ศาสนา...ช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

FollowHisSteps.com
 

ศาสนา...ช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?
พระเจ้ามีจริงไหม?
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แตกต่างจากสัตว์
มนุษย์มีอิสระในการเลือก
มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป
ศาสนาช่วยมนุษย์ได้ไหม?
มนุษย์กำลังตกอยู่ในความน่าสงสาร
ค่าจ้างของความบาปคือความตาย
พระเจ้าทรงเป็นความรักและยุติธรรม
พระเยซูเป็นใคร?
พระเยซูทรงเป็นคุณหมอ
พระเยซูตายไถ่บาปแก่มนุษย์อย่างไร?
รากฐานของความเชื่อคริสเตียน
คำวิงวอน
จะต้อนรับพระเยซูได้อย่างไร?
จงมั่นใจในความรอด
เมื่อเชื่อแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป?

เวลาที่ผู้พิพากษาเขาจะตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกนั้น  ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตา  เขาจึงจะสามารถตัดสินได้  แต่เขาจะฟังจากเหตุผล และดูจากหลักฐานเท่าที่เขาสามารถหาได้และมีอยู่  ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว  ก็ประมาณ 50-60 % เท่านั้น  แต่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่เขาจะตัดสินความว่าใครผิดใครถูก

เช่นเดียวกัน  หนังสือเล่มนี้จะเสนอพยานหลักฐาน  เหตุผลต่าง ๆ เพื่อให้คุณรู้ว่าพระเจ้ามีจริง  มนุษย์มาจากไหน?  อะไรคือวิญญาณ?  แล้วทำไมมนุษย์จึงทำบาป?  ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

หวังว่าเมื่อคุณได้อ่านและพิจารณาเหตุผลและเรื่องในหนังสือเล่มนี้แล้ว  คุณคงจะให้ความเป็นธรรมและสามารถสรุปได้ว่าข้อความและเหตุผลที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้  เป็นจริงหรือไม่?  และน่าเชื่อถือเพียงใด ?

 

อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์

จากหนังสือ ศาสนา...ช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com