Meaningful Christmas

FollowHisSteps.com
 

ความหมายคริสตมาสทั่ว ๆ ไป  หมายความว่าอะไร ? 

คำว่า คริสตมาส  เป็นคำที่รวม 2 คำ  ซึ่งดั้งเดิม  จะหมายถึง การบูชามิซซา ให้แก่พระคริสต์

เดิม วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันบูชาเทพเจ้าสุริยะ  ซึ่งชาวคริสต์ที่อยู่ในโรมัน อึดอัดมาก  ชาวคริสต์เหล่านั้นจึงทำการฉลองให้เป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์แทนอย่างลับ ๆ  เนื่องจากในสมัยก่อนหน้านั้นคริสเตียนถูกข่มเหง  จึงไม่สามารถเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการได้  และต่อมาก็ได้เริ่มมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 330 

เมื่อพูดถึงวันคริสตมาสในแง่ของคนทั่ว ๆ ไป  ก็จะต้องคิดถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

  • ต้นคริสตมาส  เป็นต้น Evergreen จะมีใบเขียวตลอดเวลา  เป็นสีสันของการมีชีวิตในฤดูหนาว
  • ซานตาครอส  เดิมชื่อ เซ็นต์นิโคลัส  จริง ๆ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคริสตมาสโดยตรง
  • เพลงคริสตมาส  เริ่มเมื่อศตวรรษที่ 4  เป็นนักบวชแต่งมา  แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเพลงสไตล์รื่นเริง

วันคริสตมาส ก็คือ วันคล้ายประสูติของพระเยซู  แต่จะมีความหมายอะไรเล่า มันจะเป็นเพียงแค่วันเกิดของคน ๆ หนึ่งที่ชื่อเยซู หรือไม่ ?  มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเล่า ?

ถ้าเจ้าของวันเกิด ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา  ก็คงจะไม่มีความหมายอะไรสำหรับเรา

ตัวอย่างเช่น  ถ้าเป็นวันเกิดของคน ๆ หนึ่งที่เรารู้จัก แต่ไม่สนิท  เราก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับวันเกิดของเขา  แต่ถ้าเป็นวันเกิดของคนรักของเรา  วันเกิดของพ่อและแม่ของเรา ก็คงจะมีความหมายสำหรับเรามาก  ดังนั้น วันคริสตมาส จึงมีความหมายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของวันเกิดเท่านั้น

แม้แต่คนที่มาโบสถ์เป็นประจำ  หลายคนอาจจะเห็นว่าวันคริสตมาส เป็นเพียงเทศกาลที่มีการสังสรรค์ต่าง ๆ  เป็นเทศกาลที่มีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย  แต่ไม่มีความหมายอะไรลึกซึ้งเลย

และสำหรับคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้ว  วันคริสตมาสมีความหมายมาก  เพราะพระองค์ ผู้ทรงเป็นเจ้าของวันเกิดนั้น มีความเกี่ยวข้องสำหรับเราโดยตรง

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)

ถ้าพระเจ้าไม่รักโลก  พระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์  เพื่อมาตาย เพื่อไถ่บาปแทนมนุษย์   ซึ่งวันเกิดของพระเยซู  พระองค์ทรงเกิดมา เพื่อตายโดยเฉพาะ  ถูกกำหนดให้ต้องตายที่บนกางเขน  ถูกกำหนดให้ตายแทนมนุษย์  และการไถ่บาปของพระองค์ก็สำเร็จแล้วที่บนกางเขนนั้น  พระองค์ได้ทรงไถ่บาปแทนเราแล้ว แม้ขณะที่เรายังไม่รู้จักพระองค์ แม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ เพราะความรักของพระองค์นั้นสมบูรณ์  ไม่มีเงื่อนไข  ไม่หวังสิ่งตอบแทน

ดังนั้น เราจะต้องกลับมาใคร่ครวญในชีวิตของเราเอง  พระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมาย จนได้ยอมประทานพระบุตรให้แก่เรา  และพระองค์ยังทรงประทานพระพรต่าง ๆ ให้แก่เราอย่างมากมาย  เราจะต้องระวัง ที่จะไม่ให้พระพรเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์

ช่วงใกล้ปีใหม่นี้  อยากให้เราลองนั่งคิดทบทวนดู  ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไร ?  ว่าเมื่อเทียบกับอดีตเมื่อปีที่แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไร ? ดีขึ้นหรือแย่ลง ?  เรายอมต่อบาปมากเพียงใด ?

ในชีวิตปัจจุบัน  เราจะต้องระวังสิ่งล่อลวง ซึ่งจะนำเราสู่ความบาปในที่สุด  ได้แก่  เรื่องเพศ  เรื่องเงิน  และเรื่องเกียรติยศ  และสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือของมาร ที่จะนำให้เราออกห่างจากพระเจ้า  เพราะถ้าใครที่พ่ายแพ้ต่อบาปเหล่านี้  ก็จะยิ่งทำให้เราทิ้งห่างพระเจ้า ไม่กล้าเข้าหาพระเจ้า  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ไม่มีบาปอะไรที่พระองค์ทรงอภัยไม่ได้  ดังนั้นถ้าเกิดผู้ใดที่พ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านี้  ให้รีบกลับใจ ก่อนที่จะสายเกินไป พระเจ้าทรงพร้อมที่จะรับเรากลับเสมอ

สุดท้ายนี้ อยากขอฝากเอาไว้ ให้เราได้ซาบซึ้งในความรักของพระองค์  และที่จะตอบแทนความรักของพระองค์  เพราะความรักของพระองค์นั้นมากมายเหลือเกิน

 

ผป. วิรัช ธนาวัฒนเจริญ

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 16/03/2007

เรื่อง Meaningful Christmas

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com