จงสำเร็จตามกำหนดชีวิตของคุณ!

FollowHisSteps.com
 

อะไรคือ "กำหนดชีวิต" (ชะตากรรม)? อธิบายอย่างง่ายๆ กำหนดชีวิตก็คือวัตถุประสงค์ของพระจ้าสำหรับชีวิตของคุณ เป็นอนาคตของคุณที่ได้รับการกำหนดและการแต่งตั้งไว้แล้ว

ข้าพเจ้าเสียใจเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านเกี่ยวกับคนของพระเจ้ามากมายหลายคนในพระคัมภีร์ที่พลาดจากกำหนดชีวิตของพวกเขา พระเจ้าได้เลือกกำหนดงานและพันธกิจไว้ให้กับพวกเขาแต่ละคน แต่พวกเขาจบลงด้วยการล้มเลิกแผนการของพระองค์ พวกเขาเริ่มต้นอย่างถูกต้อง และได้เคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการทรงเรียกของพวกเขา แต่สุดท้ายแล้ว พวกเขาได้เสียชีวิตลงในความอับอายและความพินาศ ด้วยการพลาดจากกำหนดชีวิตที่พระเจ้าได้มีสำหรับชีวิตของพวกเขา!

ดังนั้น จงตอบข้าพเจ้าว่า เป็นไปได้หรือไม่สำหรับบรรดาคริสเตียนที่จะถูกผลักดันและเผชิญปัญหามากมาย ที่จะอยู่ในความสิ้นหวังและหมดกำลังใจ จนกระทั่งพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะทำได้สำเร็จ?

 

ซาอูลเป็นบุรุษที่พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา!

พระเจ้าได้เลือกซาอูลให้นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของชาวฟีลิสเตีย เมื่อซามูเอลซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ได้มองไปที่ซาอูลเป็นครั้งแรก องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส "นี่เป็นชายคนที่เราได้บอกกับเจ้าแล้ว เขาผู้นี้จะปกครองเหนือประชากรของเรา" (1 ซามูเอล 9:17 THSV2011) องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสว่า "ดูให้ดี ซามูเอล นี่คือบุรุษผู้ที่เราได้เลือกให้นำชนชาติอิสราเอล!"

ซามูเอลไม่ได้เลือกซาอูล อิสราเอลไม่ได้เลือกเขาเช่นกันในเวลานั้น หากแต่พระเจ้าตรัสว่า "เราได้แต่งตั้งบุรุษผู้นี้" พระคัมภีร์บอกเกี่ยวกับซาอูลว่า "แล้วพระวิญญาณของพระยาห์เวห์จะทรงสวมทับท่าน และท่านจะเผยพระวจนะ ท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นคนละคน" (1 ซามูเอล 10:6 THSV2011)

แน่ทีเดียว ซาอูลถูกเปลี่ยนด้วยการที่พระเจ้าสัมผัสชีวิตของเขา "พระเจ้าทรงเปลี่ยนจิตใจของซาอูลเป็นอีกแบบ" (ข้อ 9) ขณะนั้น ซามูเอลได้กล่าวบางสิ่งที่ดีเยี่ยมแก่เขา "พระเจ้าสถิตกับท่าน" (ข้อ 7) หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ "ซาอูลเอ๋ย จงไปด้วยความเชื่อมั่น เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน!"

นี่เป็นบุรุษที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้า ได้สัมผัสการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รับของประทานด้วยวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะ ได้รับการกำหนดโดยพระเจ้าให้นำชนชาติอิสราเอล และพระเจ้าสถิตอยู่กับเขา จะมีคำกล่าวใดเกี่ยวกับตัวเขาที่จะดีเยี่ยมไปกว่านี้ได้อีกเล่า?

แล้วซาอูลก็เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ในกำหนดชีวิตของเขาชั่วขณะหนึ่ง ด้วยการดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า เขาเอาชนะในการสู้รบครั้งใหญ่กับชาวอัมโมนได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนก็กลับบ้านพร้อมกับสรรเสริญพระเจ้า กล่าวว่า "ใครที่พูดว่า ‘ซาอูลจะปกครองเหนือพวกเราหรือ?’ นั้น จงนำคนเหล่านั้นออกมา พวกเราจะได้ฆ่าพวกเขาเสีย’ แต่ซาอูลกล่าวว่า ‘ในวันนี้อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวิตเลย เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ประทานการช่วยกู้ในอิสราเอล’ " (11:12-13)

ซาอูลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ถึงกระนั้น ภาพแห่งความน่าสลดใจที่สุดภาพหนึ่งในพระคัมภีร์ ก็คือเมื่อบุรุษผู้นี้เริ่มที่จะล้มเหลว เขาได้ดำเนินชีวิตในกำหนดชีวิตของเขาเพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น ถึงกระนั้น พระเจ้าก็ยังตั้งพระทัยอย่างเต็มที่ที่จะให้ซาอูลดำรงชีวิตในวันเวลาของเขากับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ปรารถนาที่จะให้ซาอูลเป็นที่จดจำในฐานะบุรุษผู้กอบกู้อิสราเอลจากการเป็นทาสของชาวฟีลิสเตีย แต่ซาอูลพลาดจากกำหนดชีวิตของเขา! เขาเริ่มที่จะเสื่อมสลาย ล้มเหลวไปสู่ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและการยอมรับจากมนุษย์ เขาประนีประนอมเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ และเขาพลาดจากแผนการของพระเจ้าที่ทรงมีสำหรับเขา

