เมื่อฉันพลาดไป...ใครเข้าใจฉันบ้าง

FollowHisSteps.com
 

ฉันติดโรคเอดส์แล้ว ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันเสียตัวให้กับเพื่อนผู้ชายแล้ว ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ผมได้ทำผิดเรื่องเพศกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของผม ............ มีใครเข้าใจผมบ้าง ?

ฉันกำลังติดยาบ้า ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันอยากเลิกเหล้า ฉันพยายามแล้วพยายามอีก แต่ฉันก็เลิกไม่ได้ ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันมีอาชีพโสเภณี ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันไม่อยากเป็นคนที่รักในเพศเดียวกัน ........... มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันทำผิดมากมาย ........... มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันกำลังทำผิดอยู่........ .มีใครเข้าใจฉันบ้าง?

เมื่อฉันทำผิดพลาดไป ............ มีใครเข้าใจฉันบ้าง ?

ฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ........... มีใครที่เข้าใจ รัก และสามารถที่จะช่วยฉันได้ ?

ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำผิด ไม่มีใครเลยที่อยากทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่บางครั้ง เพราะสถานการณ์บางอย่าง ความอ่อนแอของจิตใจ ค่านิยมที่ผิด ๆ ของสังคม มันชักจูง มนุษย์เราให้หลงไปกระทำผิด เมื่อเราทำผิดลึก ๆ ในจิตใจ เรามีความกลัว ความอาย

บางทีเราก็แสดงออกโดยไม่แคร์สังคม หรือไม่เราก็เก็บซ่อนความผิดนั้นไว้ และ แสดงออกมาภายนอก ทำตัวให้เหมือนกับว่าไม่ม่อะไรเกิดขึ้น แต่ถึงภานอกเราจะ แสดงออกเช่นไรก็ตาม ภาในใจของเราก็ยังสับสน และรู้สึกลัว รู้สึกผิด ...

ลึก ๆ ภายในใจของเรากำลังปรารถนาที่อยากให้มีใครสักคนที่เข้าใจในตัวเราว่า "เราไม่อยากเป็นเช่นนี้ ... เรากำลังต่อสู้ ดิ้นรนอยู่" ....

เมื่อเราทำผิด เราอยากจะบอก ใครสักคนให้เข้าใจ เราอยากได้รับการอภัย เพื่อจะแก้ตัวใหม่ แต่หลายครั้งเรามีความกลัว เรากลัวว่าเขาไม่เข้าใจในความรู้สึกของเรา เรากลัวว่าเขาจะซ้ำเติมเรา เรากลัวว่าเขาจะปฏิเสธเรา ดังนั้นเราจึงไม่กล้าเปิดเผย หรือกล้ายอมรับ ความผิดที่เราได้ทำ ....

เราอยากจะหาสักคนที่เข้าใจส่วยลึกภายในจิตใจของเรา ไม่ปฏิเสธแต่ยอมรับเรา มีความรักที่แท้จริงต่อเรา มีความบริสุทธิ์ใจต่อเราและสามารถที่จะให้กำลังแก่เราในการ แก้ไขชีวิตของเราได้....

มีใครสักคนไหมที่เป็นเช่นนี้ ?...

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว มีชายคนหนึ่งได้ปรากฎกายขึ้น ชายผู้นี้ อ้างตัวว่าเขาเป็นคนที่มาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนลึกภายในจิตใจของ มนุษย์ทุกคน ชายผู้นี้คือ พระเยซูคริสต์ ....

พระเยซูคริสต์มาเพื่อะไร ?

ถ้ามนุษย์เราไม่เคยทำผิด .... พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

ถ้ามนุษย์เราสามารถนำทางชีวิตของตนเองได้ ........... พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

ถ้ามนุษย์เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตได้เอง......... พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

ถ้ามนุษย์เราสามารถหาคนที่สามารถรักและเข้าใจเขาได้อย่างแท้จริง....... พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

ถ้ามนุษย์เราสามารถที่จะมีคนช่วยให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริง........ พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

ถ้ามนุษย์เราสามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความผิดบาปได้ ........... พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมา

แต่เพราะเหตุที่มนุษย์เราไม่สามารถทำได้ตามข้างต้น ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงต้องมา

และในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังได้บันทึกอีกว่า หลังจากพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขน วันที่สามพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงบัญชาให้เหล่าสาวก 11 คนของพระองค์ออกไปประกาศเรื่องราวของพระองค์ ให้แก่มนุษย์ทุกคน และเมื่อเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถูกเผยแผ่ไปที่ใดคนเป็นอันมากต่าง ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริง ๆ และพระองค์สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการส่วนลึกของพวกเขาได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เข้าใจจิตใจของพวกเขา รักและให้กำลังแก่พวกเขาในการแก้ไขในสิ่งที่ผิด ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระองค์ยังได้ให้คำตอบของความหมายของชีวิตที่แท้จริงให้แก่พวกเขาอีกด้วย

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า.........

"คนเจ็บต้องการหมอ คนสบายไม่ต้องการ เรามาเพื่อรักษาคนเหล่านั้นที่มีหัวใจเจ็บช้ำ......"

"ไม้อ้อช้ำแล้ว เราจะไม่หัก ตะเกียงจวนมอดเราจะไม่ดับ เราไม่ได้มาเพื่อซ้ำเติม แต่เรามาเพื่อรักษาเขา"

"บรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อย และภาระหนัก จงมาหาเรา เราจะให้ท่านหายเหนื่อยและมีสุข"

ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำผิด แต่มีน้อยคนนักที่จะสามารถเห็นความผิดพลาดของตนเอง

แต่ถ้าเมื่อท่านผู้อ่านได้มาถึงตรงนี้ แล้วท่านเห็นความผิดของตนเอง พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เรียกท่านว่า "ผู้มีความสุข"

"บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่อง รู้สึกโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือ ปลอบประโลมจากพระผู้สร้างของเขา และจะได้มีส่วนในพระพรอของพระองค์ " (มัทธิว 5 :3-4)

ผู้อ่านที่รัก... เงื่อนไขอย่างเดียวในการรับความรักและเข้าใจจากพระเยซูคริสต์คือ เปิดใจของท่านออกแล้วบอกกับพระองค์ด้วยใจจริง ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ พระเยซูคริสต์ ไม่เคยปฏิเสธท่าน พระองค์ทรงรักและตายบนไม้กางเขนเพื่อรับแบกบาปความผิดของท่าน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อประทานชีวิตใหม่ในการแก้ไขความผิดพลั้งของท่าน ท่านสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ เมื่อท่านเปิดใจพูดกับพระองค์ด้วยใจจริง

 

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

http://www.ccma.i-p.com

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com