มดแดง

FollowHisSteps.com
 

หนุ่มอินเดียคนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูและอยู่ในวรรณะพราหมณ์โดยสายเลือด เขาถูกสอนให้ปฏิบัติภาวนาทางจิตใจเพื่อการเข้าถึง "ปรมาตมัน" หรือพระเจ้าสูงสุดของเขาตามแบบฉบับของฮินดูมาตั้งแต่เด้กๆ นี่ส่งผลทำให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนยิ่ง เขารักต้นไม้ใบหญ้ารอบตัว เขารักสัตว์และรักชีวิต เขาเชื่อในการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นับได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเมตตาแฝงอยู่ในจิตใจสูงมาก เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าถึงพระเจ้าของเขาด้วยการบำเพ็ญทางจิต และการสาธยายคำศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น "ฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะ, กฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเร" ... ศาสนาฮินดูถือว่าพระกฤษณะคือพระเจ้าสำคัญที่สุดใน "ตรีมูรติ" ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดสามพระองค์ของฮินดู...

ฮินดูหนุ่มมีพื้นเพฐานะทางครอบครัวมั่งคั่ง เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแล้วเขาจึงถูกส่งตัวไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา...ความสนใจในศาสนาปรัชญาทำให้เขาศึกษาต่อด้านศาสนาเปรียบเทียบ...

การอาศัยอยู่นานนับปีเพื่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาทำให้เขามีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่มากมาย และได้มีโอกาสรับรู้ความเชื่อเรื่องพระเยซูจากเพื่อนของเขาด้วย... เขาศึกษาหลักการของคริสเตียนและศาสนาต่างๆด้วยท่าทีของนักวิชาการ แต่เขาก็รู้สึกทึ่งกับคำสอนหลายๆตอนของพระเยซู... อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขารับไว้ในใจไม่ได้คือความเชื่อของพวกคริสเตียนที่ว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลและแผ่นดินโลกตามได้ลงมารับสภาพเนื้อหนังอย่างมนุษย์เพื่อสื่อสารกับมนุษย์ สั่งสอนมนุษย์ด้วยพระองค์เอง แม้กระทั่งตายแทนมนุษย์...

เขาคิดว่า เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลเลย ถ้าพระเจ้ามีจริงน่าจะต้องเป็นพระเจ้าแบบที่เขารู้จัก คือสูงส่ง เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และมนุษย์เราต้องเป็นฝ่ายบวงสรวงในการเข้าหาพระองค์ การบำเพ็ญทางจิตที่เคร่งครัดเหมาะสมน่าจะเป็นทางเดียวที่จะได้รับความหลุดพ้นจากพระเจ้า เมื่อจิตของเรารวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระเจ้า... การเรียนรู้พิธีกรรมของพราหมณ์เป็นทางสำคัญของการรู้จักและเข้าถึงพระเจ้า...

อย่างไรก็ตาม การได้เห็นความกระตือรือร้นในความเชื่อของเพื่อนคริสเตียนของเขา ทำให้เขาประหลาดใจมากเพราะสิ่งที่คริสเตียนเชื่อนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาได้รับการปลูกฝังมา... แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างเขาให้มีน้ำใจกว้างขวางพอที่จะใคร่ครวญเรื่องนี้โดยไม่ปิดกั้น หากแต่กระหายที่จะรู้ความจริง...

วันหนึ่งหลังจากการสอบเขามีโอกาสไปเที่ยวรีสอร์ตบนภูเขานอกเมืองกับกลุ่มเพื่อนในวันที่อากาศแสนสบาย เขาเดินเรื่อยไปรอบๆอาณาบริเวณที่พักที่มีป่าโปร่งแซมอยู่เป็นตอนๆ และได้พบกับรังมดแดงรังใหญ่ที่สร้างขึ้นในโคนต้นไม้ผุต้นหนึ่ง เขานั้งลงมองดูพวกมันอย่างสนใจ มันทำงานอย่างเข้มแข็ง เมื่อมันเดินสวนกันมันก็ใช้หนวดคู่หน้าสั้นๆสัมผัสกันเหมือนกับมันส่งข่าวสารคุยกัน... นี่คงทำให้มันรับรู้ความเป็นไปในสังคมของมันและสามารถดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างเป็นระเบียบ ... เขาคิด... น่าอัศจรรย์เสียจริงว่าสัตว์เล็กๆก็สามารถมีวินัยและระเบียบในสังคมได้ขนาดนี้...

ทันใดนั้นเอง เขาได้ยินเสียงแว่วมาของรถแทรคเตอร์... คงเป็นการขยายบริเวณเพื่อสร้างที่พักเพิ่มเติมเพราะที่นี่มีอากาศและภูมิประเทศดีมาก ระยะทางก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเกินไป เจ้าของรีสอร์ตคงมีแผนขยายธุรกิจด้วยการสร้างที่พักเพิ่มเติม...

แวบหนึ่งของความคิด... เขามองเห็นรังมดแดงตรงหน้าด้วยความเมตตาที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กๆ...มดพวกนี้จะรู้ไหมหนอว่าความตายและความพินาศใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาถึงรังของพวกมันในไม่ช้า หากวันใดที่รถแทรคเตอร์นั้นมาไถปรับพื้นที่แถบนี้ จะมีมดเหลืออยู่สักกี่ตัว และมันจะอยู่กันอย่างไรหนอ... เขาจะบอกให้มดพวกนี้รับรู้อนาคตและหลบหลีกจากหายนะภัยใหญ่แห่งชีวิตและเผ่าพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นมาในรังได้อย่างไร... เขาจะพูดกับมดด้วยภาษาอะไร...ภาษามนุษย์หรือภาษามด ... แน่นอนมันคงต้องเป็นภาษามด... ถ้าเช่นนั้นเขาคงต้องกลายร่างเป็นมดตัวหนึ่งในพวกมัน แต่มดตัวอื่นจะเชื่อได้อย่างไรว่าที่สิ่งที่เขารับรู้มาและพยายามจะบอกนั้นเป็นความจริง...

บัดเดี๋ยวนั้นเองที่แสงสวางแห่งพระเจ้าได้ส่องเข้ามาขับไล่ความมืดในจิตใจของเขา...นี่ไงล่ะคือความจำเป็นที่พระเจ้าของคริสเตียนต้องลงมารับสภาพเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ในชื่อของพระเยซูคริสต์ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด และต้องกระทำการอัศจรรย์เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเชื่อก่อนว่าพระองค์มาจากสวรรค์ พระองค์แตกต่างตากมนุษย์ธรรมดาทั้งๆที่พระองค์มีสภาพของมนุษย์ธรรมดาอย่างเต็มที่ด้วย...

เสียงสวด "ฮะเร กฤษณะ..." แว่วขึ้นมาในหูของเขาเหมือนกับจะเหนี่ยวรั้งเขาไว้ในดินแดนลึกลับศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเจ้าฮินดูอันสูงส่ง... แต่เขาลุกขึ้นยืนและนึกถึงเพื่อนคริสเตียนที่สนิทและมาในกลุ่มด้วย...พรุ่งนี้วันอาทิตย์...เขาคิด... เขาจะชวนเพื่อนคนนั้นไปโบสถ์คริสเตียนที่ใกล้ที่สุด.

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com