านั้น  ถึงกับอึ้งทึ้ง  เพราะนั่นหมายถึงจะมีกษัตริย์องค์ใหม่มาบังเกิด  พระราชวังของเราจะถูกแย่งชิงไปเพราะพระกุมารเยซูจะมาบังเกิด  เฮโรดยิ่งคิดยิ่งกลุ้มใจ  รวมถึงข้าราชบริพารในกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย

กษัตริย์เฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาพูดคุย  และแสร้งบอกว่า "เราไม่รู้ว่าพระคริสต์ประสูติที่ไหน  แต่ว่าท่านได้พบแล้ว  ขอให้ช่วยแจ้งข่าวให้เราทราบด่วน  เพื่อจะไปนมัสการด้วย  อย่าลืมนะ !"

พระเยซูคริสต์ในเวลานั้นอาจมีอายุประมาณ 1-2 ปี เท่านั้น  ทำไมกษัตริย์เฮโรดจึงคิดร้ายกับพระองค์  การมาบังเกิดของพระองค์ไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงอำนาจหรือมาเพื่อแสวงเงินทอง ชื่อเสียง

หลายครั้ง  บางคนคิดว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องของศาสนาฝรั่ง  ไม่เกี่ยวกับเราที่เป็นคนไทย  คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์  ฉันไม่เอาหรอก  อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว

พระเยซูคริสต์  พระองค์เสด็จมาเพื่อเราทุกคน และ ไม่ได้มาแย่งชิง หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีงามที่คุณทำอยู่  แต่พระองค์มาให้ และ ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

 

โหราจารย์ให้สิ่งที่แปลก แต่จริง

"กุมารผู้ที่มาบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน  เราได้เห็นดาวของท่านปรากฎขึ้น  เราจึงมา  หวังจะนมัสการท่าน" (มัทธิว 2:2)

เมื่อพวกเขาพบพระกุมารเยซู  พวกเขารีบไปกราบนมัสการทันที  พระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดในสภาพที่ต่ำต้อย  ไม่มีบัตรอวยพร  ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย

ด้วยความปรีดี  เขาหยิบสิ่งของที่เขาจัดเตรียมมาให้ (ไม่ได้มามือเปล่า)

"ครั้นเข้าไปในเรือน ก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา  จึงกราบถวายนมัสการกุมานั้น  แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมาร เป็นเครื่องบรรณาการ  คือ  ทองคำ  กำยาน  และมดยอบ" (มัทธิว 2:11)

สิ่งของทั้งสามอย่างที่โหราจารย์นำมาถวายบ่งถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  และสิ่งที่พระองค์จะได้รับในอนาคต  มีอะไรบ้าง

ทองคำ (Gold)  คนในเวลานั้นจะใช้ทองคำ (สิ่งที่บริสุทธิ์) ในการถวายให้แด่กษัตริย์เท่านั้น  ตรงนี้เป็นการแสดงถึงองค์พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่พวกเขารอคอยมาเป็นเวลา 700 ปี

กำยาน (Frankincense) เป็นเครื่องหอมที่ใช้เผาบูชาในพระวิหาร  เล็งถึงพระเยซูเป็นเหมือนปุโรหิตที่นำมนุษย์ไปถึงพระบิดาได้

"ทางพระเยซูตรัสกับเขาว่า 'เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริง  และเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา' " (ยอห์น 14:6)

มดยอบ (Myrrh)  ใช้ในการชะโลมศพ  เป็นเครื่องหอมที่ช่วยดับกลิ่นศพ  จึงเล็งถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน

ของขวัญของพระกุมาร  มีความหมายและแสดงถึงความเป็นพระเจ้า  และการยอมตายแทนเราจริง ๆ บนไม้กางเขน  คือสิ่งที่พระองค์ยอมรับด้วยความเต็มใจ  เพื่อให้เราทุกคนหลุดพ้นจากบาปทุกชนิดได้ด้วยชีวิตของพระองค์

ทั้งสามสิ่งคือของขวัญจากโหราจารย์  ข้าพเจ้าเคยสงสัยเหมือนกันว่า  ทำไมโหราจารย์เอาเรื่องเกี่ยวกับความตายมายัดเยียดให้กับพระองค์ตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ

แต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีทุกอย่างแล้ว  เพราะพระองค์ทรงรัก และ รักเรามาก และ มากจนถึงที่สุด

จึงไม่แปลกเลย  ในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกแสวงหาการนมัสการองค์พระเยซูคริสต์  และมอบชีวิตให้กับพระองค์  แน่นอนครับ ! เขาจะได้รับสิ่งตอบแทนจากพระองค์ที่โลกนี้ไม่มีให้

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com