ช่างน่าเศร้าที่ได้เห็นซาอูลมุ่งสู่จุดจบของชีวิตของเขา ขณะที่เขาเผชิญกับการสู้รบทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล หัวใจของเขาก็โจมตีเขาด้วยความกลัว เขาจบลงด้วยการปรึกษาแม่มดชั่วแห่งเอนโดร์! เขาบอกเธอว่า "พระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้ว ไม่ได้ทรงตอบข้าพเจ้าอีกเลย ไม่ว่าโดยผู้เผยพระวจนะหรือโดยความฝัน" (28:15)

จากการสารภาพของซาอูลเอง พระเจ้าไม่ได้สถิตกับเขาอีกต่อไป ช่างเป็นความคิดที่น่าสั่นสะพรึงกลัวจริงๆ! บุคคลผู้ซึ่งสามารถที่จะได้รับการทรงเรียกสู่วัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้ดำเนินชีวิตในพระพรและการเจิมของพระเจ้า และบัดนั้น กลับหลุดไปจากทาง หันไปตอบสนองความต้องการตัวของเขาเอง และจบลงด้วยการถูกพระเจ้าทอดทิ้ง

นี่เป็นภาพของซาอูล กษัตริย์ผู้นี้จบลงด้วยการกราบนมัสการแม่มด และเขาจบชีวิตลงในความอับอาย ถูกละทิ้งโดยพระเจ้า คำเหล่านี้อาจถูกเขียนไว้ที่หลุมฝังศพของเขาก็เป็นได้ ว่า "บุรุษผู้ที่พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา"

 

แซมสันเป็นบุรุษอีกคนที่ถูกกำหนดให้ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า แต่เขาพลาดจากกำหนดชีวิตของเขา!

แซมสันเป็นภาพอันน่าสลดอีกภาพหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม กำหนดชีวิตของเขาได้รับการสำแดงตั้งแต่ก่อนเขาเกิด ตามพระคัมภีร์ "เขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย" (ผู้วินิจฉัย 13:5 THSV2011)

ทูตสวรรค์ประกาศกำเนิดของบุรุษผู้นี้ แจ้งคำแนะนำแก่ผู้ปกครองของเขาอย่างละเอียดว่าจะเลี้ยงดูเขาอย่างไร แซมสันจะต้องเป็นชาวนาศีร์ หมายความว่า เขาได้ถูกถวายให้กับการรับใช้พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงตลอดชั่วชีวิตของเขา เขาจะต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือตัดผม และเขาจะต้องไม่สัมผัสกับสิ่งที่ตายแล้ว เขาไม่สามารถไปงานศพของญาติสนิทได้

แซมสันถูกเลี้ยงดูภายใต้การฝึกฝนอย่างเข้มงวด และเมื่อยังเป็นเด็ก เขามีประสบการณ์กับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าเหนือเขา "พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ก็ทรงเริ่มเร้าใจเขา" (ข้อ 25) เรารู้ว่านี่เป็นอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มเคลื่อนไหวเหนือข้าพเจ้าที่การประชุมในค่ายที่จัดขึ้นแบบสมัยเก่า เมื่อข้าพเจ้ามีอายุได้ 8 ปี และพระองค์ก็เคลื่อนไหวเหนือข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัยรุ่นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าไปในห้องของข้าพเจ้า และอธิษฐาน และข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือตัวข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอถามว่า อะไรคือสิ่งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำ เมื่อทรงเคลื่อนไหวเหนือพวกเรา? พระองค์แสดงให้เราเห็นถึงความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา เมื่อนั้น พระองค์นำทาง ปลอบโยน และสอนเรา และพระองค์อธิษฐานผ่านทางเราด้วยการร้องให้ การคร่ำครวญ และการอ้อนวอน

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าแสดงให้แซมสันเห็นถึงบาป และเด็กชายคนนี้ก็ได้รับการสอน การนำทาง และการปลอบโยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากคุณได้พบแซมสันเมื่อเขามีอายุสักเก้าปีสิบปี เขาอาจจะบอกกับคุณว่า "พระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนพิเศษ หลายคนบอกว่าทูตสวรรค์ได้ประกาศถึงการเกิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าเหนือข้าพเจ้า และพระองค์ได้เรียกให้ข้าพเจ้าเป็นนาศีร์ วันหนึ่งข้าพเจ้าจะช่วยอิสราเอลให้เป็นไท!"

