จงฉวยโอกาส

FollowHisSteps.com
 

เรื่องราวใน กิจการ 10 เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักร เป็นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงเราจนปัจจุบันนี้

 

1 และ​มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​โคร​เน​ลิ​อัส​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​ซี​ซา​รี​ยา เป็น​นาย​ร้อย​ใน​กอง​พัน​ทหาร​ที่​เรียก​ว่า​กอง​อิ​ตา​เลียน
2 ท่าน​และ​ครอบ​ครัว​เป็น​คน​เคร่ง​ศาส​นา​และ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า ท่าน​ให้​ทาน​แก่​ประ​ชา​ชน​อย่าง​มาก​มาย​และ​อ้อน​วอน​พระ​เจ้า​อยู่​เสมอ
3 เวลา​ประ​มาณ​บ่าย​สาม​โมง นาย​ร้อย​คน​นั้น​เห็น​นิมิต​ชัด​เจน​ว่า​มี​ทูต​สวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​เจ้า​มา​หา​ตน และ​กล่าว​ว่า "โคร​เน​ลิ​อัส"
4 โคร​เน​ลิ​อัส​จ้อง​มอง​ทูต​องค์​นั้น​ด้วย​ความ​ตก​ใจ​กลัว และ​ถาม​ว่า "นี่​หมาย​ความ​ถึง​อะไร ท่าน​เจ้า​ข้า?" ทูต​สวรรค์​จึง​ตอบ​ท่าน​ว่า "คำ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​ให้​ทาน​ของ​ท่าน​ขึ้น​ไป​ถึง​พระ​เจ้า​เป็น​เหตุ​ให้​พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​ท่าน​แล้ว
5 บัด​นี้​จง​ใช้​คน​ไป​เมือง​ยัฟ​ฟา เชิญ​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เป​โตร​มา
6 ท่าน​อา​ศัย​อยู่​กับ​ซีโมน​ที่​เป็น​ช่าง​ฟอก​หนัง บ้าน​ของ​เขา​อยู่​ริม​ฝั่ง​ทะเล"
7 เมื่อ​ทูต​สวรรค์​ที่​พูด​กับ​ท่าน​จาก​ไป​แล้ว ท่าน​ก็​เรียก​หา​คน​ใช้​สอง​คน​กับ​ทหาร​ที่​เคร่ง​ศาส​นา​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​เคย​ปรน​นิบัติ​ท่าน​เสมอ
8 เมื่อ​โคร​เน​ลิ​อัส​เล่า​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​ให้​พวก​เขา​ฟัง​แล้ว ท่าน​ก็​ใช้​พวก​เขา​ไป​เมือง​ยัฟ​ฟา (กิจการ 10:1-8 THSV2011)

พระคำของพระเจ้าตอนนี้ กล่าวถึงคน ๆ หนึ่ง ที่ชื่อ โครเนลิอัส ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ปกครองชาวยิว แม้จะเป็นคนต่างชาติ แต่ท่านก็ศรัทธาในพระยาเวห์ พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ผู้สร้างโลกและจักรวาล

โครเนลิอัสและครอบครัวยำเกรงพระเจ้า เคร่งในพระศาสนา และมีจิตใจเอื้ออาทรแก่คนยากไร้ สิ่งนี้เองทำให้พระเจ้าทรงประทับใจ และให้ทูตสวรรค์กล่าวชมถึงโครเนลิอัสและครอบครัวถึงว่า คำอธิษฐานและจิตใจที่เอื้ออาทร เป็นเหตุที่พระเจ้าทรงระลึกถึง

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำ มีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้า เราต้องคำนึงถึงเสมอว่า สิ่งที่เราทำ พระเจ้าจะทรงพอพระทัยหรือไม่ ขอเรื่องราวนี้จะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินชีวิตคริสเตียน แล้ววันหนึ่ง พระเจ้าอาจจะทรงกล่าวถึงเราเช่นเดียวกัน คือ "สิ่งที่เจ้าทำกับคนยากไร้ และคำอธิษฐานต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงระลึกถึง" นี่คือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงพอพระทัย ถ้าเรามีเป้าหมายเช่นนี้ พระธรรมตอนนี้ที่พระเจ้าชมเชยโครเนลิอัส ก็จะมาถึงยังเราทุกคนเช่นเดียวกัน

