พระเจ้ายุคอวกาศ

FollowHisSteps.com
 

พระเจ้ายุคอวกาศ
วิทยาศาสตร์กับพระเจ้า
พิจารณาข้อเท็จจริง
พระเจ้าในทรรศนะของคริสตชน
พระเจ้ากับท่าน

ถ้าท่านเป็นคนกลัวความจริง และไม่ชอบเหตุผล  ขอแนะว่าอย่าอ่านหนังสือเล่มนี้  เพราะเนื้อหาภายในเล่มจะท้าชวนให้ท่านคิดพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเจ้าในลักษณะที่ท่านอาจไม่เคยคิดมาก่อน

เหตุที่ต้องกล่าวเช่นนี้ เพราะคนจำนวนมากในปัจจุบันหลับหูหลับตา  มีอคติต่อเรื่องพระเจ้าอย่างไม่มีเหตุผล  คือ ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่เคยรู้เรื่องหรือศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเจ้ามาก่อนเลย

โปรดสังเกตด้วยว่า หนังสือเล่มนี้ชื่อ "พระเจ้ายุคอวกาศ"  ซึ่งอ่านดูเผิน ๆ ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันในตัว  เพราะเรากำลังพูดถึงพระเจ้าในสมัยที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด  ซึ่งเรามักเรียกว่า "ยุคอวกาศ"  แต่ความเจริญของวิทยาศาสตร์ทำให้ความเชื่อในพระเจ้าล้าสมัยไปจริงหรือ  มีเหตุผลที่น่าเชื่ออะไรบ้างไหมที่สนับสนุนให้รู้ว่ามีพระเจ้า  แล้วพระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไร แลพระองค์เกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันไหม  เป็นคำถามที่เราจะหาคำตอบด้วยกันจากหนังสือเล่มนี้

เราจึงหวังใจว่า  ท่านผู้อ่านที่ต้องการศึกษาและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเจ้า  จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้  และเรามีความมั่นใจอีกว่า  ท่านจะได้สัมผัสกับความรักของพระองค์  เมื่อท่านแสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจ

 

ด้วยแรงใจอธิษฐาน

กนกบรรณสาร

จากหนังสือ เรื่อง พระเจ้ายุคอวกาศ

สำนักพิมพ์ กนกบรรณสาร

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com