เมื่อผู้ชายรัก

FollowHisSteps.com
 

มานาประจำวัน "ความรัก"
พูดออกมา!
เมื่อผู้ชายรัก
แหวนบริสุทธิ์

"4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
5 ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
6 ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
7 ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง
8 ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาแปลกๆนั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป"
(
1โครินธ์ 13:4-8)

 

ถ้าคุณกำลังคบกับผู้ชายคนหนึ่ง และสงสัยว่า เขารักคุณจริงหรือไม่ ?  คุณสามารถตรวจสอบได้โดยลองเทียบความรักที่เขียนในพระคัมภีร์ 1โครินธ์ 13  เมื่อผู้ชายรักผู้หญิงคนหนึ่ง  เขาจะ

เคารพความคิด  ความคิดและความรู้สึกของฝ่ายหญิงสำคัญสำหรับเขา  เขาต้องการจะพูดคุย และรับรู้ถึงความใฝ่ฝันของเธอ  เขาจะไม่ลือเลียนความคิดเห็น หรือเรียกเธออย่างไม่สุภาพ

เคารพร่างกาย  เขาจะไม่แสดงทีท่าเป็นเจ้าของร่างกายของเธอ  ไม่สัมผัสเธอในลักษณะของสามีภรรยา  ไม่เรียกร้องสิ่งที่ทำให้เธอไม่สะดวกใจ หรือรู้สึกผิด  ผู้ชายที่รักจะไม่ใช้กำลังทำร้ายหรือควบคุมเธอ

เคารพจิตใจ  เขาเห็นคุณค่าในตัวตนของเธอ และเห็นว่าเธอสวยและพิเศษสำหรับเขา  เขาจะให้กำลังใจโดยสนับสนุนความสามารถของเธอ  ความต้องการและความรู้สึกของเธอจะเป็นสิ่งสำคัญ  เขาจะไม่ทำให้เธอรู้สึกด้อยค่า

ผู้ชายที่ดี และรักจริง  ไม่ใช่ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ  แน่นอน ว่าเขาจะต้องผิดพลาด  แต่เขายอมรับความผิดพลาดนั้น  ขอโทษด้วยใจจริง และพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ ?

ถ้าผู้ชายคนนั้นบอกว่า "รักคุณ"  แต่ไม่แสดงออกเช่นนั้น  ความสัมพันธ์ของคุณก็จอมปลอม และเป็นอันตราย  ถ้าขณะที่คบกันเขาเคารพความคิด  ร่างกายและจิตใจของคุณ  ก็มีแนวโน้มที่เขาจะยังคงเป็นอย่างนั้น เมื่อแต่งงานกันแล้ว  แต่ถ้าเมื่อคบกันเขาปฏิบัติกับคุณไม่ดี  เขาก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อแต่งงานแล้วเช่นกัน

ความรักเห็นได้จากสิ่งที่เราทำ  ไม่ใช่จากคำที่เราพูด - AS

 

ความรักจะเติบโตเมื่อแสดงออก

 

แผ่นพับ มานาประจำวัน "ความรัก"
ข้อคิดสำหรับคุณ...วันต่อวัน

พันธกิจ มานาประจำวัน
ตู้ ปณ.
44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ
10325

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com