ความอ้างว้าง

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

บางคนอยู่อย่างโดดเดี่ยว  มีชีวิตอยู่ตามสบาย  ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนอะไรเลย  เพราะไม่มีใครคาดหวังอะไรกับเขา

ท่านอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้  หรือท่านอาจจะเป็นเช่นนั้นเวลานี้ก็ได้

ท่านคาดว่าหลายคนจะมาเยือน  แต่ไม่มีใครมาสนใจ 

หรือหากว่ามีใครมาจริง ๆ  ก็ยังอีกหลายเวลาที่ท่านอยู่ตามลำพัง

ท่านรู้สึกเจ็บปวดเมื่ออยู่ตามลำพัง

เป็นความเจ็บปวดเช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น  หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป

แต่พระเจ้าทรงเข้าใจความเจ็บปวดเหล่านี้  และทรงห่วงใยท่าน

ทรงปรารถนาจะช่วยท่านท่ามกลางความอ้างว้างของท่าน

ทรงปรารถนาให้ท่านรู้จักพระองค์ในฐานะพระสหาย 

ท่านอาจมีความอ้างว้างที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

แต่ถ้าหากพระเจ้าทรงเป็นสหายของท่านแล้ว  ท่านจะไม่มีวันอ้างว้างโดดเดี่ยวอีกต่อไป

เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านเสมอ

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย  อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย" (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)

  • เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า" (โยชูวา 1:9)

  • เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา (สดุดี 91:15)

  • อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห์ 41:10)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com