อีสเตอร์ ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้

FollowHisSteps.com
 

อีสเตอร์ ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้
คำยืนยัน
ความหมาย
เรื่องสั้นสะกิดใจ
พยานรู้เห็น
พยานหลักฐาน
พยานชีวิต
เรื่องสั้นประทับใจ
ข้อคิดที่ให้กำลังใจ
เรื่องสั้นบันดาลใจ
เรื่องชวนคิด
ความคิดเห็น
เทคนิคน่ารู้
เบื้องหลัง
ปริศนาน่ารู้
ข้อคิดสะกิดใจ
คำถามสำคัญ
ภาคผนวก

คนไทยรู้จักวันวาเลนไทน์  แต่ไม่ค่อยรู้จักวันศุกร์ประเสริฐ

รู้จักวันคริสตมาส  แต่ไม่รู้จักวันอีสเตอร์ !

ทั้ง ๆ ที่วันศุกร์ประเสริฐ สำคัญกว่าวันวาเลนไทน์  และวันอีสเตอร์ สำคัญยิ่งกว่าวันคริสตมาส !

ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น ?

ก็เพราะว่า  วันวาเลนไทน์  คือ วันที่สาวกธรรมดาคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์  นามว่า "วาเลนตินัส"  ได้สำแดงความรักเพื่อช่วยคนเพียงไม่กี่คนจนเป็นที่เลื่องชื่อ

แต่วันศุกร์ประเสริฐ  คือ วันที่ตัวพระอาจารย์เอง คือ องค์พระเยซูคริสต์  ได้ทรงสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่  โดยยอมรับการตรึง  จนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  เพื่อเป็นค่าไถ่มวลมนุษย์ให้รอดจากโทษของบาป  ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าความรักในวันวาเลนไทน์มากมายนัก !

สำหรับวันคริสตมาส ก็เช่นกัน  คือ วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดในสภาพของพระกุมารน้อยที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้  และยังไม่ได้ทรงลงมือกระทำพันธกิจตามแผนการแห่งการไถ่บาปของพระองค์เลย

แต่วันอีสเตอร์  คือ วันที่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นหนุ่มฉกรรจ์  กระทำสำเร็จพระราชกิจแห่งการไถ่บาปมวลมนุษย์อย่างสมบูรณ์  โดยการถูกตรึง สิ้นพระชนม์  ถูกฝัง  และเป็นขึ้นมาจากความตาย  เสด็จสู่สวรรค์  และสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งเพื่อรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาไปอยู่กับพระองค์ในสรวงสวรรค์

หนังสือเล่มนี้  จึงเกิดขึ้นด้วยมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณผู้อ่าน รู้เรื่อง  เข้าใจ  และรับประโยชน์จาก วันอีสเตอร์  ซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไม่คาดคิด !

 

ด้วยความจริงใจ

อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จากหนังสือ ีสเตอร์ ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com