พระคริสต์พิชิตซาตาน

FollowHisSteps.com
 

พระคริสต์พิชิตซาตาน
พระคัมภีร์พูดถึงซาตานอย่างไร
ซาตานเป็นใครมาจากไหน
ชื่อต่าง ๆ ของซาตาน
ซาตานทำอะไรบ้าง
ผีเป็นใครมาจากไหน
การงานของผี
ลักษณะของคนถูกผีเข้า
สาเหตุที่ผีเข้า
ชัยชนะเหนือผี
วิธีป้องกัน
คำพยานของผู้เขียน

เมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องทูตสวรรค์และผี  เรากำลังเข้าสู่มิติใหม่  มิติที่ไม่ได้อาศัยสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)  แม้สัมผัสไม่ได้  ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องทูตสวรรค์และเรื่องผีไม่ใช่เรื่องจริง  เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

ในพระคัมภีร์เดิม  พูดถึงพวกทูตสวรรค์ 17 เล่ม  รวม 108 ครั้ง  และในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึง 165 ครั้ง

ในปัจจุบันนี้  คนทั่วโลกกำลังตื่นเต้นเรื่องวิญญาณ  แต่จะเป็นวิญญาณดีหรือวิญญาณชั่วก็ไม่รู้  พวกเขาขอให้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็แล้วกัน 

ดังนั้น  จะเห็นว่ามีอะไร ๆ เกี่ยวกับเรื่องผีผี  วิญญาณต่าง ๆ มากขึ้น  เช่น  ภาพยนตร์หมอผีเอ็กเซอร์ซิสซ์  เป็นต้น

คริสเตียนจึงควรจะเข้าใจเรื่องนี้  เพราะการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็เปรียบเหมือนอยู่ในสนามรบ  โลกกำลังมีสงครามระหว่างอำนาจมืดกับอำนาจของพระเจ้า  และเราอยู่ในท่ามกลางสงครามนี้

ฉะนั้น  ในฐานะคริสเตียน  ทุกคนเป็นทหารของพระคริสต์  จึงจำเป็นต้องรู้ยุทธอุบายทุกอย่างของฝ่ายตรงข้าม  และต้องมีอาวุธที่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้

ในหนังสือเอเฟซัศบทที่ 6  ได้เตือนคริสเตียนทุกคนให้ระวังตัวอยู่เสมอ  และให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า  เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของผีมารซาตานได้

เมื่อดูเบื้องหลังของคนไทย  ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพวกภูตผีปีศาจ  แม้แต่ผมเองก็เป็นหลานหมอผี  และเกือบจะเป็นหมอผีด้วยเหมือนกัน  แต่ขอบคุณพระเจ้า  พระองค์ช่วยผมทัน  ไม่ให้ผมตกไปเป็นเครื่องมือของผีมารซาตาน

ฉะนั้น  ในฐานะที่ผมเป็นคนไทย และเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผมจึงอยากจะอธิบายเรื่องนี้จากพระวจนะของพระเจ้า  เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนว่า "ซาตานกับผีเกี่ยวข้องกันอย่างไร"  เพื่อเราจะได้รู้ยุทธอุบายของมัน  รู้การงานและลักษณะของมันด้วย

สถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกกำลังวุ่นวาย และผู้ที่อยู่ที่เบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านี้ ก็คือ ซาตานกับพรรคพวกของมันนั่นเอง  พวกมันกำลังปลุกปั่นยุยงให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นทุกที 

ฉะนั้น  ให้เรามาพิจารณาถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง  ไม่ใช่เพราะเพียงอยากรู้อยากเห็น  แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือกิจการทั้งสิ้นของซาตาน

 

ศจ. สมศักดิ์  ชูสงฆ์

จากหนังสือ พระคริสต์พิชิตซาตาน

สำนักพิมพ์ กนกบรรณสาร

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com