ใช่เลย คริสต์มาส

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

คนไทยเป็นคนที่สนุกสนาน  มีความสุข  แม้แต่ชาวต่างชาติยังยอมรับว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม  ถึงแม้ปัจจุบันอาจจะยิ้มฝืด ๆ แต่ก็ยังยิ้มได้อยู่

และเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส หรือ เทศกาลอื่น ๆ  คนไทยก็ร่วมยินดีกับเขาได้อย่างสนุกสนาน  และกลมกลืน  จนมีคนพูดว่า  การกินการดื่มเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาโดยตลอด

แต่คริสต์มาสที่แท้จริง  ให้อะไรมากกว่าการดื่ม  การร้องคาราโอเกะ  การเที่ยวเต้นรำ  เชิญผู้อ่านค้นหาความหมาย  และพบกับเจ้าของวันคริสต์มาสที่แท้จริงได้ในหนังสือเล่มนี้ "ใช่เลย คริสต์มาส"

ด้วยความเชื่อมั่น

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com