พระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงหรือ

FollowHisSteps.com
 

การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่เกิดจากนางมารีย์หญิงพรหมจารีย์ที่ไม่เคยร่วม กับชายมาก่อนนั้น เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความเชื่อคริสเตียน เพียงแต่คนคนหนึ่งหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่า การบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ ของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องไม่จริง เขาก็สามารถลบล้างศาสนาคริสต์ออกจากโลก นี้ได้เลย และนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพวกปัญญาชนหรือผู้ที่โลกนับว่าฉลาด นับหลายร้อยหลายพันคนพยายามหาเหตุผลต่างๆนาๆเพื่อจะลบล้างหลัก ความจริงนี้ของความเชื่อคริสเตียน แต่ข้อมูลหลักฐานการอธิบายของพวกเขาก็ ไม่สามารถลบล้างหลักข้อเชื่อความจริงของคริสเตียนในเรื่องนี้ได้เลย

เพราะเหตุไรศาสนาคริสเตียนจึงสามารถให้ความมั่นใจได้อย่าง 100 % ว่าพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงๆ?

แน่นอนที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ 100 % เพราะเราไม่เห็น และถึงแม้เราจะไม่เห็น แต่เราก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องจริง

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า “การอธิบายว่าพระเยซูคริสต์เกิด จากหญิงพรหมจารีย์นั้นเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ และไม่สามารถที่จะเอาความคิดเห็นของมนุษย์คนหนึ่งคนใด มาเป็นหลักในการเข้าใจได้เลย แต่ต้องใช้วิธีการพิสูจน์หรืออธิบายตาม หลักการทางขบวนการพิสูจน์แบบประวัติศาสตร์และตรรกวิทยา คือข้อมูลที่สอดคล้องกับศักยภาพในความเข้าใจที่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่ อยู่ในสมองของมนุษย์ทุกคน(ไม่ใช่คนหนึ่งคนใด)”

ต่อไปนี้คือเหตุผล 5 ประการที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริง

1)ในเมื่อพระเจ้าสร้างจักรวาลและโลกได้ ทำไมจะทรงกระทำให้ผู้หญิงที่ไม่ เคยร่วมกับชายมีครรภ์ไม่ได้

ในอดีตกาลถ้าใครไปบอกว่า หญิงที่ไม่เคยร่วมกับชายเลยจะตั้งครรภ์ ใครจะเชื่อ?.. แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยี่ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของมนุษย์สามารถที่จะทำได้แล้ว ถ้าเรารู้และเชื่อว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ยากที่จะเข้าใจได้ว่า ในเมื่อมนุษย์เรายังสามารถทำได้แล้ว พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งจะ ทรงกระทำไม่ได้หรือ? นี่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับศักยภาพใน การเข้าใจที่อยู่ในสมองของมนุษย์ทุกคน

2)ดูจากปฏิกริยาของนางมารีย์ต่อพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขน

ถ้าจะถามว่าใครเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าพระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงหรือไม่? คำตอบก็คือนางมารีย์ผู้ถูกพระเจ้าเลือกให้เป็นผู้ที่จะให้กำเนิดพระเยซูคริสต์นั่นเอง และเราทั้งหลายต่างก็รู้ว่า วันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนด้วยข้อหาที่เรียกตนเองว่า “เป็นพระเจ้า” นางมารีย์ก็อยู่ที่นั่นด้วย บนไม้กางเขน พระเยซูคริสต์ทรงทุกข์ทรมานอย่างมาก และตามธรรมดาของผู้เป็นแม่จะรักลูกและ อยากให้ลูกพ้นความทรมาน

ถ้าเราเป็นมารีย์คงจะร้องว่า “อย่าฆ่าลูกฉันเลย เขาไม่ใช่พระเจ้าหรอก เขาเป็นบ้า” เพื่อให้ทหารปล่อย แต่ที่ไม้กางเขนนั้น

นางมารีย์ไม่ทำเช่นนั้นและไม่พูดสักคำ..เพราะอะไร?….

เพราะนางรู้ดีว่าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นางไม่มีสิทธิ์ในตัวของพระเยซูคริสต์เลย เพราะนางทราบดีว่าพระเจ้าทรงแค่ยืมท้องของนางเพื่อประสูติพระผู้ช่วยโลกให้รอดเท่านั้นเอง

3)ดูจากคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์

คุณลองคิดดูซิว่า ถ้าผมกับคุณจะร่วมกันก่อตั้งศาสนาใหม่ เราจะเอาเรื่องการ เกิดจากหญิงพรหมจารีย์มาเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญของศาสนาที่เราก่อตั้งกันไหม? …ไม่มีทาง เราคงจะตัดในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือเป็นจุดอ่อนออกแน่ๆ แต่ถ้าตัดความเชื่อเรื่องการเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ของพระเยซูคริสต์ออก ศาสนา คริสเตียนก็เป็นศาสนาที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สมควรที่มนุษย์เราจะเชื่อถือเลย และเป็นศาสนาที่โกหกและน่าสมเพชที่สุด เพราะเรื่องนี้เป็นรากฐานที่สำคัญและ เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของศาสนาคริสเตียนในโลกนี้ทีเดียว ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงศาสนา คริสเตียนก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลย และอีกประการหนึ่ง ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริง จะไม่มีคนเชื่อถือหรือยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชื่อของคริสเตียนอย่างมากมาย และทั่วโลกอย่างแน่นอน

