รักไม่มีเงื่อนไข

FollowHisSteps.com
 

ปัจจุบัน คนสับสนกันมาก ระหว่างคำว่า ความรัก และ ความใคร่

"ความรักแท้" ย่อมไม่มีเงื่อนไข สามารถแสดงได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ "ความใคร่" ย่อมมีเงื่อนไข มีกรอบเวลา มีสถานที่

ถ้าความรักมีเงื่อนไข ก็จะต้องมีเหตุผล อย่างเช่น รัก เพราะว่า เธอหล่อ เธอสวย เป็นพวกเดียวกัน ฯลฯ

พี่น้องครับ เรารัก เพราะว่าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่า ถ้าเรารักพระเจ้าเพราะ ... ความรักของเราก็จะไม่มั่นคง เพราะว่าเราก็จะเลิกรักพระเจ้า ถ้าหากว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เคยได้ หรือไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ

ถ้าเราเชื่อในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา ยกชูเราขึ้นได้อย่างที่เราคาดไม่ถึง

เช่นเดียวกับชีวิตของโยเซฟ ที่ถูกขายเป็นทาส ติดคุก ต้องทุกข์ยากลำบากรวมเป็นเวลาประมาณ 13 ปี แม้จะยากลำบาก แต่เขาเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้า ในที่สุด พระเจ้าก็ทรงยกชูเขาขึ้นอย่างสูง

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ดาวิด ดาวิดรักซาอูลอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นเขาจึงจงรักภักดีต่อซาอูลเสมอ แม้ว่าซาอูลจะคิดร้ายต่อเขา ซึ่งตรงกันข้ามกับซาอูลที่รักอย่างมีเงื่อนไข ก็คือ ซาอูลรักดาวิดในตอนแรก เพราะว่าดาวิดรับใช้ซาอูล คอยเล่นดนตรีเพื่อให้ซาอูลผ่อนคลาย แต่ภายหลังประชาชนกลับนิยมชมชอบดาวิดมากกว่า ซาอูลจึงเลิกที่จะรักดาวิด แต่กลายเป็นการคิดร้ายในที่สุด

รักที่มีเงื่อนไข มักจะจบลงที่การแยกจากกัน มักจะประสบกับความผิดหวัง เพราะไม่ได้ดังที่หวังไว้

เราควรจะรักทุกคน แม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบทุกคน คนที่เรารักอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบ แต่เราก็ยังควรที่รักเขา

เหมือนแบบอย่างของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไม่เงื่อนไข พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน พระเจ้ารักคนบาป แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ชอบในสิ่งที่คนบาปกระทำ เช่นเดียวกัน เราก็ควรที่จะรักเพื่อนบ้านอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกัน แล้วเพื่อนบ้านของเราก็จะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางความรักที่เรามีให้แก่เขาได้ ซึ่งเราไม่สามารถที่รักได้เอง แต่เราต้องอาศัยความรักของพระเจ้าเป็นกำลังให้แก่เรา

ถ้าเราจะรักใคร เพราะ ... ขอที่เราจะเปลี่ยนท่าที่ โดยเปลี่ยนเป็น "เรารักเขา ถึงแม้ว่า ..."

 

อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 15/02/2009

เรื่อง รักไม่มีเงื่อนไข

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com