แซมสันรู้ว่าเขามีกำหนดชีวิต เขาเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อเริ่มการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสของชาวฟิลิสเตีย! และวินิจฉัยอิสราเอล และเขาก่อกวนชาวฟิลิสเตีย นำมาซึ่งแสงประกายแห่งความหวังแก่ชนชาติ

คุณต้องเข้าใจในที่นี้ กำลังของแซมสันไม่ได้อยู่ในผมของเขา แต่อยู่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าเหนือเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือแซมสัน และเขาจะทำวีรกรรมอันกล้าหาญ หากปราศจากซึ่งพระวิญญาณแล้ว แซมสันก็อ่อนแอเหมือนคุณและข้าพเจ้า

พระเจ้าตั้งพระทัยอย่างเต็มที่ที่จะอวยพรปีที่เหลือของแซมสันด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น พระวิญญาณของพระองค์จะยังคงอยู่เหนือเขาจนถึงยามที่เขาเสียชีวิต เขาทำทุกสิ่งที่พระเจ้าได้แต่งตั้งให้เขาทำ มีชีวิตและเสียชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาได้ทำให้กำหนดชีวิตของเขาสำเร็จ!

แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น! แซมสันล้มเลิกกำหนดชีวิตของเขา เพราะหัวใจของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยบาป! เขาสร้างภาพลักษณ์ภายนอกดั่งผู้บริสุทธิ์ แต่เขาไล่ล่าหาโสเภณี และเขาได้ไปพบกับเดลิลาห์ เขาเกี้ยวพาราสีเธอด้วยรู้ถึงอันตรายที่จะมาถึง แม้ว่าพระวิญญาณเคลื่อนไหวเหนือเขา บุรุษผู้นี้ไม่มีวันที่จะยอมให้พระวิญญาณสัมผัสตัวตนภายในของเขา แซมสันไม่มีความจริงดำรงอยู่ในเขา

นี่เป็นภาพอันน่าสลดอีกภาพหนึ่งของบุรุษผู้ที่พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา หลังจาก 20 ปีแห่งการดำเนินชีวิตในการทรงเรียกของพระเจ้า แซมสันก็เริ่มที่จะเสื่อมสลาย เขากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ และสูญเสียความนับถือจากประชาชนของเขาเอง

แซมสันควรที่จะได้ดำรงชีวิตในวันเวลาของเขาอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นดั่งภาชนะที่มีเกียรติ ควรจะมีชัยชนะอย่างต่อเนื่องสำหรับบุรุษผู้นี้และสำหรับอิสราเอล เราควรที่จะสามารถอ่านถึงวิธีที่แซมสันมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ และเติบโตในฤทธิ์อำนาจและการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราอ่านเจอบุรุษผู้หนึ่งซึ่งจบลงดั่งผู้ที่อ่อนแอ น่าสมเพชที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ท้ายที่สุด เราเห็นแซมสันถูกใส่บังเหียนดั่งวัวโง่ สีข้าวในโรงสีของชาวฟิลิสเตีย ตาของเขาถูกควักออก และเขาสูญเสียกำลังทั้งสิ้นของเขา เขากลายเป็นตัวตลกของคนนอกศาสนา และประชาชนของเขาเองก็ต่อต้านเขา

แม้แต่ในวันที่เขาเสียชีวิต เมื่อแซมสันถูกนำไปยังวิหารของชาวฟิลิสเตีย ที่นั่นก็ไม่ได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เลย ทำไมหรือ? ความปรารถนาของเขาก็เป็นเพียงแค่การแก้แค้นส่วนตัว คำอธิษฐานของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการแก้แค้นเพื่อพระนามของพระเจ้าเลย หากแต่เขาอธิษฐานว่า "เพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาสองข้างของข้าพระองค์"

แซมสันเสียชีวิตในการถูกล่อลวงทั้งหมด พร้อมทั้งได้พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา หลุมฝังศพของเขาอาจจะเขียนไว้เช่นกันว่า "บุรุษผู้ซึ่งพลาดจากกำหนดชีวิตของเขา"

 

ซาโลมอนเป็นบุรุษผู้ซึ่งพลาดจากกำหนดชีวิตของเขาเช่นกัน!

หากจะมีบุรุษแห่งการกำหนดชีวิตผู้หนึ่ง ผู้นั้นคงจะเป็นซาโลมอน เขาเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุด ร่ำรวยที่สุด และได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดในช่วงชีวิตของเขา และกำหนดชีวิตของเขาก็ได้รับการจัดวางไว้อย่างชัดเจน เขาจะเป็นกษัตริย์ผู้ซึ่งกำจัดรูปเคารพทั้งสิ้นออกไปจากอิสราเอล! ซาโลมอนสัญญาต่อทั้งบิดาของเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเขาจะทำลายรูปเคารพทั้งหมดในดินแดน

เพียงชั่วขณะหนึ่ง ซาโลมอนดำเนินชีวิตในกำหนดชีวิตของเขา และเมื่อถึงจุดหนึ่ง การมาเยี่ยมของราชินีแห่งเชบาก็ช่างน่าตื่นเต้นเมื่อเธอได้เห็นถึงความน่ายำเกรงของซาโลมอนในขณะที่เขาขึ้นไปยังวิหาร แต่บางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของซาโลมอน และเช่นเดียวกัน เขาก็พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา!

