คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

ในคืนที่พระเยซูคริสต์มาประสูตินั้น  มีกลุ่มคนอยู่สองกลุ่ม  ที่พระเจ้าทรงสำแดงหมายสำคัญให้พวกเขาได้รับรู้  กลุ่มแรกคือ คนเลี้ยงแกะ

ในคืนที่อากาศหนาว  ผู้คนหลับนอนอย่างสบาย  แต่ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง  พวกเขาไม่ได้หลับนอนอยู่ในบ้านที่อบอุ่นเหมือนทั่วไป  ต้องทำงานของพวกเขา  คือ  ดูแลฝูงแกะอยู่กลางทุ่ง  เราก็คงจะทราบว่าแกะเป็นสัตว์ที่ขาดผู้เลี้ยงไม่ได้  ต้องคอยทนุถนอมให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่าง ๆ

ในระหว่างที่พวกเขาเฝ้าดูแลฝูงแกะ  ทูตสวรรค์มาปรากฎท่ามกลางความมืด  ทำให้พวกคนเลี้ยงแกะคิดว่าเป็นผี  ความกลัวของพวกเขาเป็นการกลัวอย่างสุดขีด  ใครจะไม่กลัวล่ะ  เป็นข้าพเจ้าวิ่งไม่คิดชีวิตแน่  อยู่กลางทุ่งมืด ๆ  ทูตสวรรค์มาปรากฎตัวเป็นหมู่ใหญ่และมีแสงสว่างด้วย

ทูตสวรรค์ได้บอกกับเขาว่า "อย่ากลัว อย่ากลัว อย่ากลัวเลย ... เรามีข่าวดีมาบอก"

"10 ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า  อย่ากลัวเลย  เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย  คือความปรีดียิ่ง  ซึ่งจะมีถึงคนทั้งปวง
11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือ พระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด  นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย  คือ ท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า" (ลูกา 2:10-11)

เมื่อคนเลี้ยงแกะได้ยินสิ่งที่ทูตสวรรค์บอก  พวกเขาจึงไม่รอช้า  ต้องไปพิสูจน์  พวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินทางไปเมืองเบธเลเฮม (เมืองดาวิด)  ในระหว่างที่เดินทางไปพวกเขาคงคิดในใจ  เราเป็นเพียงคนยากจน และต่ำต้อยในสังคม  การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดมาถึงเราด้วยหรือ ?  ทำให้เขายิ่งต้องไปให้ถึงที่ประสูติเร็วขึ้น เพื่อต้องการพบพระผู้ช่วยของพวกเขา

ไม่นานนัก  พวกเขาได้มาถึงสถานที่ที่ทูตสวรรค์ได้บอก  พวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเอง  พระกุมาร (พระเยซูคริสต์) นอนอยู่ในรางหญ้า  โดยมีมารีย์และโยเซฟอยู่ข้าง ๆ

พระเจ้าผู้สูงสุด  ยอมเสด็จมาจากสวรรค์  มาบังเกิดในสถานที่ช่างต่ำต้อย  พระองค์ยอมทำเพื่อเราจนถึงขนาดนี้เชียวหรือ ?

หลังจากพบพระกุมารเยซู  คนเลี้ยงแกะกลับไปด้วยความชื่นชมยินดี  เพราะสิ่งที่โลกรอคอยการมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรม  กลายเป็นคนชอบธรรม  ได้มาถึงพวกเขาแล้ว  โดยเฉพาะพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระกุมารก่อน

สิ่งแรกที่พวกเขาทำ  คือ  ไปบอกข่าวดีเรื่องการมาประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  และกับคนทั่ว ๆ ไปที่พวกเขาพบ

วันนี้ข่าวดีในการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดของโลก คือ พระเยซูคริสต์  มาถึงโลกนี้แล้ว  และพร้อมที่จะช่วย และ ปลดปล่อยคุณจากความทุกข์ใจ  ความกลัว  กลายเป็นสันติสุขในใจ และความชื่นชมยินดี

อยู่ที่ใจของคุณเอง  คุณพร้อมหรือไม่ที่จะฟังข่าวดีของพระเยซูคริสต์

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com