พระองค์ตรัสกับทูตสวรรค์ บอกว่าพระองค์ทรงพอพระทัย และสิ่งที่พระองค์ตอบแทนเขา คือ ให้เขาส่งผู้รับใช้ เพื่อเชิญผู้รับใช้มาบอกข่าวประเสริฐ

แล้วพระเจ้าจะตรัสบอกข่าวประเสริฐให้แก่โครเนลิอัสเองมิได้หรือ? พระเจ้าทรงอยากใช้คนของพระองค์ เพื่อบอกสิ่งสำคัญที่สุด ให้กับครอบครัวนี้

โครเนลิอัสไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเขา แต่พระเจ้าได้ทรงให้เขาเชิญคนของพระองค์ คือ อาจารย์เปโตร ผู้ซึ่งเป็นแค่คนจับปลา แต่ศรัทธาในพระองค์ และมีจิตใจที่เต็มด้วยเรื่องราวของพระองค์ นี่คือสิ่งที่เปโตรมี และมีค่า เป็นพรแก่คนมากมาย

แล้วเราทำอย่างไรกับพระพรที่เรามีอยู่?

ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งหอมหวาน

 

9 วัน​รุ่ง​ขึ้น​เวลา​ประ​มาณ​เที่ยง ขณะ​ที่​คน​กลุ่ม​นี้​เดิน​ทาง​ใกล้​จะ​ถึง​เมือง​ยัฟ​ฟา เป​โตร​ขึ้น​ไป​บน​หลัง​คา​ตึก​เพื่อ​อธิษ​ฐาน
10 ขณะ​นั้น​ท่าน​หิว​อยาก​จะ​รับ​ประ​ทาน​อาหาร และ​ใน​ระหว่าง​ที่​ยัง​จัด​อาหาร​กัน​อยู่ เป​โตร​ก็​ตก​อยู่​ใน​ภวังค์
11 และ​ท่าน​เห็น​ท้อง​ฟ้า​แหวก​ออก​เป็น​ช่อง มี​อะไร​อย่าง​หนึ่ง​เหมือน​ผ้า​ผืน​ใหญ่ ซึ่ง​มุม​ทั้ง​สี่​ถูก​หย่อน​ลง​มา​ยัง​พื้น​โลก
12 ใน​นั้น​มี​สัตว์​ทุก​อย่าง ทั้ง​สัตว์​สี่​เท้า สัตว์​เลื้อย​คลาน และ​นก​ใน​อา​กาศ
13 แล้ว​มี​พระ​สุร​เสียง​กล่าว​กับ​ท่าน​ว่า "เป​โตร จง​ลุก​ขึ้น​ฆ่า​กิน"
14 เป​โตร​จึง​ทูล​ว่า "ไม่​ได้ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​สิ่ง​ไม่​บริ​สุทธิ์​หรือ​เป็น​มล​ทิน​นั้น ข้า​พระ​องค์​ไม่​เคย​รับ​ประ​ทาน​เลย"
15 แล้ว​มี​พระ​สุร​เสียง​มา​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง​กล่าว​กับ​ท่าน​ว่า "สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ชำระ​แล้ว เจ้า​อย่า​ว่า​เป็น​สิ่ง​ไม่​บริ​สุทธิ์"
16 สิ่ง​นี้​ปรา​กฏ​ถึง​สาม​ครั้ง แล้ว​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป​ใน​ท้อง​ฟ้า​ทัน​ที
17 เมื่อ​เป​โตร​ยัง​คิด​สง​สัย​เรื่อง​นิมิต​ที่​เห็น​นั้น​ว่า​มี​ความ​หมาย​อย่าง​ไร ใน​ทัน​ใด​นั้น คน​ที่​โคร​เน​ลิ​อัส​ใช้​ไป​นั้น​ก็​มา​ยืน​อยู่​หน้า​ประตู​รั้ว​หลัง​จาก​ถาม​หา​จน​พบ​ตึก​ของ​ซีโมน
18 พวก​เขา​ร้อง​ถาม​ว่า​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เป​โตร​พัก​อยู่​ที่​นี่​หรือ​ไม่?
19 ขณะ​เป​โตร​ตริ​ตรอง​เรื่อง​นิมิต​อยู่​นั้น พระ​วิญ​ญาณ​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า "นี่แน่ะ มี​ชาย​สาม​คน​มา​หา​เจ้า
20 จง​ลุก​ขึ้น​ลง​ไป​ข้าง​ล่าง​และ​ไป​กับ​พวก​เขา​เถิด อย่า​ลัง​เล​ใจ​เลย เพราะ​ว่า​เรา​ใช้​พวก​เขา​มา"
21 เป​โตร​จึง​ลง​ไป​หา​คน​เหล่า​นั้น​กล่าว​ว่า "นี่​แน่ะ ข้าพ​เจ้า​คือ​คน​ที่​พวก​ท่าน​ตาม​หา พวก​ท่าน​มี​ธุระ​อะไร​หรือ?"
22 เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ตอบ​ว่า "นาย​ร้อย​โคร​เน​ลิ​อัส​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​และ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า และ​เป็น​คน​มี​ชื่อ​เสียง​ดี​ใน​หมู่​พวก​ยิว โคร​เน​ลิ​อัส​ผู้​นี้​ได้​รับ​คำ​บอก​จาก​ทูต​สวรรค์​บริ​สุทธิ์​ให้​มา​เชิญ​ท่าน​ไป​บ้าน​เพื่อ​ฟัง​ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน"
23 เป​โตร​จึง​เชิญ​พวก​เขา​เข้า​ไป​ข้าง​ใน​และ​ให้​พัก​อยู่​ที่​นั่น วัน​รุ่ง​ขึ้น​เป​โตร​ลุก​ขึ้น​ไป​กับ​พวก​เขา และ​พี่​น้อง​บาง​คน​ที่​เมือง​ยัฟ​ฟา​ก็​ไป​ด้วย (กิจการ 10:9-23 THSV2011)