บุรุษผู้นี้สะสมภรรยาและนางสนมรวมกันได้กว่า 900 คน และมากมายหลายคนก็เป็นชาวต่างชาติ และเพื่อที่จะทำให้พวกเธอสงบ เขาก็ได้สร้างสถานทูตแห่งวิหารของชาวต่างชาติมากมาย ในไม่ช้า บุรุษผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้กำจัดการนับถือรูปเคารพไปจากอิสราเอล กลายเป็นผู้ที่นับถือรูปเคารพ เขาร่วมกับภรรยาคนแล้วคนเล่าไปสู่วิหารของพวกเธอ กราบไว้รูปเคารพของชาวต่างชาติ

ซาโลมอนจบลงด้วยการพลาดจากกำหนดชีวิตของเขา กลายเป็นบุรุษผู้ไร้ศีลธรรมที่เริ่มแก่ตัวลง และเริ่มคิดได้ เขาเข้าสู่การร้องแห่งนิรันดร์ว่า "ทุกสิ่งก็อนิจจังและรบกวนจิตวิญญาณ มันช่างไร้ค่า!"

เช่นเดียวกับซาโลมอนที่มาก่อนเขา กษัตริย์อุสซียาห์ก็พลาดจากกำหนดชีวิตของเขาเช่นกัน บุรุษผู้นี้ครองราชย์เมื่ออายุได้ 16 ปี และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยูดาห์ เขาได้รับคำปรึกษาจากผู้พยากรณ์เศคารียาห์ เขาได้รับนิมิตจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย

พระคัมภีร์กล่าวว่า อุสซียาห์แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าก็ทำให้เขารุ่งเรืองและเข้มแข็ง "พระเจ้าทรงช่วยพระองค์" (2 พงศาวดาร 26:7) และ "พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์จนเข้มแข็ง" (ข้อ 15)

ยกเว้นซาโลมอน อุสซียาห์มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากษัตริย์ของยูดาห์ เขาได้รับการเจิมจากพระเจ้า เขานำการฟื้นฟูมาสู่ดินแดน ทำลายรูปเคารพ และดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า เมื่อกษัตริย์ผู้กล้าหาญผู้นี้ขี่ม้ารบไปตามถนน เขาก็จะได้รับความเคารพยำเกรง เขาได้รับของขวัญและเครื่องบรรณาการจากทั่วโลก

แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า "แต่เมื่อทรงเข้มแข็งแล้ว พระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นจนทำให้เสื่อมลง เพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ และทรงเข้าไปเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชาในพระวิหารของพระยาห์เวห์" (ข้อ 16) ความหยิ่งผยองมีชัยชนะเหนือบุรุษแห่งการกำหนดชีวิตผู้นี้ เขาต้องการที่จะเป็นปุโรหิตเช่นเดียวกับกษัตริย์!

ในการไม่เชื่อฟัง อุสซียาห์เข้าสู่วิหาร และเริ่มที่จะเผาเครื่องหอมหน้าแท่นบูชา เขาได้รับการห้ามสำหรับสิ่งนี้ และเมื่อเขาตอบสนองด้วยการชี้นิ้วแห่งความโกรธ มือของเขาก็เริ่มร่วงโรยไป เขากลายเป็นคนโรคเรื้อนในทันที อุสซียาห์ต้องถูกขับออกไปจากวิหารของพระเจ้า!

โอ้ ช่างน่าอับอายเสียจริง! หนึ่งในกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ยูดาห์ ตอนนี้ต้องถูกจับแยก เขาถูกนำตัวไปยังบ้านเล็กๆ ที่ซึ่งเขาใช้ช่วงชีวิตที่เหลือของเขาเป็นคนโรคเรื้อน "กษัตริย์อุสซียาห์ก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนม์ และเมื่อทรงเป็นโรคเรื้อนก็ประทับในวังที่แยกไว้ต่างหาก เนื่องจากพระองค์ทรงถูกตัดออกจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์" (ข้อ 21)

อุสซียาห์เสียชีวิตในความโดดเดี่ยว ถูกตัดออกจากพระพรทุกอย่างของพระเจ้า!

เมื่อบุรุษที่เคยยิ่งใหญ่ผู้นี้เสียชีวิตลง คนทั้งปวงควรจะรวมตัวล้อมรอบเขา การจากไปของเขาควรจะถวายเกียรติแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขาเสียชีวิตลงดั่งคนที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก กายของเขาถูกกัดกินโดยโรคเรื้อน อุสซียาห์พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา!

