ความผิดพลาด การมุ่งร้าย และให้อภัย

FollowHisSteps.com
 

ความผิดพลาด การมุ่งร้าย และให้อภัย
แปลกที่ไม่ผิดพลาด
ความผิดพลาดที่มีประโยชน์
ทุกขลาภ
รถไฟแห่งความล้มเหลว
งานที่ยากที่สุด
ชื่อเสียงรักษาชีวิต
คุณภาพของคุณ
ลืมตัวเอง
น้ำหอมจากส้นเท้า
ปล่อยตัวคุณเอง
บาปของพี่น้อง
หัวใจเต้นเพื่อผู้อื่น

กำลังใจ  ไม่ไกลเกินไขว่คว้า

เมื่อฟันฝ่าความผิดพลาด  การมุ่งร้าย และให้อภัย

คุณเคยผิดพลาดบ้างหรือไม่ ?  เช่น  คิดผิด  พูดผิด  หรือกระทำผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง !

เวลาคุณพลาดพลั้งไป  คุณต้องการให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติต่อคุณอย่างไร ?  คุณต้องการให้เขาเหล่านั้นเกลียดชังซ้ำเติมคุณ หรือ คุณต้องการให้คนเหล่านั้นเข้าใจ และให้อภัยแก่คุณ ?

คุณเคยตระหนักหรือไม่ว่า  คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไรในยามที่คุณกระทำผิดพลาด  ผู้อื่นก็ต้องการให้คุณปฏิบัติต่อเขาในยามที่เขาผิดพลาดเช่นกัน !

กฎทองคำแห่งความสัมพันธ์อันโด่งดังจากไบเบิ้ล  กล่าวว่า

"จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน" (มัทธิว 7:12)

ถ้าคุณและเขากระทำเช่นนี้  กำลังใจในการที่จะกระทำให้ดีขึ้น  ก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางเรา !

คุณต้องการกำลังใจที่ว่านี้หรือไม่ ?

ถ้าต้องการ ... อย่าลืมแบ่งปันให้คนอื่นก่อน !  นะครับ

 

อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จากหนังสือ กำลังใจ ไม่ไกลเกินไขว่คว้า 
เมื่อฟันฝ่าความผิดพลาด การมุ่งร้าย และให้อภัย

 

"ชื่อเสียงดี  ก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ  และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด" (ปัญญาจารย์ 7:1)

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com