ขอบคุณพระเจ้า

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

หลายคนขอบคุณพระเจ้าได้โดยง่ายดาย  เมื่อทุกอย่างราบรื่นดี

แต่เมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น  ก็ยากที่จะขอบคุณพระเจ้า

เมื่อร่างกายเกิดความเจ็บป่วย  เขากลับลืมวันเวลาที่มีสุขภาพดีไปอย่างสิ้นเชิง

หรือเมื่อเกิดความเจ็บป่วยได้ไม่นาน  เขาลืมเดือนปีแห่งเสรีภาพไปอย่างง่ายดาย

เมื่อการขอบคุณพระเจ้าเลือนหาย  ความเข้มแข็งก็ถดถอยไป

อย่ายอมให้วิญญาณแห่งการขอบคุณสูญหายไป  พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งท่าน

ความรักของพระองค์ไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

พระเจ้ามีความปรารถนาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่าน

ไม่ว่าท่านจะเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ในเวลานี้  จงลืมสิ่งที่ท่านสูญเสียไป

แต่จงเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้า  ในสิ่งที่ท่านมีอยู่

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป  คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป  จิตใจของข้าพเจ้าโอ้อวดในพระเจ้า  ให้คนที่เสงี่ยมเจียมตัวได้ฟังและยินดี  เชิญยอพระเกียรติพระเจ้าพร้อมกับข้าพเจ้า  ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน (สดุดี 34:1-3)

  • แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน  หรือเถาองุ่นไม่มีผล  ผลมะกอกเทศก็ขาดหายไป  ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร  ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก  และไม่มีฝูงวัวในโรง  ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า  ข้าพเจ้าจะเปรมปรีด์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า (ฮาบากุก 3:17-18)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com