 

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ทุกๆ คนมีกำหนดชีวิตของเขาเอง

มีกำหนดชีวิตมากมายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ดังเช่นที่มีกษัตริย์ ปุโรหิต ผู้พยากรณ์ และแม้แต่ธรรมิกชนธรรมดามากมายหลายคน แม้แต่ผู้คนที่ต่ำต้อยที่สุดที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้ ผู้นมัสการ ผู้เลี้ยง คนทำเต็นท์ ก็ล้วนมีกำหนดชีวิตเป็นของเขาเอง และในขณะที่เรามองดูชีวิตของพวกเขา เราก็ควรที่จะเห็นถึงความผิดของเราโดยเรื่องราวของพวกเขา เราจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของธรรมิกชนในอดีตเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พลาดจากกำหนดชีวิตของพวกเขา หรือผู้ที่สำเร็จตามกำหนดชีวิตของพวกเขา

แต่เราไม่สามารถเปรียบเทียบกำหนดชีวิตของเรากับของคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้! คุณเห็นหรือไม่ ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าได้ทำสิ่งใหม่อย่างสิ้นเชิง พระองค์ไม่วัดกำหนดชีวิตของเราเหมือนกับที่ได้ทรงทำในพันธสัญญาเดิม ชีวิตของพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับกำหนดชีวิตของเรา ตั้งแต่กางเขนแห่งพระเยซูคริสต์เป็นต้นมา

ที่กางเขน พระเจ้าได้รวบรวมเอากำหนดชีวิตของแต่ละคนในบรรดามวลมนุษยชาติเพื่อให้เข้าสู่วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่เดียว และพระองค์ได้วางวัตถุประสงค์เหล่านั้นทั้งหมดไว้ในพระบุตรของพระองค์ "ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์" (เอเฟซัส 1:10 THSV 2011) พระเจ้ารวบรวมเอากำหนดชีวิตทั้งหมดของเราไว้ในพระเยซู เพื่อที่พระบุตรของพระองค์จะอยู่เหนือทุกสิ่ง!

ในวันนี้ ไม่มีกำหนดชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนอีกต่อไป แต่มีกำหนดชีวิตเดียวสำหรับผู้เชื่อทั้งหมด ใช่แล้ว คุณมีกำหนดชีวิตเดียว และเป็นกำหนดชีวิตเดียวกับของผม ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นพนักงานบริการ หรือเป็นกัปตันเรือ เราทุกคนล้วนมีกำหนดชีวิตที่ได้รับการกำหนดล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเราได้รับตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก

อะไรคือกำหนดชีวิตเดียวที่ยิ่งใหญ่และเต็มด้วยเกียรติราศีนี้ ที่ธรรมิกชนในยุคสุดท้ายทั้งหมดได้รับ? อัครทูตเปาโลได้แสดงให้เราได้เห็นในพระธรรมเอเฟซัส

"ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าๆ ในพระเยซู ที่พระองค์ทรงรัก" (ข้อ 4-6)

โดยใจความสำคัญแล้ว พระเจ้าตรัสว่า "ในวันสุดท้าย เมื่อถึงกำหนดเวลา เรามีวัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์เดียว และเป็นวัตถุประสงค์สำหรับผู้ติดตามของเราทุกๆ คน ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมโดยพระเยซูคริสต์ และที่จะดำรงชีวิตอย่างปราศจากตำหนิ เพื่อเป็นที่สรรเสริญและถวายเกียรติสิริแด่นามของเรา!"

"และในพระคริสต์นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์ เพื่อเราผู้มีความหวังในพระคริสต์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์" (ข้อ 11-12)

กำหนดชีวิตของเราคือการที่เราได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า! เราได้ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยพระบิดาแห่งสวรรค์ และมารไม่มีสิทธิในชีวิตเราอีกต่อไป บัดนี้เราจะต้องดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า วัตถุประสงค์เดียวบนโลกนี้คือการที่เราดำรงชีวิตอยู่เพื่อเป็นที่สรรเสริญและถวายเกียรติสิริแด่พระองค์

คุณเข้าใจสิ่งที่เปาโลกล่าวในที่นี้หรือไม่? ไม่มีกำหนดชีวิตของบุคคลใดเลยที่ถูกวัดโดยความยิ่งใหญ่ของการงานของเขา ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเขา การประสบความสำเร็จเป็นพิเศษของเขา ไม่มีกำหนดชีวิตของผู้ใดเลยที่เป็นการสร้างพันธกิจ องค์กร หรือคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จ

คุณอาจจะบอกว่า "ช้าก่อน คุณเดฟ คุณหมายความว่าการก่อตั้ง Teen Challenge ซึ่งเป็นพันธกิจทั่วโลกที่ทำกับผู้ที่ติดยาและติดสุรา ก็ไม่ใช่กำหนดชีวิตของคุณหรือ? คุณหมายความว่าการมาสู่นิวยอร์คและเริ่มคริสตจักร Time Square ก็ไม่ใช่กำหนดชีวิตของคุณหรือ?"

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นบิดาของการงานเหล่านี้ วันนี้มีศูนย์ฟื้นฟู Teen Challenge กว่า 300 แห่งทั่วโลก และมีศูนย์แห่งการสรรเสริญพระเยซูที่ Broadway ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลก แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นกำหนดชีวิตของข้าพเจ้า!

