พูดออกมา!

FollowHisSteps.com
 

มานาประจำวัน "ความรัก"
พูดออกมา!
เมื่อผู้ชายรัก
แหวนบริสุทธิ์

"ที่รักของดิฉันเอ่ยปากพูดกับดิฉันว่า 'ที่รักของฉันเอ๋ย เธอจงลุกขึ้นเถอะ  คนสวยงามของฉันเอ๋ย จงมาเถิด' " (เพลงซาโลมอน 2:10)

 

บ่อยครั้ง ที่เรามองข้ามความสำคัญของคนที่เรารัก  เรายุ่งอยู่กับชีวิต และการงานในแต่ละวันจนละเลยการแสดงความรู้สึกแท้จริงในใจออกมา  เรามักจะคิดว่า "เธอรู้ดีว่าผมรักเธอ"  แต่เราไม่เคยบอกคู่ของเราเลย

คุณอาจเติบโตในครอบครัวที่ไม่แสดงความรัก ความห่วงใยด้วยคำพูด  ทำให้คุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไร  คุณอาจกลัวว่าคุณจะพูดผิด หรือกลัวว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนั้นได้จนต้องร้องไห้ออกมา  แต่นั่นก็ไม่เป็นไรเลย

มีโฆษณาชิ้นหนึ่ง บอกให้ "สื่อด้วยดอกไม้"  นั่นอาจเป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะบอกคนพิเศษของคุณ  หรือคุณอาจสื่อด้วยการ์ดอย่างดี

ภรรยาของผมชอบช็อกโกแลตมาก  ผมมอบช็อกโกแลตกับการ์ดให้เธอในโอกาสพิเศษเสมอ  เธอประทับใจสื่อรักเหล่านี้  แต่ผมก็เรียนรู้ด้วยว่าอย่าปล่อยให้บัตรอวยพรหรือของขวัญทำหน้าที่สื่อความหมายแทนความรู้สึกภายในเท่านั้น  ต้องพูดว่า "ผมรักคุณ" ด้วย

ทุกคนต้องการได้ยินคำบอกรัก  ในพระคัมภีร์เพลงซาโลมอน  คู่รักมักใช้แสดงความรักเสมอ เมื่อพูดจากัน

วันนี้ ขอให้บอกคนที่คุณรักว่า "ผมรักคุณ"  ไม่ใช่ด้วยลูกกวาดหรือช่อดอกไม้เท่านั้น  แต่ให้พูดออกมาด้วย - DCE

 

ถ้อยคำแห่งความ "รัก"  เปลี่ยนโลกให้แตกต่างไปจากเดิม

 

แผ่นพับ มานาประจำวัน "ความรัก"
ข้อคิดสำหรับคุณ...วันต่อวัน

พันธกิจ มานาประจำวัน
ตู้ ปณ.
44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ
10325

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com