คริสต์มาส กับ มารีย์

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

มารีย์เป็นใคร  เป็นหญิงสาวพรหมจรรย์ (หญิงบริสุทธิ์)  เธอไม่เพียงแต่บริสุทธิ์ทางด้านร่างกายเท่านั้น  แต่ใจของเธอ และการดำเนินชีวิต  ก็เป็นที่ชื่นชมขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มารีย์  บางคนเรียกว่า มาเรียน  เป็นหญิงสาวที่สวย  อายุก็อยู่ในช่วงวัยรุ่น  ได้หมั้นไว้กับชายหนุ่มชื่อ โยเซฟ

วันหนึ่ง  ทูตสวรรค์กาเบรียล  มาบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเธอ "ว่าเธอจะตั้งครรภ์ และ คลอดบุตรชาย"  ต่อมาอีกไม่นานมารีย์ก็ตั้งครรภ์  โดยที่ยังไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับชายใดเลย  แต่เป็นไปโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ในสมัยนั้น  การหมั้นถือว่าเป็นการทำสัญญาต่อกันแล้ว  จะสิ้นสุดการหมั้นโดยการตาย หรือการถอนหมั้น  แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันจนกว่าจะได้แต่งงานกันแล้ว

ต้องการเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวจะไม่ชิงสุกก่อนห่าม  หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร  ยอมเสียตัวง่าย ๆ เพียงรู้จักกันแค่วันสองวันเท่านั้น  น่าเศร้าใจ

เคยมีแบบสอบถามนักศึกษาแพทย์ชายสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่ง  ถ้าคุณอยู่สองต่อสองกับแฟนของคุณเมื่อไปเที่ยวด้วยกัน  คุณจะทำอย่างไร  นักศึกษาแพทย์ส่วนมากจะตอบว่า "เขาขอจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของเขาเพื่อเป็นการแสดงความรัก"

เราต้องพยายามช่วยให้คนหนุ่มสาวของเราได้สะสมจริยธรรมในจิตใจของเขาควบคู่กับความรู้ที่เขาแสวงหา

เรามาดูกฎหมายเรื่องการหมั้นของไทย  เมื่อผิดสัญญาหมั้น  ผลจะเป็นอย่างไร

มาตรา 1434  เมื่อมีการหมั้นแล้ว  ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น  อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดได้รับค่าตอบแทน  ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น  ให้คืนของหมั้นแก่ชายด้วย

มาตรา 1440  ค่าทดแทนที่ได้

  1. ทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงชายหญิง
  2. ทดแทนความเสียหายจากการเตรียมงานจะมีการสมรส
  3. ทดแทนความเสียหายต่ออาชีพและการงาน

แต่สำหรับมารีย์  จะได้รับโทษฐานเดียว คือ "ตาย"  เพราะเธอตั้งครรภ์  โดยไม่ใช่กับคู่หมั้นของเธอ  ดังนั้น  ก้อนหินเป็นสิบ ๆ ก้อนที่จะปาใส่เธอจนตาย

เธอจะต้องเผชิญหน้ากับโยเซฟ  คู่หมั้นซึ่งจะไม่มีทางเข้าใจเธอได้  ไม่อยากคิดเลย  โทษที่เธอจะได้รับนั้น ทั้งร่างกาย และ จิตใจ

นี่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับสรีระทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลง  เช่น  อาการของหญิงที่ตั้งครรภ์

แต่สิ่งที่เกิดขึ้น  มารีย์เข้าใจแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ที่จะให้พระเยซูคริสต์มาประสูติ  เธอได้พูดว่าอย่างไรรู้ไหมครับ

"ส่วนมารีย์จึงทูลว่า 'ดูเถิด  ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า  ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน'  แล้วทูตสวรรค์จึงจากเธอไป' " (ลูกา 1:38)

"เธอยอมที่จะเป็นทาสี" (ทาสที่เป็นผู้หญิง)  เป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า  เธอเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเธอ

คุณเชื่อมั้ยครับ  ว่าคริสต์มาสนี้  พระเยซูคริสต์มีสิ่งที่ดีมอบให้กับทุกคน  ถ้าคุณเชื่อในพระสัญญาที่บอกไว้ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์

"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  ผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 6:47)

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com