ความกลัว

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

บางทีท่านอาจมีความสงสัยว่า  ความเจ็บปวดของท่านช่างสาหัสอะไรเช่นนี้

ท่านอาจจะหวาดกลัวต่อสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือท่านได้พบกับมันเข้าแล้วก็ได้

ท่านอาจหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้น  กลัวอนาคตข้างหน้า  กลัวสารพัดสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หรือท่านอาจจะกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่ท่านรัก  กลัวสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดกับตัวท่านเอง

พระเจ้าทรงเข้าใจความกลัวของฉันหรือ?

พระองค์ห่วงใยเมื่อฉันเกิดความกลัวหรือ?

แน่นอน  พระองค์ทรงห่วงใย

เพราพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า  จะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน  ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใด

อนาคตอาจจะไม่แน่นอน 

แต่พระสัญญาของพระเจ้าแน่นอน

อย่าให้ท่านเกิดความกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ  มาทำลายความเชื่อมั่น ไว้วางใจไปจากท่าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด  อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลย...  เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์  พระเจ้าของท่าน  พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

  • พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ  ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน  พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด  พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำ  แดนสงบ...  แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช  ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ  เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์  คฑาและธารพระกรของพระองค์ เล้าโลมข้าพระองค์...  แน่นอนทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป  ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ (สดุดี 23:1-6)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com