ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม?

FollowHisSteps.com
 

ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม?
การแสวงหาความหมายของชีวิต
กินลมกินแล้ง
แสวงหาเป้าหมายของชีวิต
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เดินไปในทิศทางใหม่
อะไรคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่?

ทำไมฉันถึงรู้สึกว่างเปล่า ?  ฉันไม่รู้ว่าฉันมีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ โดยปราศจากความหมายเพื่ออะไรกัน ?  ฉันจะพบกับความพึงพอใจได้จากที่ใด ?  ฉันจะพบกับเป้าหมายและเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จากไหน ?  แล้วการมีชีวิตอยู่นั้นดีจริงหรือ ?

ในหนังสือเล่มนี้  เคิร์ท เดอ ฮาน ได้ให้คำตอบบางประการในบรรดาคำตอบมากมายสำหรับคำถามเหล่านี้  และเชื่อว่าการศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงของหนังสือปัญญาจารย์ในพันธสัญญาเดิมนี้ จะให้ทั้งคำตอบที่เป็นทางตัน  และแนวทางการดำเนินชีวิตที่สร้างความพึงพอใจที่แท้จริงแก่ผู้อ่านได้

 

มาร์ติน อาร์ เดอ ฮาน II

 

เขียนโดย เคิร์ท เดอ ฮาน

แปลโดย ปาริชาติ แสงอัมพร

เรียบเรียงโดย ชนิดา จิตตรุทธะ

จากหนังสือ ฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไม ?

 

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com