ชีวิตที่รักษาวินัย

FollowHisSteps.com
 

ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้? (จากทัศนะพระธรรมสุภาษิต? คือการมีชีวิตที่รักษาวินัย ก็เท่ากับมีปัญญาในการดำเนินชีวิต ด้วยการไม่คิดทำอะไรตามใจตนเองนั่นเอง)

ตั้งแต่เริ่มต้นแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงประทานเสรีภาพให้แก่มนุษย์มีสิทธิครอบครองสิ่งทรงสร้างทั้งหลายบนโลกนี้ แต่มนุษย์ (อาดัม-เอวา) เลือกใช้เสรีภาพในการทำตามใจของตนเอง มากกว่าการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

"เขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิต และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงหลงเจิ่นไป" (สุภาษิต 5:23)

"23 เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น
24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น" (
1โครินธ์ 10:23-24)

ผลแห่งการที่มนุษย์ทำตามใจตนเองนั้น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และมนุษย์กับมนุษย์ (ปัญหาต่าง ที่ตามมา) เพราะความจริงพระเจ้าให้เสรีภาพแก่มนุษย์ที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ คือ มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกในการตัดสินใจที่จะทำแต่ละอย่าง แต่พระบัญญัติใหญ่ของพระเจ้าบอกให้เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดของเรา หมายความว่าความคิดของเราจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของน้ำพระทัยพระเจ้า

สิ่งที่มักก่อให้เกิดความคิดที่ตามใจตัวเอง คือ การที่เราขาดวินัยในชีวิต ด้วยการฟังเสียงของเรา แทนที่จะฟังเสียงของพระเจ้า เช่น กษัตริย์ซาอูลไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ไม่มีวินัยในการถวายเครื่องบูชา จนคิดว่าตนเองต้องการทำสิ่งใดก็ได้

"เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป และคำสอนเป็นสว่าง และคำตักเตือนของวินัย เป็นทางแห่งชีวิต" (สุภาษิต 6:23)

เนื่องจากการขาดวินัยนี้ทำให้คนเกิดความคิดเห็นแก่ตัว เวลาจะทำอะไรก็ไม่คิดถึงผู้อื่นกลับมัวคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียว และการขาดวินัยเช่นนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เรากลายเป็นศัตรูแห่งจิตสำนึกผิดชอบที่ดีไป (สภษ3:21/8:14) ไม่สามารถยับยั้งใจว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควร หรือพูดง่าย ว่า ขาดผลพระวิญญาณเรื่องการบังคับตน

"บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้า" (สุภาษิต 3:21)

"เรามีคำหารือและสติปัญญา เรามีความรอบรู้ เรามีกำลัง" (สุภาษิต 8:14)

"ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด" (สุภาษิต 12:1)

 

สรุป

คนที่ฉลาดจะไม่คิดทำตามใจตัวเอง จนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและความคิด แต่คนที่มีวินัยถือได้ว่าเป็นคนที่มีปัญญา เพราะเขาจะคิดไตร่ตรองก่อนจะพูด ก่อนจะทำ และเขาเป็นคนที่ควบคุมสติปัญญาของตนได้

"จงยึดวินัยไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า" (สุภาษิต 4:13)

พระคัมภีร์ข้อนี้ บอกให้ยึดวินัยไว้ อย่าปล่อยไป เพราะวินัยเป็นชีวิตของเขา หากเราไม่มีวินัยจะยึดไว้ เราก็จะทำตามใจตัวเอง เช่น กษัตริย์ดาวิดได้ทำผิดต่อนางบัทเชบา ในช่วงชีวิตที่อยู่อย่างสบาย จึงทำตามใจตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เป็นต้น

คนเขลาในสุภาษิต คือ คนที่ไม่รู้จักคิดถึงจริยธรรม คือคนๆนั้นจะเป็นคนเอาแต่ใจไม่มีความรับผิดชอบ มักทำตามใจตัวเองมื่อถูกชักชวนไปกับการล่อลวงที่ให้ทำผิด เพราะเขาไม่คิดฟังเหตุผลของผู้อื่นที่มีปัญญา (ไม่ยอมฟังคำตักเตือน)

ตัวอย่างในปัจจุบันเราก็เห็นได้จากปัญหาต่าง ที่ปรากฏในสังคม ดังที่เรามักจะได้ยินประโยคยอดฮิตว่า "ทำอะไรตามใจ คือไทยแท้"??? ซึ่งความจริงการทำตามใจตนเองไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านั้น กลับทำให้เราเป็นทาสต่อสิ่งที่เราทำตามใจของตนมากกว่า แต่ถ้าเรารักษาวินัยเชื่อฟังพระเจ้า เราก็จะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพและเป็นไทจริงไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

 

พรรณี แซ่เอี้ย

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com