จิตใจของโครเนลิอัส ไม่ได้รังเกียจฐานันดรอันต่ำต้อยของเปโตร แต่เขาแสวงหา อยากรู้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรให้แก่ท่านอย่างไร และขณะเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงเตรียมเปโตรที่จะมีใจที่เปิดออกเพื่อต้อนรับคนต่างชาติ เพราะยิวและต่างชาติจะไม่คบหากัน พระเจ้าจึงต้องเตรียมใจเปโตร ที่จะไม่ยึดธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิว และพระเจ้าต้องสำแดงให้แก่เปโตรถึงสามครั้ง สิ่งที่พระองค์สำแดงจึงได้เริ่มกระทบจิตใจของท่าน และในที่สุดอาจารย์เปโตรก็ยอมตาม และนิมิตนี้บอกให้ท่านยอมรับชาวต่างชาติ

หลายครั้ง ที่พระเจ้าต้องเตือนคนบางคนหลาย ๆ หน เช่นเดียวกับที่อาจารย์เปโตรเองก็ได้รับการเตือนถึงสามครั้ง แม้ว่าท่านจะหัวดื้อ แต่ท่านก็จริงใจกับพระเจ้า

เมื่อครั้งที่สาม เปโตรก็เริ่มเปิดใจ และเมื่อท่านได้รับข่าวจากผู้รับใช้ของโครเนลิอัสที่มายังบ้านของท่าน ท่านก็รู้ทันทีว่าพระเจ้าจะทรงให้ท่านออกไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า

เราอาจมีธรรมเนียมชีวิตของเรา นั่นคือ comfort zone เป็นบริเวณที่เราสะดวกสบาย ถ้าหากว่าเกินบริเวณที่สะดวกสบายนี้ เราก็อาจหาเหตุผลเพื่อปฏิเสธที่จะไม่ทำ สิ่งเหล่านั้นขัดขวางไม่ให้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

ขอที่เราออกจากสิ่งนั้น เพื่อก้าวตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ถ้าเราไม่ยอมออกจากสิ่งนี้ ที่ขัดขวางเราไม่ให้ก้าวเดินตามพระเจ้า เราจะพลาดโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ และโอกาสอาจไม่ผ่านหวนกลับมาหาเราอีกเลย เราจะย้อนอดีตเพื่อเริ่มต้นก้าวใหม่ไม่ได้ เวลาของชีวิตไม่สามารถเรียกกลับคืนได้

อะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรา? อธิษฐานต่อพระเจ้า และพระองค์ก็ทรงพร้อมที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้แก่เรา

บางครั้ง เราเป็นคนหัวดื้อ จึงรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้แก่เรา แม้พระเจ้าจะทรงเรียกครั้งแล้วครั้งเล่า แต่บางครั้งใจของเราแข็งกระด้าง ยิ่งนานเข้า ใจเราก็จะยิ่งแข็งกระด้าง แล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์อีกเลย แม้ว่าพระองค์จะตรัสกับเราอยู่เสมอ

