ความกดดันในแง่บวก

FollowHisSteps.com
 

ความกดดันในแง่บวก
ความกดดันในแง่บวก
ความกดดันที่พระเจ้าใส่ไว้คืออะไร?
ลักษณะของความกดดันนี้
7 ด้านของความกดดันในแง่บวก
บทสรุป

ความกดดันในแง่บวก

ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์

เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  สังคมโลกของเราในปัจจุบันนี้  เต็มไปด้วยคำถามต่าง ๆ ที่ค้างคาใจพวกเราทุกคน  มนุษย์เราเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก  เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์  และค่านิยมของสังคมโลกที่เราอยู่นี้  กำลังทำให้มนุษย์เราเย็นชาต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  และกำลังถลำลึกลงไปในหลุมแห่งความสับคน  ไร้จุดหมาย  ไร้แนวทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทุกที ...

ความเชื่อของคริสเตียน  มีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ไหม? ...  มีแน่นอน...

นักปรัชญาท่านหนึ่ง  ชื่อ  ออกัสติน  ได้กล่าวว่า "ที่ใดมีกฎ  ที่นั้นมีผู้ออกกฎ"  และใครล่ะที่เป็นผู้ออกกฎ ? ...  อิมมานูเอล คานท์  นักปรัชญาอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า "อิสระที่แท้จริงจะต้องมีขอบเขต"...  ใครล่ะเป็นผู้กำหนดขอบเขตความอิสระให้แก่มนุษย์ ? ...  ใครล่ะจะมีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะออกกฎและกำหนดขอบเขตความอิสระให้แก่มนุษย์ ? ...  ซึ่งพวกเราคริสเตียนทราบดี ว่า คือพระเจ้า  พระผู้สร้างมนุษย์นั่นเอง ...

หลังจากที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้ว  พระองค์ทรงใส่บางอย่างให้แก่มนุษย์เรา  นั่นคือ  ความกดดันในแง่บวกที่ช่วยให้มนุษย์เราเห็น  เข้าใจ  และเรียกร้องให้เราทำตามกฎและมาตรฐานที่พระองค์ทรงให้แก่มนุษย์เรา  ถ้ามนุษย์เราเชื่อฟังความกดดันนี้  ชีวิตของเราจะมีแต่สันติสุข  เพราะเราได้ใช้ชีวิตเหมือนที่มนุษย์ควรจะเป็น  แต่ถ้าเราไม่เชื่อฟัง  ปัญหา  คำถามต่าง ๆ  ความสับสน  ความมืดมัว  ก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรา  และจะมีอิทธิพลในแง่ลบต่อตัวเอง  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  และโลกที่เราอยู่

อ่านมาถึงตรงนี้  ท่านผู้อ่านคงจะเริ่มมีความคิด คำถามในใจว่า  ความกดดันนี้มันเป็นอย่างไร  และมีลักษณะอย่างไร ?    อย่ารอช้าเลยครับ  รีบเปิดและเข้าไปในโลกแห่งการกระตุ้นความคิดกันเดี๋ยวนี้เถิดครับ ...

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

จากหนังสือ ความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในมนุษย์

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com