คริสตมาสอีกแล้ว?

FollowHisSteps.com
 

ทำไมต้องพูดว่า "อีกแล้ว ?"  ก็เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้ว !

ใช่ครับ !  เรื่องคริสตมาสนี้ ได้รับการเล่าขานมาไม่น้อยกว่า 2000 ปีแล้ว !

แล้วทำไมยังเล่ากันต่อมานะหรือครับ ?

ก็เพราะว่า นี่เป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเสียอีก !

คุณเคยอ่านเรื่อง "คริสตมาส" นี้มาก่อนไหมครับ ?

ถึงจะเคยอ่านหรือเคยฟังมาแล้ว  แต่ลองอ่านหรือฟังดูอีกสักครั้งสิครับว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกัน !

 

เรื่องมีอยู่ว่า ...

แรกเดิมที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างคุณกับผมขึ้นมาพระองค์ทรงประสงค์จะให้มนุษย์อย่างเราอยู่ดีมีสุข  อยู่ในสวนสวรรค์ที่เรียกว่า สวนเอเดน !  แต่มนุษย์ผู้เป็นบรรพบุรุษของเราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ !  ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ในสวนฟรี ๆ ให้มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นมากมาย  ให้มีคู่ครองอยู่เคียงข้าง  ให้มีน้ำ พืช ผัก ผลไม้ เป็นอาหารไม่ขาด  พูดง่าย ๆ ก็คือ พระเจ้าให้ทุกอย่างที่จำเป็น ไม่ขาดสิ่งใดเลย !  เพียงแต่พระองค์ขอข้อเดียวเท่านั้น คือ "อย่าแตะต้องผลไม้ของต้นไม้ต้นหนึ่ง"

น่าคิดนะครับ  ต้นไม้เป็นพันเป็นหมื่นต้น  ยกเว้นเพียงผลของต้นเดียว  อย่ากินแต่สุดท้าย ก็เข้าทำนอง "กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา"

มนุษย์คู่แรกในสวนเอเดนได้ทำลายมิตรภาพ และความไว้วางใจของพระเจ้าไปเสียสิ้น !

ใช่ครับ ! ทั้งอาดัม  เอวา  พร้อมกันทรยศพระเจ้า  ด้วยการกินผลไม้ต้องห้ามนั้น !

ผลคือ  ทั้งสองถูกขับออกจากสวนเอเดนที่เรียกว่า "สวนบรมสุขเกษม" ไปอย่างน่าเสียดาย !

จากนั้น  ก็ไม่เคยมีใครได้เข้าไปในสวนสวรรค์นั้นเลย !

วันเวลาผ่านไปนานแสนนาน  จนถึงกำหนดเวลาที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเห็นว่า  ถ้าพระองค์ไม่ทรงช่วย  มนุษย์จะไม่มีทางได้กลับเข้าสู่สรวงสวรรค์เลย

ดังนั้นเอง  พระองค์จึงได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้  เพื่อเริ่มต้นขบวนการกู้ชีวิตมนุษย์ ให้ไปสู่สวรรค์  ที่เรียกว่า "Mission Impossible" ขนานแท้ !

เพราะไม่มีมนุษย์คนใด หน้าไหนจะทำได้

จะมีก็แต่พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น !

พระเจ้าองค์สูงสุดจึงทรงถ่อมพระทัย  ด้วยพระเมตตากรุณาเสด็จลงมาจากฟากฟ้าสู่แดนดินในสภาพทารกน้อย  ดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอันยิ่งใหญ่ว่า...

"แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว  พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศ  และทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ  เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธณรมบัญญัติ  เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร" (กาลาเทีย 4:4-5)

ในที่สุด ...  พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้ทรงเข้ามาในโลก  โดยใช้นามว่า "เยซู"  ซึ่งแปลว่า "ผู้ช่วยให้รอด"  ส่วนสมญานามหรือตำแหน่งของพระองค์ คือ "คริสต์"  ซึ่งแปลว่า "ผู้ที่ได้รับการเจิมแต่งตั้ง"  ด้วยเหตุนี้  เมื่อเรียกพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเต็มชื่อ  เต็มยศ  ก็จะเรียกว่า "พระเยซูคริสต์ !"

วันหรือเทศกาลที่พระองค์มาประสูติ ก็เรียกเป็นชื่อไทย ๆ ว่า  วันหรือเทศกาล "คริสตสมภพ"  แต่ที่คุ้น ๆ หูกันหน่อย  ก็คือ "คริสตมาส" คำนี้อาจจะตีความได้ 2 แบบ

1. แบบไทย ๆ ก็พูดว่า "คริสตมาส"  หมายถึง  ช่วงเวลาที่พระคริสต์มาบังเกิด !  เพราะมาจากคำว่า ... "คริสต + มาส (เดือน)"

2. แต่ถ้าตีความแบบสากลหน่อย  ก็ต้องบอกว่า "คริสตมาส"  มาจากคำว่า "CHRISTMAS"  หมายถึง "พิธีระลึกถึงการที่พระคริสต์เสด็จมาประสูติ"

เพราะคำว่า "มาส" (mas) นี้มาจากคำว่า "Mass" (แมส หรือ มิซซา)  ซึ่งหมายถึง "พิธีเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้า"  ดังนั้น "Christmas"  จึงมีความหมายว่า "การเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้า สำหรับการที่พระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด) !"  ช่างน่าตื่นเต้น และน่ายินดีเหลือเกิน  ที่มนุษย์อย่างคุณและผมได้รับความสนพระทัย  และพระเมตตาคุณจากพระเจ้าอย่างสุงสุดในวัน "คริสตมาส"  นี้  นั่นคือ  "พระบุตรพระเจ้าผู้สูงสุดได้ลงมาบังเกิดเป็นบุตรของมนุษย์ผู้ต่ำต้อย  เพื่อทำให้บุตรของมนุษย์ผู้ต่ำต้อยอย่างเราได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด !"  เหมือนกับที่ทูตสวรรค์ลงมาแจ้งข่าวดีนี้ในคืนวันคริสตมาสแรกของโลก ...

"อย่ากลัวเลย  เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน  เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย เพราะว่าในวันนี้  พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิด" (ลูกา 2:10-11)

คูณก็เช่นกัน  ไม่ว่าคุณกำลังประสบกับเคราะห์กรรมใดในชีวิต หรือมีชีวิตที่ไร้ความหมาย  วันนี้  พระคริสต์เจ้าจากฟ้าสวรรค์  จะนำความหมาย และความรอดมาสู่ชีวิตของ !  เพียงแค่คุณทูลกับพระองค์ด้วยความจริงใจว่า ... "พระเยซูคริสต์เจ้า  ขอเข้ามาในใจของข้าพเจ้าด้วย !"

คุณจะพบกับความอัศจรรย์ของ "คริสตมาส" ในชีวิตของคุณ !  ในชีวิตของคุณ ! แล้วคุณจะลังเลอยู่ทำไมล่ะ ?  ลองดูสิครับ !

 

อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com