เมื่อพระองค์ตรัสครั้งที่สาม เปโตรก็สำนึก และก้าวเดินสู่น้ำพระทัยของพระเจ้า

 

24 วัน​ต่อ​มา​เขา​ทั้งหลาย​ไป​ถึง​เมือง​ซี​ซา​รี​ยา โคร​เน​ลิ​อัส​กำ​ลัง​รอ​คอย​พวก​เขา​อยู่ และ​เชิญ​ญาติ​พี่​น้อง​กับ​เพื่อน​สนิท​มา​ประ​ชุม​ร่วม​กัน
25 เมื่อ​เป​โตร​มา​ถึง โคร​เน​ลิ​อัส​ก็​ต้อน​รับ​เป​โตร​และ​ทรุด​ตัว​ลง​แทบ​เท้า​ท่าน
26 เป​โตร​จึง​ประ​คอง​โคร​เน​ลิ​อัส​ให้​ลุก​ขึ้น​และ​กล่าว​ว่า "จง​ลุก​ขึ้น​ยืน ข้าพ​เจ้า​ก็​เป็น​เพียง​มนุษย์​เหมือน​กัน"
27 ระหว่าง​ที่​กำ​ลัง​สน​ทนา​กัน เป​โตร​เข้า​ไป​และ​เห็น​คน​จำ​นวน​มาก​มา​อยู่​รวม​กัน
28 จึง​กล่าว​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ว่า "พวก​ท่าน​ทราบ​แล้ว​ว่า การ​ที่​คน​ยิว​จะ​คบ​หา​หรือ​เยี่ยม​เยียน​คน​ต่าง​ชาติ​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​ต้อง​ห้าม แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​แก่​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า ไม่​ควร​ถือ​ว่า​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ไม่​บริ​สุทธิ์​หรือ​เป็น​มล​ทิน
29 เพราะ​เหตุ​นี้​เมื่อ​ท่าน​ใช้​คน​ไป​เชิญ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จึง​มา​โดย​ไม่​ขัด ข้าพ​เจ้า​ขอ​ถาม​ว่า ที่​ท่าน​เชิญ​ข้าพ​เจ้า​มา​นี้​มี​จุด​ประ​สงค์​อะไร?"
30 โคร​เน​ลิ​อัส​จึง​ตอบ​ว่า "สี่​วัน​ที่​แล้ว​ขณะ​ข้าพ​เจ้า​กำ​ลัง​อธิษ​ฐาน​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ข้าพ​เจ้า​ราวๆ ตอน​นี้​คือ​บ่าย​สาม​โมง มี​คน​หนึ่ง​ยืน​อยู่​ตรง​หน้า​ข้าพ​เจ้า สวม​เสื้อ​ผ้า​มัน​วาว​ระยิบ​ระยับ
31 คน​นั้น​กล่าว​ว่า 'โคร​เน​ลิ​อัส พระ​เจ้า​ทรง​ระลึก​ถึง​คำ​อธิษ​ฐาน และ​การ​ทำ​ทาน​ของ​ท่าน​แล้ว
32 เพราะ​ฉะนั้น​จง​ใช้​คน​ไป​เมือง​ยัฟ​ฟา​เชิญ​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เปโตร​มา ท่าน​อา​ศัย​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ซีโมน​ช่าง​ฟอก​หนัง​ที่​ริม​ฝั่ง​ทะเล'
33 ข้าพ​เจ้า​จึง​ใช้​คน​ไป​เชิญ​ท่าน​มา​ทัน​ที การ​ที่​ท่าน​มา​ก็​ดี​แล้ว เวลา​นี้​เรา​อยู่​กัน​พร้อม​หน้า​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​เพื่อ​ฟัง​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​ท่าน​ไว้"
34 แล้ว​เป​โตร​จึง​กล่าว​ว่า "ข้าพ​เจ้า​เห็น​จริง​แล้ว​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​ลำ​เอียง
35 ทุก​คน​ใน​ทุก​ชน​ชาติ​ที่​เกรง​กลัว​พระ​องค์ และ​ประ​พฤติ​ตาม​ทาง​ชอบ​ธรรม​ก็​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์
36 เรื่อง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ฝาก​ไว้​กับ​พวก​อิส​รา​เอล​คือ​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​สันติ​สุข​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เหนือ​คน​ทั้ง​หลาย
37 พวก​ท่าน​ก็​รู้​ถึง​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น ​ทั่ว​แคว้น​ยู​เดีย โดย​เริ่ม​ต้น​ที่​แคว้น​กา​ลิ​ลี​หลัง​จาก​ยอห์น​ประ​กาศ​เรื่อง​บัพ​ติศ​มา​นั้น
38 คือ​เรื่อง​ที่​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เจิม​พระ​เยซู​ชาว​นา​ซา​เร็ธ​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​และ​ด้วย​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​อย่าง​ไร และ​เรื่อง​ที่​ว่า​พระ​เยซู​เสด็จ​ไป​ทำ​คุณ​ประ​โยชน์​และ​รัก​ษา​คน​ทั้งหลาย​ที่​ถูก​มาร​เบียด​เบียน​อย่างไร เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​กับ​พระ​องค์
39 เรา​คือ​สักขี​พยาน​ของ​กิจ​การ​ทั้ง​หมด​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ใน​แคว้น​ยูเดีย​และ​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม พวก​เขา​ฆ่า​พระ​องค์​โดย​แขวน​ไว้​ที่​ต้น​ไม้
40 และ​ใน​วัน​ที่​สาม​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​และ​ทรง​ให้​ปรา​กฏ
41 ไม่​ใช่​ให้​ปรา​กฏ​แก่​คน​ทั่ว​ไป แต่​ให้​ปรา​กฏ​แก่​เรา คือ​บรร​ดา​สักขี​พยาน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว คือ​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​เรา​ที่​กิน​และ​ดื่ม​กับ​พระ​องค์​หลัง​จาก​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย
42 พระ​องค์​ทรง​สั่ง​ให้​เรา​ประ​กาศ​กับ​คน​ทั้ง​หลาย และ​เป็น​พยาน​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​พระ​องค์​เป็น​ผู้​พิพาก​ษา​ทั้ง​คน​เป็น​และ​คน​ตาย
43 บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​องค์​ว่า ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ถือ​ใน​พระ​องค์​นั้น พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​เขา​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์" (กิจการ 10:24-43 THSV2011)