กำหนดชีวิตของข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำ กำหนดชีวิตของข้าพเจ้าคือการที่เข้าถึงจิตวิญญาณที่หลงหาย และนำพวกเขามาสู่ความไพบูลย์ของพระเยซู เพื่อที่เป็นที่สรรเสริญและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า กำหนดชีวิตของข้าพเจ้าคือการดำเนินชีวิตดั่งบุตรบุญธรรมของพระเจ้า ดำรงชีวิตในโลกนี้อย่างปราศจากตำหนิ ทั้งสิ้นก็เพื่อการสรรเสริญและเกียรติสิริของพระองค์

เมื่อข้าพเจ้ามายังนิวยอร์ค ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง กำหนดชีวิตของข้าพเจ้าก็ยังคงเป็นการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ และการดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานบุตรบุญธรรม! ในวันหนึ่ง ไม่มีตึกใดที่พันธกิจของเราได้สร้างไว้จะคงอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรร่วม โรงเรียนพระคริสตธรรม หรือบ้านฟื้นฟู สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะเสื่อมสลายไป และเมื่อข้าพเจ้าเผชิญกับวันพิพากษา ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยได้เลย

พันธกิจเหล่านี้เป็นเพียงแค่ "ภาระขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ที่พระเจ้าได้อนุญาตให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมและดำเนินการ ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในกำหนดชีวิตแห่งการทำตามพระประสงค์ที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ และข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ได้อวยพรพันธกิจเหล่านี้เพราะเราได้ดำรงชีวิตอยู่ในกำหนดชีวิตของเรา

ธรรมิกชนที่รัก พระเจ้าไม่ได้ต้องการการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากคุณ พระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนมากว่า "มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี? และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้า? นอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตา และให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ" (มีคาห์ 6:8 THSV2011)

เปาโลมั่นใจมากเกี่ยวกับกำหนดชีวิตของเขา "เพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย" (โคโลสี 1:28-29 THSV2011) นี่เป็นกำหนดชีวิตของเราเช่นเดียวกัน ให้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือการที่ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระเยซูมากขึ้น และการที่ข้าพเจ้าได้เห็นคุณเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นด้วยเช่นกัน!

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจสำหรับผู้รับใช้หนุ่มสาวหลายคนผู้ที่ได้โทรหา เขียนหา และเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าจากทั่วประเทศ พวกเขาส่วนใหญ่กำลังพยายามที่จะดำรงชีวิตให้เป็นไปตามกำหนดชีวิตที่ริเริ่มโดยเนื้อหนังของพวกเขาเอง บางคนรับใช้เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรเล็กๆ ทุ่มเทใจของเขาในพันธกิจให้กับบรรดาสมาชิก แต่ศิษยาภิบาลอีกคนหนึ่งก็มายังตัวเมือง และสร้างคริสตจักรที่มีสมาชิกกว่าพันคนอย่างทันทีทันใด

บุรุษวัยหนุ่มสาวเหล่านี้เปรียบเทียบพวกเขาเองกับคนที่มาใหม่ คิดว่า "แน่ทีเดียว ข้าพเจ้าถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นกับที่เขากำลังทำอยู่ มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าหรือ? ทำไมข้าพเจ้าไม่ได้รับการอวยพรให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้? เขาดึงดูดผู้คนจำนวนมหาศาล และข้าพเจ้ามีคนเพียงแค่หยิบมือเดียวในแต่ละอาทิตย์" พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า นี่ไม่ใช่กำหนดชีวิตของพวกเขา! กำหนดชีวิตของพวกเขา คือการรู้จักพระเยซูมากขึ้น การที่มีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเขา การดำเนินชีวิตอย่างปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระองค์ในเมืองของเขา บุรุษที่มีฤทธิ์อำนาจที่แท้จริง คือผู้ที่รู้จักพระคริสต์เป็นการส่วนตัว!

ข้าพเจ้าเห็นนักดนตรีที่เป็นคริสเตียนหลายคนพยายามที่จะได้รับการสรรเสริญ ด้วยหวังว่ากำหนดชีวิตของเขาคือการเขียนเพลงฮิตสักเพลงที่จะนำพวกเขาไปสู่จุดสูงสุด เช่นเดียวกัน ผู้เขียนที่เป็นคริสเตียนหลายคนอยากที่จะผลิตหนังสือที่ยิ่งใหญ่สักเล่ม และนักธุรกิจที่เป็นคริสเตียนหลายคนก็แสวงหาโอกาสที่พวกเขาจะได้เป็นที่โดดเด่นในวงการของพวกเขา

แต่พี่น้องที่รัก หากคุณกำลังจะดำเนินชีวิตในกำหนดชีวิตของคุณ สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณโดดเด่น คือ ความปรารถนาของคุณที่จะล้ำหน้าผู้อื่นในความรู้แห่งพระเยซู ไม่มีผู้ใดที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์มากยิ่งกว่าคุณ ไม่มีใครที่จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะรับสิทธิในการเป็นบุตรบุญธรรมอันยอดเยี่ยมมากยิ่งไปกว่าคุณ นี่เป็นความยิ่งใหญ่!

