(For English version, please go to this page. Tony's Story)

ข้าพเจ้าชื่อต้น เป็นคนไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ชีวิตของข้าพเจ้าเรียบง่ายมาตลอด เรียนแบบสบาย ๆ แม้จะไม่ได้ตั้งใจมาก แต่ก็ได้คะแนนที่พอใช้ได้มาตลอด

หากมองข้าพเจ้าจากภายนอกแล้ว อาจจะดูเหมือนเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน แต่แท้จริงแล้วภายในใจบางครั้งก็มิได้ร่าเริงอย่างที่แสดงออก เพราะข้าพเจ้าก็มีความกลัวอยู่ในใจเสมอ จากความเชื่อเดิมของข้าพเจ้า ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ทำให้ข้าพเจ้ากลัวว่าอนาคตของข้าพเจ้าจะไม่ได้ดีอย่างที่เป็นอยู่ และข้าพเจ้าก็กลัวว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นเช่นไร จะเกิดเป็นตัวอะไร รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความมั่นคงเอาเสียเลย

และเนื่องจากในช่วงสมัยมัธยม ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องโหราศาสตร์เป็นพิเศษ จนถึงขนาดงมงาย จึงทำให้บางครั้งข้าพเจ้าก็คิดขึ้นมาว่า แล้วใครเล่าเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราขึ้นมา แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงเก็บคำถามนี้ไว้ในใจอยู่

จนมาถึงช่วงมัธยมปลาย ความกลัวของข้าพเจ้าก็มีมากขึ้น จนทำให้มีลักษณะเหมือนคนเป็นโรคประสาท ข้าพเจ้าพยายามทำดี และพยายามเต็มที่ที่จะไม่ทำบาป ขณะเดิมข้าพเจ้าก็จะก้มดูตลอด เพราะกลัวว่าจะเหยียบมดตาย บางครั้งเกือบจะเสียหลักเพราะเกือบจะเหยียบแมลงสาบตาย ตอนอาบน้ำจากอ่างน้ำก็ต้องคอยดูว่าจะมีลูกน้ำอยู่หรือไม่ ฯลฯ แม้ว่าด้านการกระทำ ข้าพเจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นส่วนใหญ่ แต่กลับพบว่าแต่ละวันข้าพเจ้าก็ได้ทำบาปมากมายทางด้านความคิดเช่นกัน รวมกันแล้วปริมาณของการทำบาปมากกว่าปริมาณของการทำดีหลายเท่าตัวทีเดียว ไปปรึกษาจากสำนักต่าง ๆ ก็ได้คำตอบตรงกันว่า บุญไม่สามารถลบล้างบาปได้ ข้าพเจ้ารู้สึกสิ้นหวัง

ขอบคุณพระเจ้า ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีมาก ท่านได้เล่าเรื่องราวให้ข้าพเจ้าฟังเกี่ยวกับพระเจ้ามาหลายปีทีเดียว และสอนภาษาอังกฤษให้กับข้าพเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ แม้กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าก็รู้สึกประทับใจในคำสอนจากพระคัมภีร์

ณ เวลาที่ข้าพเจ้าสิ้นหวังนั้นเอง จึงทำให้ข้าพเจ้าเริ่มเปิดใจออก และพบว่าพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่า พระเยซูคริสต์ทรงสามารถอภัยบาปผิดได้ เพียงแค่เชื่อในพระองค์ ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์

แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่ามีพระเจ้าจริง ๆ?

ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากข้าพเจ้าสอบเทียบได้ และก็ยังไม่ได้มีความเตรียมพร้อมสำหรับการสอบอย่างสิ้นเชิง ข้าพเจ้าได้ลองหยุดกราบไหว้รูปเคารพมากมาย และอธิษฐานขอพระเจ้า และในที่สุด พระเจ้าก็ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าสอบได้คะแนนดี เมื่อเลือกคณะ ข้าพเจ้าก็เลือกเพียงแค่อันดับเดียว และก็ได้ที่ที่ข้าพเจ้าต้องการ ด้วยคะแนนเกือบสุดท้าย สิ่งนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างยิ่ง และในงานคริสตมาสที่คริสตจักรปีนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้ก้าวเดินออกไปรับเชื่อ รับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า

หลังจากที่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าก็พบกับสันติสุข ข้าพเจ้าได้พบกับคำตอบที่แสวงหามานาน

  • ข้าพเจ้าได้รู้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ลิขิต และดูแลชีวิตของเราเสมอมา
  • ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของข้าพเจ้าอยู่
  • และข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้า ผู้ซึ่งรักข้าพเจ้าอย่างมากมาย

ใช่แล้วครับ พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นคนบาป และผลของความบาปคือความตาย แต่ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อตายไถ่บาปแทนเราบนไม้กางเขน และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมา มีชัยชนะเหนือความตาย ในวันสุดท้ายพระองค์จะเสด็จกลับมาพิพากษา เพียงแค่เราเชื่อในพระองค์ เราก็จะได้รับชีวิตใหม่ และจะได้รับชีวิตนิรันดร์

หลังจากที่เชื่อในพระเจ้า พระองค์ก็ทรงดูแลข้าพเจ้ามาตลอด แม้ว่าจะต้องพบกับปัญหามากมาย แต่พระเจ้าก็นำให้ข้าพเจ้าผ่านมาได้ตลอด

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องที่รักทุก ๆ ท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของข้าพเจ้านี้ ได้ลองเปิดใจ พิจารณา ลองศึกษาเพิ่มเติม และลองให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณดูครับ แล้วชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป