คริสต์มาส...ต้องฉลอง

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

เมื่อข้าพเจ้าหวนคิดถึงบรรยากาศคริสต์มาสในช่วงอายุ 14-15 ปี  เป็นช่วงที่ยังเป็นวัยหนุ่มใสซื่อ  ถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมานานพอสมควร  แต่เมื่อคิดถึงทีไรก็มีความรู้สึกที่ดีและภูมิใจว่า  เราก็เป็นคนหนุ่มมาก่อนนะ

ในเดือนธันวาคมที่อากาศหนาว  โดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเมื่อก่อน  กลางคืนจะหนาวและมีน้ำค้างลง  เมื่อเดินผ่านโบสถ์คริสเตียน  ก็จะเห็นแสงไฟที่มีสีสันต่าง ๆ ประดับประดาสวยงาม  ใกล้ ๆ โบสถ์มีร้านค้าที่ประดับไฟและมีป้ายข้อความ "Merry Christmas" (สุขสันต์วันคริสต์มาส)  ดูน่ารื่นเริงและสนุกดีจัง

หลังจากวันคริสต์มาสก็เป็นเทศกาลปีใหม่  ทำให้ข้าพเจ้าฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกันไปเลย  ช่วงนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลาย  ไปฉลองคริสต์มาสด้วยการดื่มสุราเหมือนหนุ่ม ๆ ทั่ว ๆ ไป  และเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

วันเวลาผ่านไป  จากวันเป็นเดือน  จากเดือนเป็นปี  ข้าพเจ้าไปพบกับญาติคนหนึ่ง  เขาเป็นคริสเตียน  เขาชวนข้าพเจ้าให้มาฟังเพลง  เล่นกีฬาที๋โบสถ์  เพราะมีสนามกว้าง และแล้วเทศกาลคริสต์มาสก็เวียนมาถึงอีกครั้ง  ที่โบสถ์เขาจัดงานวันคริสต์มาส เป็นประจำทุกปี  แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตและสงสัย  ทำไมที่โบสถ์จัดงานฉลองคริสต์มาสไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ตามสถานเริงรมย์ต่าง ๆ

ไม่เห็นมีเหล้า  ไม่เห็นซานตาครอสถือขวดเหล้า  ไม่เห็นมีซานตาลิน่า (ซานต้าผู้หญิง) ที่พยายามเชิญชวนให้เข้าไปนั่งพูดคุยในร้านนั่งดื่มเหล้า  ร้องเพลงคาราโอเกะ  เหมือนในภาพข่าวที่พบเห็นตามหนังสือพิมพ์

แต่ในโบสถ์กลับสนใจเรื่องราวของชายคนหนึ่ง  ที่ลงมาเกิดในโลกนี้  และทำคุณประโยชน์อะไรอีกหลายอย่างกับพวกเรา

ทำให้ข้าพเจ้าเห็นภาพการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส อีกมุมมองหนึ่งของโบสถ์คริสเตียน และลึก ๆ ภายในบอกกับข้าพเจ้าว่า "ใช่เลย คริสตมาส"

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com