มานาประจำวัน "ความรัก"

FollowHisSteps.com
 

มานาประจำวัน "ความรัก"
พูดออกมา!
เมื่อผู้ชายรัก
แหวนบริสุทธิ์

ความรัก เป็นอมตะที่อยู่เหนือกาลเวลา  เป็นเหตุให้สรรพสิ่งถือกำเนิดขึ้นมา  ไม่มีสิ่งใดมีค่ามากเกินกว่าความรัก  และไม่มีสิ่งใดด้อยค่าเกินกว่าที่จะได้รับความรัก

อานุภาพแห่งความรักนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของชีวิต  แต่จิตใจที่ปราศจากความรักทำให้ชีวิตเน่าเปื่อย

น่าแปลกที่ความรักเป็นอมตะ  แต่วันหนึ่งกลับพบว่ามันสูญหายไปในระหว่างการเดินทาง

วันนี้  ชีพจรความรักในชีวิตของคุณเป็นอย่างไร

  • หัวใจเต้นปกติ  แต่ความเยือกเย็นลง
  • ผ่านความรักมากมาย  แต่ไม่เคยพบ "รักแท้"
  • ความรักในครอบครัวปกติดี แต่มีช่องว่าง
  • จดจำทุกเรื่องราวของความรัก  แต่ก็ไม่เคยลืมความผิด
  • ฉันรักเธอ  แต่เธอต้องเป็นแบบนั้น แบบนี้
  • ...

 

แผ่นพับ มานาประจำวัน "ความรัก"
ข้อคิดสำหรับคุณ...วันต่อวัน

พันธกิจ มานาประจำวัน
ตู้ ปณ.
44 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ
10325

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com