แหวนบริสุทธิ์

FollowHisSteps.com
 

มานาประจำวัน "ความรัก"
พูดออกมา!
เมื่อผู้ชายรัก
แหวนบริสุทธิ์

"หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของคนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร  โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:9)

 

ค่านิยมดี ๆ เริ่มก่อตัวขึ้นในสังคมของเรา  นั่นคือการที่หนุ่มสาวตัดสินใจว่าจะยึดมั่นความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศไว้ จนกว่าจะแต่งงานกัน  สิ่งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์กับคู่แท้ในอนาคตเป็นไปอย่างดีที่สุด  รวมถึงความสัมพันธ์ในขณะนี้กับพระเจ้า ผู้เป็นคู่แท้นิรันดร์ของเราด้วย

วิถีหนึ่งของการปฏิวัติเรื่องเพศนี้  คือพ่อแม่จะมอบ "แหวนบริสุทธิ์" ให้กับลูกสาว  เป็นสัญลักษณ์ถึงสัญญาอันซื่อสัตย์ว่า เธอจะรอจนกระทั่งแต่งงานจึงจะมีเพศสัมพันธ์  เมื่อพ่อมอบแหวนบริสุทธิ์ให้กับ แอมเบอร์  เธอก็รู้ความหมายของมันแล้ว  เพราะพวกรุ่นพี่เคยอวดแหวนกับเธออย่างภาคภูมิ และอธิบายถึงความสำคัญของแหวนนั้น

แต่วัตถุก็ไม่สามารถรับประกันอะไรได้  การละเว้นเพศสัมพันธ์อาจทำได้ด้วยความตั้งใจของมนุษย์  แต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมาจากการมุ่งมั่นดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าทุก ๆ วัน

"หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร"  ดาวิดถามในสดุดี 119:9

"โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์"

ความบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ในทางของพระเจ้า  ดาวิดบรรยายความกระหายหาพระเจ้าไว้ดังนี้

"ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์"
(สดุดี
119:10)

"ข้าแต่พระเจ้า สาธุการแด่พระองค์
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์"
(สดุดี
119:12)

"ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดา พระโอวาทของพระองค์
มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น"

(สดุดี 119:14)

"ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์
ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์"
(สดุดี
119:16)

ความบริสุทธิ์อยู่เหนือการปฏิบัติทางกาย  มันคือสภาวะจิตใจที่ได้รับการเยียวยาจากพระเจ้า  จงตั้งใจที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้า  โดยการแสวงหาพระวจนะของพระองค์ - TG

 

รักแท้ รอคอยได้

 

แผ่นพับ มานาประจำวัน "ความรัก"
ข้อคิดสำหรับคุณ...วันต่อวัน

พันธกิจ มานาประจำวัน
ตู้ ปณ.
44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ
10325

 

Back

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com