การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

FollowHisSteps.com
 

การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
ให้กำลังใจ
ให้แรงบันดาลใจ
ให้ตัวอย่างที่ดี
ให้คำขอบคุณ
ให้ความช่วยเหลือ
ให้ความสนใจฟัง
ให้คุณภาพแก่งานที่ทำ
ให้เกียรติ
ให้คำชมเชย
ให้กตัญญูกตเวที
ให้รอยยิ้ม
ให้พร

ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ผลิตหนังสือชุด "การให้" นี้ออกมา

ผมเชื่อมั่นว่า

"การให้ จะเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งผู้รับ และผู้ให้ มีความสุข"

สำหรับผมแล้ว  "การให้" (GIVE) ที่ก่อให้เกิดสุข  ควรมีลักษณะดังนี้

Gladly (ให้ด้วยใจยินดี)

Impartially (ให้อย่างไม่ลำเอียง)

Voluntarily (ให้ด้วยความสมัครใจ)

Expecting Nothing Back (ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน)

การให้เช่นนี้ เป็นการให้ที่ "มีคุณค่า"

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้คลอดออกมา  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อคิด  คำคม  หรือสุภาษิตต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

และผมต้องขออภัยหากอ้างอิงข้อความใดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา

หวังว่าทุกคนที่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน หรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น  จะมีความสุขถ้วนหน้า !

 

อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จากหนังสือ การให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ 
ตอน "ให้อย่างมีคุณค่า"

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com