เราห่วงท่าน

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

ความเจ็บป่วยและความอ่อนแอ  มีผลกระทบต่อทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น

  • ความกลัว
  • ความไม่แน่ใจ
  • ความว้าเหว่
  • ความเจ็บปวด

คนป่วยไม่เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอีก หรืออาจมีความหวาดกลัวต่อสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น

ในเวลาเดียวกัน  ยังมีความหวังว่า  สิ่งที่ดีคงเกิดขึ้นบ้าง ขณะที่ท่านเจ็บป่วยหรือพักฟื้น

ขอเชิญท่านฟังคำแห่งความหวังและความมั่นใจ  ด้วยพระวจนะของพระเจ้า  ทรงมอบให้ท่านในพระคัมภีร์  เมื่อท่านวางใจในพระเจ้า 

ท่านจะได้รับความมั่นใจ และมีความหวังอื่นที่ยิ่งใหญ่  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน

พระองค์ทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่ท่านต้องการ  ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

โดยผ่านพระเยซูคริสต์

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com