มีการสำรวจสถิติในปี 1997 ทั่วโลกทั้ง 242 ประเทศ ต่างก็มีผู้ที่เชื่อในศาสนาคริสเตียนและมีสถานที่ประชุมเกิดขึ้นทุกแห่ง ท่านลองคิดดู ว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เกิดจากหญิงพรหมจารีย์ จะมีคนเชื่อพระองค์และเพิ่มขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบ 2000 ปีหรือ?…..เพราะว่าผู้ที่เชื่อและกล้ายืนหยัดใน ความเชื่อของศาสนาคริสเตียนนั้น ต่างก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น

จากเหตุผลข้างต้นนี้ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงๆ

4)ดูจากปฏิกริยาของชายที่ชื่อเปาโลต่อเรื่องนี้

เปาโลชื่อนี้คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่นโรงพยาบาลเปาโล ฯลฯ เปาโลเป็นบุคคลจริง ในประวัติศาสตร์ โจซีฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่เกิดในสมัยพระเยซูคริสต์ซึ่ง เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกยอมรับ ก็ได้บันทึกเรื่องราวของท่านเปาโล เปาโลเป็นคนที่หัวรุนแรงมาก แต่ก่อนท่านเป็นผู้ที่ต่อต้านพวกคริสเตียน ต่อมาท่านได้กลับใจและเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะได้ทราบแล้วว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆ และถ้าเรื่องการเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ของ พระคริสต์ ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ต้องรอคนอื่นมาต่อต้านหรอก เปาโลต้องต่อต้านลูกา ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอย่างแน่นอน เพราะข้อมูลการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ ของพระเยซูคริสต์ถูกบันทึกโดยท่านลูกาผู้เป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโล

ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงๆ

5.เพราะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่เชื่อถือได้

ไม่เคยมีหนังสือเล่มใดที่ถูกต่อต้านอย่างหนักแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เหมือนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และถ้าจะถามว่า “ตั้งแต่มีการผลิตหนังสือมา หนังสือเล่มใดที่ได้รับการยอมรับและมียอดจำหน่ายเผยแพร่มากที่สุดในโลก?” ….คำตอบก็คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั่นเอง..

เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น?.

นั่นก็เป็นเพราะว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่เชื่อถือได้นั่นเอง พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือที่น่าเชื่อถือเล่มนี้เองที่ได้บันทึกเรื่องราวการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ ของพระเยซูคริสต์ไว้(ลูกา 1:26 - 38)

เมื่อเป็นเช่นนี้คริสเตียนจึงสามารถมั่นใจ ได้ว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีย์จริงๆ

 

และถ้าจะถามว่า “เพราะเหตุไรพระเจ้าจึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มารับสภาพเป็นมนุษย์ที่ต้องเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ด้วยล่ะ?” …

นั่นเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราขึ้นมาแล้ว พระองค์ได้ให้กฏเกณฑ์ แก่มนุษย์ในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเขา แต่พระองค์ก็ได้ให้มนุษย์เรามีอิสระในการเลือก ที่จะทำตามหรือไม่ทำตามกฏเกณฑ์หรือไม่ก็ได้ แต่เขาต้องระมัดระวังในการใช้อิสระ ในการเลือกของเขา แต่น่าเศร้าใจที่มนุษย์เราใช้อิสระในการเลือกในทางที่ผิด ความบาปจึงเกิดขึ้น และความบาปนั้นจะนำมนุษย์ไปสู่ความตายและต้องพบกับ การพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้า และปลายทางก็คือนรกที่ทุกข์ทรมาน ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากการพิพากษาได้เลย

แต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์จึงได้ทรงให้พระเยซูคริสต์มาเกิดในโลกนี้ เพราะเหตุที่การพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรม คือ ติดเงิน ใช้เงิน ติดทองใช้ทอง มนุษย์ทำบาปด้วยร่างกายต้องชดใช้ด้วยร่างกาย เพื่อ และร่างกายที่จะสามารถชดใช้โทษบาป แก่มนุษย์ได้ จะต้องไม่มีบาปเลย และเมื่อมองไปมองมาไม่มีมนุษย์คนใดสามารถ ตายรับโทษแทนกันได้ เพราะว่าทุกคนล้วนมีร่างกายที่บาปและกระทำบาปทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้พระเยซูคริสต์จึงต้องทรงบังเกิดมารับสภาพกายของมนุษย์จากหญิง พรหมจารีย์เพื่อมีร่างกายที่บริสุทธิ์(ถ้าพระองค์เกิดโดยเชื้อสายของมนุษย์แล้ว ร่างกายของพระองค์จะไม่บริสุทธิ์แต่มีเชื้อสายบาป ซึ่งไม่สามารถที่จะไถ่บาป แก่มนุษยชาติได้เลย)

พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อใช้ร่างกายนั้นรับโทษแทนมนุษย์ แต่ไม่ใช่รับโทษบาปแทนทุกคน พระเยซูคริสต์จะรับโทษบาปแทนเฉพาะคนเหล่านั้น ที่สำนึกว่าตนเองเป็นคนผิดคนบาปและหันมาพึ่งในพระคุณของพระองค์เท่านั้น

 

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

http://www.ccma.i-p.com

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com