 

ข้าพเจ้าอยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกำหนดชีวิตของภรรยาและมารดา และของสามีและบิดา!

เวลานี้ ข้าพเจ้ากำลังจะพูดคุยกับคนทำงานทั่วไป ไม่ได้คุยกับศิษยาภิบาล ข้าพเจ้าอยากแสดงให้คุณรู้ถึงความหมายของการสำเร็จตามกำหนดชีวิตที่ได้รับการกำหนดไว้แล้วอย่างแน่นอน!

คริสเตียนเอ๋ย ไม่ใช่สิ่งสำคัญว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากเพียงไรนอกบ้าน คุณกำลังจะพลาดจากกำหนดชีวิตของคุณหากคุณไม่ได้เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันในครอบครัวของคุณ หากคุณไม่ได้อ่อนหวานมากขึ้น รักมากขึ้น และคำนึงถึงผู้อื่นมากขึ้นในครอบครัวของคุณ หากคุณไม่ได้เติบโตในความรักหรือความรู้แห่งพระคริสต์มากขึ้นที่บ้าน คุณก็คงไม่ได้กำลังจะสำเร็จตามกำหนดชีวิตของคุณ!

สำหรับภรรยาและมารดา ก่อนโลกจะเกิดขึ้นมา พระเจ้าได้เห็นคุณล่วงหน้าในสถานที่และเวลาปัจจุบันนี้ พระองค์ทราบที่อยู่ของคุณล่วงหน้า และพระองค์ก็ได้กำหนดแผนการสำหรับชีวิตของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว!

ในเวลาที่คุณกล่าวกับตัวเองว่า "ข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่แม่บ้าน สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่การทำอาหาร การทำความสะอาดบ้าน และการเลี้ยงดูลูกๆ" แต่คุณไม่เข้าใจว่าตำแหน่งของคุณนั้นสำคัญเพียงใดในพระเจ้า คุณเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระองค์ หากคุณสามารถยืนต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ในวันหนึ่ง และยื่นเสนอบุตรของคุณแด่พระองค์ในความชอบธรรม!

พระเจ้าทราบเสมอว่าจะให้คุณดูแลบุตรกี่คน พระองค์ทราบชื่อของพวกเขาและบุคลิกของพวกเขา พระองค์ได้นับอวัยวะและเส้นผมของพวกเขาแล้ว และพระองค์กำหนดให้คุณเลี้ยงดูพวกเขาในบ้านที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและการสถิตอยู่ของพระเยซู! บุตรของคุณไม่ใช่ของเล่นหรือตุ๊กตาที่มีชีวิต พวกเขาเป็นการลงทุนที่พระเจ้าได้มอบความไว้วางใจให้แก่คุณ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดชีวิตของคุณ!

ข้าพเจ้าขอถามคุณว่า บุตรของคุณกล่าวกับบุตรของเพื่อนบ้านว่า "แม่ของฉันอธิษฐานเผื่อฉัน เธอช่างอ่อนหวานแก่ฉัน" หรือกล่าวว่า "โอ้ เพื่อนเอ๋ย เธอไปอีกแล้ว กำลังจะตะโกนด่าว่าด้วยเสียงอันดัง!" สามีของคุณมองคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งหรือไม่? เขากล่าวแก่คุณหรือไม่ว่า "เราอาจจะมีความแตกต่าง แต่ผมมักจะรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะเยียวยา ไม่ใช่แบ่งแยก คุณวิ่งเข้าหาการอธิษฐานเสมอ!"

กำหนดชีวิตของคุณก็คือการเลี้ยงดูบุตรของคุณในบ้านที่ซึ่งการอธิษฐานเป็นจุดร่วม ที่ซึ่งชีวิตของคุณและชีวิตแต่งงานเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า!

สำหรับสามีและบิดา คุณจินตนาการได้หรือไม่ว่าภรรยาของคุณกล่าวเกี่ยวกับคุณว่า "สามีของดิฉันเป็นมนุษย์ เขาผิดพลาด แต่เขาเป็นบุรุษแห่งการอธิษฐาน และเขาก็เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆ! เขาฝึกฝนสิ่งที่เขาสั่งสอน ฉันรู้ เพราะเขากรุณาต่อฉันมากขึ้นทุกวัน สุภาพขึ้น และคำนึงถึงความต้องการของฉันมากขึ้น"

ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังอวดตัวในที่นี้ แต่นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นเต้นอย่างมากในชีวิตของข้าพเจ้า คือการที่ได้ยินภรรยาของข้าพเจ้ากล่าวว่า "เดวิดเจ้าอารมณ์ แต่เขากำลังที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไร ฉันรู้ว่าเขาดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า" ข้าพเจ้าหวังว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวเกี่ยวกับข้าพเจ้าจนถึงวันที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต นั่นเป็นกำหนดชีวิต!

