เงินซื้อทุกสิ่งได้จริงหรือ

FollowHisSteps.com
 

 หลายคนในโลกนี้เข้าใจผิดคิดว่าเงินเป็นพระเจ้า และสามารถซื้อทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เช่นนั้นเลย เพราะ... เงินซื้อหนังสือได้ แต่ซื้อความรู้ไม่ได้ เงินซื้อบ้านสวย ๆ ได้ แต่ซื้อความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้ เงินซื้อเตียงได้ แต่ซื้อการนอนหลับไม่ได้ เงินซื้อเครื่องป้องกัยภัยได้ แต่ซื้อความรู้สึกปลอดภัยไม่ได้ เงินซื้อของอำนวยความสะดวก และซื้อสิ่งของที่นำมาบำรุง บำเรอเนื้อหนังทางร่างกายได้แต่ซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย เงินซื้อยาดีที่สุด แต่ซื้อชีวิตไม่ได้เลย คนป่วยที่มีเงินนั้นไม่อาจจะซื้อหรือต่อชีวิตของเขาได้แม้สักเสี้ยววินาทีเดียว

เงินเป็นล้านของเขาช่วยเขาได้เพียงอย่างเดียวคือ "ตายสบายกว่าคนจนหน่อย คือตายในห้องแอร์" เงินซื้อความอิ่มฝ่ายร่างกายได้ แต่ซื้อความอิ่มใจไม่ได้เลย... เพราะเหตุใด ?

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์บันทึกไว้ว่า "พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากดิน และระบายวิญญาณ เข้าทางจมูกมนุษย์จึงมีชีวิต"...

จากข้อความนี้ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เรานั้นถูกสร้างให้ มีส่วนผสมของดิน และส่วนที่เป็นจิตวิญญาณ ร่างกายที่ทำมาจากดินนั้นจะดำรงอยู่ ได้ก็ต้องอาศัยดิน เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้มนุษย์เราก็กินดินกันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว ก็มาจากดิน ผักก็มาจากดิน สัตว์ก็มาจากดิน พืชก็มาจากดิน แต่จิตวิญญาณของมนุษย์ เรานั้นไม่ได้มาจากดิน เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราจะเอาสิ่งที่เป็นวัตถุไปทำให้จิตวิญญาณ อิ่มแล้วไม่มีทางที่จะอิ่มได้เลย

และสิ่งใดล่ะที่จะสามารถทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์ ได้รับความอิ่มใจได้

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้บอกมนุษย์เราอย่างชัดเจนว่า "มนุษยเราจะทำให้ชีวิตของตนเองอิ่มใจด้วยอาหารไม่ได้ แต่ต้องด้วยการมีความ สัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น" เพราะพระเจ้าทรงสร้างหัวใจของมนุษย์ให้มีช่องหนึ่ง สำหรับพระองค์โดยเฉพาะถ้ามนุษย์คนใดไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาจะไม่มี ทางที่จะอิ่มใจได้เลย และไม่มีทางที่จะรู้จักความหมายที่แท้จริงได้เลยเช่นกัน

ถ้าเช่นนั้น... มนุษย์เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไร ? ..

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกชัดเจนว่าโดยกำลังของมนุษย์เราเองนั้นไม่มีทาง ที่จะสามารถช่วยตัวเองให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เลย เพราะเหตุความ ผิดบาปที่เขาได้กระทำ และบั้นปลายของเขาหลังจากความตาย วิญญาณ ของเขาทุกคนจะออกจากร่างและจะต้องพบกับการพิพากษาที่ยุติธรรมของพระเจ้าตามการกระทำของเขา

แต่ด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์จึง ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อชดใช้หนี้บาป แทนเขา และไม่ใช่พระองค์มาตายแทนทุกคน แต่พระองค์ทรงมาตายเพื่อชดใช้ หนี้บาปแทนเฉพาะคนเหล่านั้นที่สำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาป และได้กระทำบาปเท่านั้น และใครก็ตามที่ยอมพึ่งพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจะทรงอภัยความผิดบาปและให้มี ความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะมีความอิ่มใจอย่างแน่นอน

ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านกำลังหาอะไรในชีวิต หาเงินหรือชีวิต ถ้าท่านหาเงินท่าน ก็จะได้เงิน แต่ท่านลองคิดดูซิว่าเงินทองที่ท่านหาอยู่นั่นทำให้ท่านอิ่มใจได้หรือ เงินทองทำให้ท่านมั่นใจว่าชีวิตหลังความตายจะไปที่ดีได้หรือ ?...

ถ้าท่านไม่มีความอิ่มใจในชีวิต ไม่มีสันติสุขที่แท้จริง ไม่มีความมั่นใจใน ชีวิตหลังความตาย ขอเชิญท่านมารู้จักพระเยซูคริสต์

 

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

http://www.ccma.i-p.com

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com