เมื่อเปโตรไปถึง โครเนลิอัสและครอบครัว รวมถึงผู้คนอีกมากมาย ก็ได้รอคอยเปโตร เมื่อโครเนลิอันพบเปโตร ท่านก็ทรุดตัวลง ถ่อมใจต่อผู้รับใช้ เปโตรจึงห้าม และโครเนลิอัสเล่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นแก่เปโตร ในที่สุด สิ่งที่เปโตรกล่าวแก่โครเนลิอัส คือ

"ข้าพ​เจ้า​เห็น​จริง​แล้ว​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ทรง​ลำ​เอียง" (กิจการ 10:34 THSV2011)

พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยแก่ทุกคน อย่าเอาระเบียบปฏิบัติมาใช้เพื่อทำให้พระกิตติคุณของพระเจ้าไม่สามารถก้าวถึงผู้คนมากมาย

พระคำตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายเช่นกัน พระเจ้ามิได้ทรงห่วงใยเฉพาะคริสเตียน แต่ทรงห่วงใยคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์ที่อยู่นอกคริสตจักร พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนทุกคน

คนทั้งหลายมาเชื่อพระเจ้า ก็เพราะมีคนที่สัตย์ซื่อประกาศพระกิตติคุณ

ใจของพระเจ้าอยากที่จะทรงอวยพรคนทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรเขาเหล่านั้นอย่างไร? ก็โดยการที่คริสเตียนนำความจริงไปกล่าวแก่คนมากมาย

เราทั้งหลาย เทียบได้กับเปโตร จะมีใครสักกี่คนที่ออกจากที่นี่ ออกจาก comfort zone ไปสู่ การรับใช้และน้ำพระทัย?

 

"เรื่อง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ฝาก​ไว้​กับ​พวก​อิส​รา​เอล​คือ​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประเสริฐ​เรื่อง​สันติ​สุข​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เหนือ​คน​ทั้ง​หลาย" (กิจการ 10:36 THSV2011)

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้า คือ ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายมี และเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ทรงมีเช่นกันในขณะนั้น ทำไมพระองค์จึงต้องทรงใช้เราด้วย? พระองค์อยากใช้เราทุกคน เพื่อทำในสิ่งที่สำคัญที่สุด นี่เป็นการที่พระเจ้าทรงให้เกียรติเราทุกคนที่จะร่วมงานกับพระองค์ นำข่าวดีนี้ให้กับคนทั้งปวง

การที่พระเจ้าทรงกระจายเราไปสู่อาชีพการงานต่างๆ มากมาย ก็เพื่อที่เราจะนำข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขไปพูดกับคนมากมาย แล้วเราทำหน้าที่นี้หรือไม่?

