กำลังใจ "คริสตมาสและปีใหม่"

FollowHisSteps.com
 

กำลังใจ "คริสตมาสและปีใหม่"
คำทำนายเรื่องวันคริสตมาส
จะรู้แน่ได้อย่างไร?
สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข
จะเป็นไปได้อย่างไร?
ใครจะทำใจไหว?
อย่ากลัวเลย
สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง
ดวงดาวแห่งความหวัง
ได้ยินแล้ววุ่นวายใจ
วันนี้ที่รอคอย
แม้แก่แล้วแต่ยังมีไฟอยู่
ภาคผนวก-เรื่องราวก่อนวันคริสตมาส
ภาคผนวก-หญิงผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน
ภาคผนวก-คริสตมาส
ภาคผนวก-ข่าวดีวันคริสตมาส
ภาคผนวก-กุมารผู้ที่มาบังเกิดอยู่ที่ไหน?
ภาคผนวก-หลั่งโลหิตวันคริสตมาส
บทส่งท้าย
พิเศษ-สันติสุขที่โลกต้องการ

หนังสือเล่มนี้ ได้เขียนถึงบุคคลหรือตัวละครอยู่ 10 บุคคล (หรือกลุ่ม) ที่เกี่ยวข้องกับวันคริสตมาสแรกของโลก  นั่นคือ เศคาริยาห์, เอลีซาเบธ, มารีย์, โยเซฟ, คนเลี้ยงแกะ, ทูตสวรรค์, โหราจารย์, เฮโรด, สิเมโอน และ นางอันนา

และเพื่อให้ผู้อ่านมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  จึงได้มีการคัดลอกต้นฉบับเรื่องราวเกือบทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์แถมมาในภาคผนวกด้วย

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com