ชีวิตฉงน

FollowHisSteps.com
 

ชีวิตฉงน
ชีวิตนี้เพื่อใคร
ฉันเป็นใคร
เป้าหมายของชีวิตคืออะไร
รู้ได้อย่างไรว่ามีพระเจ้า
ใครสร้างพระเจ้า
พระเจ้ามีพระลักษณะอย่างไร
ทุกอย่างเริ่มขึ้นอย่างไร
มีจุดไหนเกิดขัดข้อง
ทำไมเราจึงทำผิด
ทำไมโลกจึงโสมมอย่างนั้น
พระเจ้าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
พระเยซูมีบุคลิกลักษณะอย่างไร
พระเยซูทรงสอนถึงอะไร
ทำไมพระเยซูจึงต้องตาย
พระเยซูเป็นขึ้นมาจริงหรือ
คริสเตียนคือใครกัน
คืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไร
แน่ใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงรับคุณ
รู้อย่างไรว่าได้รับอภัยแล้ว
การติดตามพระเยซูคืออะไร
จะชนะบาปได้อย่างไร
ทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์
คริสตจักรเป็นอย่างไร
การอธิษฐานคืออะไร
มีอะไรเบื้องหลังความตาย
มันจะสิ้นสุดลงอย่างไร

ขณะที่ประชากรหนึ่งในสามของโลกมีอาหารกินอย่างเหลือเฟือ  คนอีกหลายล้านกลับเข้านอนด้วยความหิวโหย

ถ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาล้วนดีเลิศ  แล้วมีจุดไหนเกิดขัดข้องขึ้นมาเล่า...

หนังสือเล่มนี้ตอบคุณได้อย่างจุใจ  ไม่ว่าจะเป็นคำถามใดที่ทำให้คุณฉงนฉงายในชีวิต  ชีวิตฉงน ตอบคุณแล้ว

 

เขียนโดย นอร์แมน วอร์เร็น

 แปลโดย กนกบรรณสาร

จากหนังสือ ชีวิตฉงน

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com