เราทำงาน เราจะมีศักดิ์ศรี ซึ่งอาจทำให้บางคนไม่พอใจ แต่นี่เป็นความจริง ที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า

"บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​พระ​องค์​ว่า ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ถือ​ใน​พระ​องค์​นั้น พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด​บาป​ของ​พวก​เขา​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์" (กิจการ 10:43 THSV2011)

นี่คือบทสรุปหัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐ ไม่มีการเลือกหน้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด หากเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ก็จะได้รับการยกโทษบาป นี่เป็นการประกาศพระกิตติคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ พระเจ้าทรงต้องการให้อาจารย์เปโตรพูดเช่นนี้

และเมื่ออาจารย์เปโตรได้กล่าวข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว พระเจ้าก็ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เขา

 

44 ขณะ​เป​โตร​ยัง​กล่าว​คำ​เหล่า​นั้น​อยู่ พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​กับ​ทุก​คน​ที่​ฟัง​พระ​วจนะ​นั้น
45 บรร​ดา​คน​เข้า​สุ​หนัต​ที่​เชื่อ​แล้ว​ซึ่ง​มา​พร้อม​กับ​เป​โตร​ต่าง​ประ​หลาด​ใจ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ประทาน​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​แก่​คน​ต่าง​ชาติ​ด้วย
46 เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​คน​เหล่า​นั้น​พูด​ภา​ษา​ต่างๆ และ​ยก​ย่อง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า เป​โตร​จึง​ถาม​ว่า
47 "ใคร​จะ​ห้าม​คน​เหล่า​นี้​ที่​ได้​รับ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เหมือน​เรา​จาก​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​น้ำ?"
48 เป​โตร​จึง​สั่ง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​รับ​บัพ​ติศ​มา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ แล้ว​พวก​เขา​ขอ​ให้​เป​โตร​พัก​อยู่​กับ​พวก​เขา​อีก​สัก​ระยะ​หนึ่ง (กิจการ 10:44-48 THSV2011)

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การพูดภาษาแปลก ๆ หรือการสรรเสริญ แต่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิต ผู้ใดที่สำนึกบาปอย่างแท้จริง และเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จากใจจริง ก็ได้บังเกิดใหม่แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตเขาแล้ว

พระคำตอนนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่ทำให้ชาวยิวเข้าใจ

คนที่ดูเหมือนว่ายังขาดตกบกพร่องนั้น พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาได้ และนี่คือหัวใจสำคัญ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา และพระองค์ก็ทรงอยากเป็นพระเจ้าของคนมากมายในแผ่นดินไทย อยากสถิตกับเขาทุกคน เพื่อเป็นเครื่องค้ำกันว่าเขาเหล่านั้นจะพ้นจากนรก แต่ความต้องการของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเหล่านั้นเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เขาจะเชื่อได้อย่างไร? พระเจ้าต้องการใช้คนอย่างเปโตรที่จะออกไปพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และคนอย่างเปโตรก็คือเราทุกคน พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ

แม่รู้จักช่วยลูก ลิงบางตัวก็ยังรู้จักช่วยเด็กที่กำลังจะตกจากที่สูง แล้วจะมีคริสเตียนกี่คนที่จะออกไปช่วยคนบาปมากมายให้พ้นจากนรกและพบสวรรค์ ด้วยการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าทรงอวยพรเรามากมายด้วยศักดิ์ศรีของโลก เพื่อเราจะรับใช้พระองค์ เพียงแค่เราจะพูดออกมา สิ่งนั้นจะนำการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของคนมากมาย สิ่งที่เขาเหล่านั้นจะได้รับก็จะเป็นเหมือนครอบครัวของโครเนลิอัส ซึ่งพระวิญญาณของพระองค์จะทรงประทับอยู่กับเขาตลอดไป

เราเกิดมาเพื่อแผนการของพระเจ้า เพื่อฝันของพระองค์จะสำเร็จ อย่ารอให้หมดเรี่ยวแรง แล้วค่อยคิดจะทำ นั่นจะสายเกินไปเสียแล้ว

 

อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์

คำแบ่งปันรายการเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 21/11/2010

เรื่อง จงฉวยโอกาส

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com