ร่มเดินได้

FollowHisSteps.com
 

วันหนึ่ง  มีร่มขนาดใหญ่คันหนึ่ง  เดินด้อมด้อม  ด้อมไปตามถนน  ดู ๆ เหมอืนกับว่ามันเดินไปได้เอง  ตรงปลายก้านข้างล่างเกือบจะถึงดิน  ร่มคันนี้มีหลายสี  แต่ละสีก็สวยงดงามยิ่งนัก  ดูซิ ดูมันซิ  ทุกคนที่เห็นต่างพิศวงงงงันไปตาม ๆ กัน  มันเดินไปเรื่อย ๆ

ไม่ว่าร่มคันนี้ผ่านไปทางไหน  เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ก็จะร้องบอกต่อ ๆ ไปว่า

"เร็ว ๆ  มาดูร่มประหลาดซิ"

"มาดูร่มเดินได้ซิ"

แล้วพวกเขาก็เดินตามร่มคันนั้นไป  ต่อมาพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเท้าเล็ก ๆ ลอดออกมาใต้ร่มนั้น  เป็นเท้าของเด็กคนหนึ่ง   ในที่สุดร่มนั้นก็มาหยุดลงที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง  เขาวางร่มลงบนดิน

แล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่า

"ใครอยากฟังเรื่องของร่มของผมมั่งฮะ"

ทุกคนเดินเข้ามาใกล้ ๆ   เด็กคนนั้นจึงพูดต่อไปว่า

"นั่งลงซิฮะ  ผมจะเล่าให้ฟัง"

ทุกคนก็ทำตามโดยดี  แม้ว่าผู้ฟังบางคนจะโตกว่าเขาก็ตาม  ด้วยความอยากรู้อยากเห็น

เด็กคนนั้นชี้ไปที่แถบร่มสีดำ  พร้อมกับพูดว่า

"เห็นสีดำนี้มั้ยฮะ  สีดำหมายถึงความผิดบาปของเรา  เราทุกคนเคยทำผิดบาปมาแล้วไม่มากก็น้อย  เวลาทำผิดบาปเราไม่อยากให้ใครเห็น  อยากทำในที่มืด ๆ  ฉะนั้นความผิดบาปจึงเปรียบเหมือนความมืด  คือสีดำ"

มีเสียงพึมพัม  แสดงว่าเห็นด้วย

"ทีนี้ขอให้เรามาดูสีทอง  สีทองหมายถึงสวรรค์  ซึ่งมีถนนลาดด้วยทองคำ  บนสวรรค์มีแต่ความสุขสบาย  ไม่มีความทุกข์โศกเศร้า  ความผิดบาปจะเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้เลย  ฉะนั้นเราจึงเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้  เพราะเราทุกคน เป็นคนบาป"

ผู้ฟังต่างถอนใจ  ส่ายหน้าไปตา ๆ กัน ด้วยความผิดหวัง

"ต่อไปเป็นสีแดง  สีแดงหมายถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์  พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า  พระองค์ทรงรับโทษแทนเรา  ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา  แล้วหลังจากนั้น 3 วัน  พระองค์ทรงเป็นจากความตาย  เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า  และรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  พระองค์ก็จะลบล้างความผิดบาปของเราด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์" 

"แล้วจิตใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนอย่างแถบสีขาวนี้  เราต้องเชื่อวางใจในพระเยซู  และทูลขอให้พระองค์ยกความผิดบาปของเรา  เมื่อเราทำอย่างนี้แล้ว  พระองค์จะเสด็จเข้ามาในใจ  และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  วันหนึ่งเมื่อเราตายไปจากโลกนี้  พระองค์จะรับเราไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์"

หน้าของผู้ฟังแช่มชื่นขึ้น  แสดงว่ายังมีความหวัง

"ใครมั่งรู้ตัวว่าเป็นคนบาป"

คนฟังยกมือขึ้น

"ถ้าอย่างนั้นขอให้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้ากันเถอะ  ให้เราทูลขอพระเยซูให้พระองค์เสด็จเข้ามาในใจ  และลบล้างความผิดบาปของเรา  ให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ (เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา)  และทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูเจ้า"

แล้วเด็กคนนั้นก็หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านว่า

"ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำเราเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:9)

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น  จะมิได้พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)

จากพระคัมภีร์ข้อนี้ (ยอห์น 3:16)  จงใส่ชื่อเธอลงไปแทนคำว่า "โลก" และ "ทุกคน"   ตัวอย่างเช่น  เพราะว่าพระเจ้าทรงรัก "กิติ"  จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ "กิติ"  ที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์

"ถ้าเธอเชื่อและวางในในพระเยซูเจ้า  และรับพระองค์ไว้ในใจเธอ  เธอจะได้บังเกิดใหม่แล้ว  ได้รับชีวิตนิรันดร์  และพร้อมที่จะไปสวรรค์แล้ว"

"มีอีกสีหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึง  สีอะไรนะฮะ"

คนฟังร้องพร้อมกันว่า

"สีเขียว"

"นั่นล่ะฮะ  สีเขียวหมายถึง  สิ่งที่เจริญเติบโตงอกงาม หลังจากที่เราได้รับเชื่อพระเยซู  คือ ได้บังเกิดใหม่แล้ว  ชีวิตจิตใจของเราจะต้องเจริญเติบโตขึ้นทุก ๆ วัน  เราจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้  คือ

  1. อ่านพระคัมภีร์  และเรื่องที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ทุกวัน
  2. อธิษฐานทุกวัน
  3. ไปนมัสการและเรียนเรื่องพระเจ้าที่โบสถ์"

แล้วเด็กคนนั้นได้เตือนผู้ฟังว่า

"ขออย่าลืมทำตามที่ผมได้กล่าวมาแล้ว  เพื่อชีวิตจิตใจของท่านจะได้เข้มแข็งขึ้นในพระคริสต์  ขอให้ท่านนำเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วไปเล่าให้เพื่อน ๆ  ฟังด้วย"

พูดจบแล้วเขาก็ยกร่มขึ้นใส่บ่าเดินด้อม ๆ ต่อไป

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com