ภรรยาของนักเทศน์หลายคนที่ได้เล่าให้เกวนและข้าพเจ้าฟังว่า "สิ่งที่ฉันสามารถทำได้ ก็เพียงแค่นั่งที่โบสถ์ และฟังสามีเทศน์ เขายิ้มเสมอในที่ประชุม แต่เขาช่างเห็นแก่ตัวและเยือกเย็นต่อฉันที่บ้าน บางครั้งฉันเพียงแค่อยากจะร้องตะโกนดังๆ!"

ข้าพเจ้ารู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ทำการงานอันยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า เขาเขียนหนังสือดีเยี่ยมหลายเล่ม เขาสร้างองค์กรที่บ้านและต่างประเทศ เขาเป็นนักเทศน์ที่ได้รับการเชิญทั่วโลก เขาถูกเรียกให้เป็นบุรุษแห่งความเชื่อและนิมิต บุรุษแห่งการกำหนดชีวิต

แต่วันหนึ่ง บุตรชายของเขา ซึ่งเป็นผู้รับใช้หนุ่ม ได้โทรหาข้าพเจ้าด้วยเสียงเศร้าซึม เขาบอกว่า "คุณดาวิดครับ ผมเจ็บปวดจิตใจมาก พ่อของผมไม่ได้เป็นเหมือนที่ผู้คนคิดว่าเขาเป็น เขาไม่รู้ถึงวิธีการพูดความจริง! เรื่องราวส่วนใหญ่ที่เขาเล่าเกี่ยวกับการอัศจรรย์ล้วนเป็นเรื่องโกหก เมื่อผมพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งนี้ เขาก็ยอมรับกับผม แต่ก็ไม่เลิก!"

ข้าพเจ้าขอจบลงด้วยการพูดคุยกับบิดา เขาบอกข้าพเจ้าว่า "ใช่แล้ว เดวิด ผมเป็นคนพูดโกหกจนเป็นนิสัย ผมไม่รู้อีกแล้วว่าความจริงคืออะไร" ข้าพเจ้าอธิษฐานกับชายผู้นั้น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง บุตรชายของเขาโทรหาข้าพเจ้าในภายหลัง บอกว่าสิ่งต่างๆ ดูเหมือนกลับแย่ลง ชัดเจนทีเดียวว่าบิดาของเขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับความบาปของเขา

ชายคนนี้ไม่ได้เป็นบุรุษแห่งกำหนดชีวิต เมื่อเขายืนอยู่ต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่การพิพากษา การงานทั้งสิ้นของเขาจะถูกเผา หนังสือทั้งสิ้นที่เขาเขียนก็จะพิพากษาเขา สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่ใช่กำหนดชีวิตของเขาเลย แต่กำหนดชีวิตของเขาคือการที่เขาจะเป็นเหมือนพระเยซู ที่เขาจะเติบโตในความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม โดยปราศจากซึ่งการมุสา เขาอาจอวดอ้างว่าเป็น "บุรุษแห่งการกำหนดชีวิต" แต่เขาได้พลาดจากกำหนดชีวิตที่แท้จริงของเขาแล้ว!

ดังนั้น คริสเตียนหลายคนกำลังต่อสู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเพื่อพระเจ้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กลั่นกรองทั้งหมดลงเหลือเพียงแค่สิ่งที่ง่ายๆ สิ่งนี้ คุณกำลังเปลี่ยนแปลงให้มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปหรือไม่? คุณกำลังเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นหรือไม่? "เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก" (โรม 8:29 THSV2011)

ในวันพิพากษา จะไม่มีสักคำหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับการงานที่ยิ่งใหญ่ จะไม่มีการสังเกตถึงความมีชื่อเสียง ความสำเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของมนุษย์ แต่คำถามจะเป็นว่า คุณได้เติบโตในพระคริสต์หรือไม่? คุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนคุณในการรับใช้ผู้อื่น และยอมหยุดที่จะคำนึงถึงสิทธิของตัวคุณเองหรือไม่? คุณเป็นอย่างไรที่บ้านของคุณ?

โอ ธรรมิกชนที่รัก คุณกำลังจะสำเร็จตามกำหนดชีวิตของคุณหรือไม่? ในปีนี้ คุณเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่? ชีวิตแต่งงานของคุณกำลังเติบโตหรือกำลังที่จะเสื่อมสลาย? บุตรของคุณเห็นคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและความกรุณา หรือเป็นคนขี้บ่น? ผู้คนที่รู้จักคุณเห็นความเมตตากรุณา (ความรักที่แท้) ของพระคริสต์ในชีวิตของคุณหรือไม่?

หลุมฝังศพของคุณจะเขียนไว้ว่าอย่างไร? "บุรุษผู้ที่พลาดจากกำหนดชีวิตของเขา" หรือ "บุรุษผู้ซึ่งดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าของเขา"?

 

David Wilkerson

บทความเรื่อง Fulfilling Your Destiny!

http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts960708.html

แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com