ลัทธิเทียมเท็จ

FollowHisSteps.com
 

บทนำ

ตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกจนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มความเชื่อที่ผิดไปจากหลักข้อเชื่อของคริสเตียนมากมาย และพวกนี้ก็มักจะอ้างว่ากลุ่มของตน หรือตนเป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียน แต่แนวความเชื่อและการปฏิบัติมักจะแสดงออกมาตรงกันข้ามกับคริสเตียนทั่วๆไป

เมื่อคริสเตียนพูดถึงลัทธิเทียมเท็จ เราจะไม่พูดถึงศาสนหลักๆในโลกนี้...แต่เราจะหมายถึงกลุ่มที่เขาอ้างว่าเป็นคริสเตียน..เช่นเขามีพระเจ้า หรือเรียกว่ากลุ่มเทวนิยม..เขามีไบเบิ้ล...เขาพูดถึงพระเยซู ฯลฯ แต่การดำเนินชีวิตต่างจากมาตรฐานคริสเตียนปกติ เช่นมีภรรยาได้หลายๆคน นับถือผู้นำแทนพระเจ้า เชื่อหนังสือที่ผู้นำแต่งแทนพระคัมภีร์ เป็นต้น

จากการตั้งข้อสังเกตส่วนตัวเมื่อศึกษาชีวิตผู้นำของพวก Cults "ลัทธิเทียมเท็จ" พวกเขาจะมาจาก คริสตจักรของคณะใดคณะหนึ่งของโปรเตสแตนต์ แล้วมาเปลี่ยนคำสอนเพื่อตอบสนองความคิดความต้องการของตน...เช่นผู้นำมักมากในกาม ก็สอนว่ามีภรรยาได้หลายคน สาวกสาวอยากเข้าใกล้พระเจ้าต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้นำ ผู้นำอยากดัง  คืออยากมีชื่อเสียง  ผู้นำอยากสบาย สาวกต้องหาเงินทองมาสนับสนุนเป็นต้น หรือบางคนมีความต้องการหลายๆอย่างร่วมกันและสาวกไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบพฤติกรรม เหล่านั้นเพราะเป็นสิทธิที่ผู้นำได้รับจากพระเจ้า เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บางกลุ่มความเชื่อ เมื่อผู้นำหาเข็มทิศตัวเองไม่เจอ นาวา ก็ล่ม...ก็ชวนสาวกฆ่าตัวตาย เช่น

- ปี 1978 ลัทธิ The People's Temple นำโดย จิมโจน เขาและสาวกกินไซยาไนท์ที่ประเทศกาน่า เกือบพันคน เมื่อถึงทางตัน

- ปี 1993 ลัทธิ The Branch Davidians หัวหน้าคือ David Koresh ที่เมือง Waco, Texas เผาตัวเอง ในตึกหลังหนึ่ง ตาย 83 คน

- ปี 1994 ลัทธิ Solar Temple ยิงตัวเองตาย 73 คน พบที่ Quebec คานาดา

- ต้นปี 1997ที่เมืองซานดิเอโก สหรัฐ มีศพชาย 18คน และหญิง 21 คน ที่บ้านพักคฤหาสน์...มีหัวหน้าชื่อ นายมาแชล แอปเปิ้ลไวท์ อายุ 66 ปีขณะนั้น กลุ่มนี้ใช้มีอาชีพรับจ้างเขียนโอมเพจให้นักธุรกิจ กลุ่มนี้ใช้ชื่อ โฮมเพจว่า"เฮฟเวน'สเกต" หรือ "ประตูสู่สวรรค์ " ( Heaven's Gate )

และ ยังมีกลุ่ม ความเชื่อ ที่สอนผิดและอันตรายอีกมากมายทั่วโลก พวกนี้จะนับถือหัวหน้า หัวหน้าตั้งตัวเป็นพระเจ้าเสียเอง จุดจบของพวกเขาถ้าไปต่อไม่ไหว ก็จะตัดสินใจฆ่าตัวตายหมู่

 

ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มลัทธิเทียมเท็จในสหรัฐฯหลายๆกลุ่มจะนำเรื่องมนุษย์ต่างดาว จานผี "UFO"มาเกี่ยวข้องเยอะ

 

กลุ่มลัทธิเทียมเท็จที่เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนโดยตรง เช่น กลุ่ม พยานพระยะโฮวาห์ ( Jehovah's Witnesses ) กลุ่มมอร์มอน หรือ สิทธิชนยุคสุดท้าย ( Mormonism )  กลุ่มลัทธิบุตรพระเจ้า/ครอบครัวแห่งความรัก ( Children of God/ Family of Love ) กลุ่มลัทธิมูน ( Unification Church / Moonism ) กลุ่มคริสตจักรอัครทูตใหม่ ( The New Apostolic Church )กลุ่มคริสเตียนวิทยาศาสตร์ ( Christian Science ) และบางกลุ่ม เราอาจจะไม่เรียกว่าเทียมเท็จแต่เป็นการตกขอบ แบบหนึ่ง…..

ความเชื่อเทียมเท็จจะเป็นปัญหาของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ ไม่เป็นปัญหากับโบสถ์คาทอลิก เพราะโปรเตสแตนต์อนุญาตให้อ่านพระคัมภีร์เอง ตีความหมายพระคัมภีร์เอง จึงตีผิดๆ ถูกๆ ถ้ามีการค้าน ก็แยกกลุ่มออกไปเลย ส่วนพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก มีศูนย์กลางที่ " นครวาติกัน โรม" จากสำนักพระสันตะปาปา เท่านั้น  คำเทศนาของเขาในวันอาทิตย์ ทั่วโลกใช้พระคัมภีร์เหมือนกัน หลักสูตร Theology ของเขาจะเหมือนกันทั่วโลก ( ประเทศไทย คริสเตียนไม่ถึง 1% มีพระคริสตธรรม ถึง 60 แห่ง )

 

ลักษณะของผู้นำในลัทธิสอนผิด

พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่เตือนสาวกในระวังคำสอนผิดเท่านั้น  แต่พระองค์บอกพวกเขาให้สังเกตดูชีวิตของพวกผู้สอนผิด “รู้จักต้นไม้ให้ดูที่ผลของมัน” 

ศาสนาจารย์  W.A. Adrian Van Leen ได้ให้คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นำลัทธิสอนผิดเหล่านี้ไว้ดังนี้

1.       ตั้งตัวเป็นผู้นำเจ้าลัทธิ (Dominating Leader or Pastor  )

2.      ใช้สิทธิอำนาจด้วยความยโส (Arrogant Authoritarianism)

3.      เรียกร้องให้ยอมเชื่อฟัง (Demand Submission and Obedience)

4.      เรียกร้องให้ถวายสิบลด (Demand Tithing)

5.      ความคิดแคบ (Narrow Outlook or Perspective)

6.      อ่อนในด้านความรู้ทางศาสนศาสตร์ (Poor Theological Training)

7.      บิดเบือนหลักคำสอน (Distorted Theological Emphasis)

 

เรานำมาศึกษาด้วยกัน 3 กลุ่ม  ได้แก่

แนวทางในการทำความเข้าใจปัญหาลัทธิเทียมเท็จ

 

โดย โปรดปราน

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com