การแบ่งเวลาอย่างคริสเตียน

FollowHisSteps.com
 

การแบ่งเวลาอย่างคริสเตียน
บทนำ การแบ่งเวลา
หลักการแบ่งเวลาของคริสเตียน
การจัดลำดับความสำคัญ
การทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
เอกสารอ้างอิง

พระเจ้าทรงสร้างเรามาด้วยความรัก และพระองค์ก็ได้ทรงมอบหมายให้เราเป็นผู้อารักขา (steward) นั่นคือ เรามีหน้าที่ดูแลในสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา

แล้วมีสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องดูแล? ก็ได้แก่ พระกาย (Temple or Body) ตะลันท์ (Talent) ทรัพย์สินเงินทอง (Treasure) และเวลา (Time)

เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เราไม่ใช่เจ้าของของสิ่งเหล่านี้ เราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแล และแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงวางพระทัยให้เราดูแลสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จึงขอที่เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง เพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้า

ลองจินตนาการดูนะครับ หากว่ามีธนาคารหนึ่งที่จะใส่เงินในบัญชีของคุณวันละ 86,400 บาท แต่ทว่ายอดเงินนี้คุณจะสามารถใช้ได้แค่ภายในวันนั้นเท่านั้น ทุก ๆ เย็นยอดเงินที่เหลือก็จะถูกลบทิ้งไป หากเป็นเช่นนี้ คุณจะทำเช่นไร? แน่นอน คงจะไม่มีใครปล่อยให้เหลือสักบาท คงจะถอนมาใช้ทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมครับ!

และความเป็นจริง ก็คือ เราทุก ๆ คนมีธนาคารเช่นนี้อยู่ ชื่อธนาคารนี้ ก็คือ "เวลา"

ทุก ๆ เช้า ธนาคารนี้ก็จะให้กับคุณ 86,400 วินาที และทุก ๆ คืน เวลาที่คุณไม่ได้ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ดี เวลาที่คุณไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่า ก็จะถูกนับว่าเป็นเวลาที่สูญเสียไป และจะไม่มีเหลือให้ใช้สำหรับวันต่อมาอีกเลย

คุณไม่สามารถที่จะถอนเพื่อใช้เวลาของวันพรุ่งนี้ได้ ถ้าหากคุณใช้เวลาของวันนี้อย่างไร้ค่า ผู้ที่สูญเสียก็คือตัวคุณเอง ดังนั้นขอที่เราจะดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยเวลาของปัจจุบัน ลงทุนเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดทั้งด้านสุขภาพ ความสุข และความสำเร็จ

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเอง จะไม่ใช่เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ดีนัก แต่ก็ได้ศึกษาค้นคว้ามาพอสมควร จึงอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับพี่น้องครับ เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะขอแบ่งส่วนเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่  บทนำเรื่องการแบ่งเวลา  หลักการแบ่งเวลาของคริสเตียน  การจัดลำดับความสำคัญ และ การทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน

ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ทุก ๆ ท่าน  ที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค้า เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงประทานเวลาที่มีค่าให้แก่เรา

 

เรียบเรียง-สรุป โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com