แสงไฟแห่งเทศกาลมหาพรต

FollowHisSteps.com
 

แสงไฟแห่งเทศกาลมหาพรต

บทใคร่ครวญเพื่อเตรียมตัวสู่วันอีสเตอร์

 

วันเสาร์ก่อนวันใบปาล์ม

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล จากกาแล็กซีทั้งหลาย ไปจนถึงแมงมุมนักประดาน้ำ (water spiders) พระองค์ทรงสร้างสายลมที่พัดเบา ๆ ซึ่งทำให้เราสงบ และเฮอริเคนที่ทำให้เราหวดกลัว ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เราได้เห็นว่าพระองค์มีลักษณะเช่นไร เพื่อสำแดงพระสิริและบุคลิกของพระองค์

แต่ผู้คนได้ทำให้ตนเองตาบอดต่อความจริง บางคนมิได้ให้ความสำคัญกับการทรงสร้างทั้งปวงของพระเจ้า และบอกว่าสิ่งต่าง ๆ ก็อยู่ตามที่ของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้า บางคนก็นมัสการสิ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นมา และไม่เห็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น

ใน​ปฐม‌กาล​พระ‌วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่ และ​พระ‌วาทะ​ทรง​อยู่​กับ​พระ‌เจ้า และ​พระ‌วาทะ​ทรง​เป็น​พระ‌เจ้า ใน​ปฐม‌กาล​พระ‌องค์​ทรง​อยู่​กับ​พระ‌เจ้า พระ‌เจ้า​ทรง​สร้าง​สรรพ‌สิ่ง​ขึ้น​มา​โดย​พระ‌วาทะ ใน​บรร‍ดา​สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​นั้น ไม่‌มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​เป็น​อยู่​นอก​เหนือ​พระ‌วาทะ พระ‌องค์​ทรง​เป็น​แหล่ง​ชีวิต และ​ชีวิต​นั้น​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​มนุษย์ ความ​สว่าง​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ความ​มืด และ​ความ​มืด​ไม่​อาจ​เอา​ชนะ​ความ​สว่าง​ได้

ใน​ปฐม‌กาล พระ‌เจ้า​ทรง​เนร‍มิต​สร้างฟ้า​และ​แผ่น‌ดิน ... พระ‌เจ้า​ทอด​พระ‌เนตร​สิ่ง​ทั้ง‌ปวง​ที่​พระ‌องค์​ทรง​สร้าง​ไว้ ดู‌สิ ทรง​เห็น​ว่า​ดี​ยิ่ง​นัก ... ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่น‌ดิน และ​สรรพ‍สิ่ง​ทั้ง‌สิ้น​ที่​มี​อยู่​ใน​นั้น​ก็​ถูก​สร้าง​เสร็จ วัน​ที่​เจ็ด พระ‌เจ้า​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ‌องค์​ที่​ทรง​ทำ​มา​นั้น ใน​วัน​ที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง‌สิ้น​ของ​พระ‌องค์​ที่​ได้​ทรง​กระ‍ทำ พระ‌เจ้า​จึง​ทรง​อวย​พร​วัน​ที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน​บริ‍สุทธิ์ เพราะ​ใน​วัน​นั้น​พระ‌องค์​ทรง​หยุด​พัก​จาก​การ​งาน​ทั้ง‌ปวง​ที่​พระ‌เจ้า​ทรง​เนร‍มิต​สร้าง​และ​ทรง​กระ‍ทำ

เพราะ‌ว่า​พระ‌เจ้า​ทรง​สำ‍แดง​พระ‌พิโรธ​ของ​พระ‌องค์​จาก​สวรรค์ ต่อ​ความ​หมิ่น‌ประ‍มาท​พระ‌องค์ และ​ความ​ชั่ว‌ร้าย​ทั้ง‌มวล​ของ​มนุษย์ ที่​เอา​ความ​ชั่ว‌ร้าย​นั้น​บีบ‌คั้น​ความ​จริง เพราะ​การ​ที่​จะ​รู้‌จัก​พระ‌เจ้า​ได้​ก็​แจ้ง​อยู่​กับ​พวก​เขา เพราะ‌ว่า​พระ‌เจ้า​ได้​ทรง​สำ‍แดง​แก่​เขา​แล้ว ตั้ง‌แต่​เริ่ม​สร้าง​โลก​มา​นั้น สภาพ​ของ​พระ‌เจ้า​ซึ่ง​ตา​มนุษย์​มอง​ไม่​เห็น คือ​ฤท‍ธา‍นุ‍ภาพ​อัน​ถา‍วร​และ​เทว‍สภาพ​ของ​พระ‌องค์ ก็​ได้​ปรา‍กฏ​ชัด​ใน​สรรพ‌สิ่ง​ที่​พระ‌องค์​ได้​ทรง​สร้าง ฉะนั้น​พวก​เขา​จึง​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว​เลย เพราะ​ถึง​แม้​ว่า​เขา​ได้​รู้จัก​พระ‌เจ้า​แล้ว เขา​ก็​ไม่​ได้​ถวาย​พระ‌เกียรติ​แด่​พระ‌องค์​ให้​สม​กับ​ที่​ทรง​เป็น​พระ‌เจ้า หรือ​ขอบ​พระ‌คุณ​พระ‌องค์ แต่​พวก​เขา​กลับ​คิด​ใน​สิ่ง​ที่​ไม่​เป็น​สาระ และ​จิต​ใจ​โง่​เขลา​ของ​เขา​ก็​มืด​มัว​ไป ใน​การ​อ้าง​ตัว​ว่า​เป็น​คน​มี​ปัญ‍ญา เขา​กลาย​เป็น​คน​โง่‌เขลา​ไป และ​เขา​ได้​เอา​พระ‌สิริ​ของ​พระ‌เจ้า​ผู้​เป็น​อมตะ​มา​แลก​กับ​รูป​มนุษย์​ที่​ต้อง​ตาย หรือ​รูป​นก รูป​สัตว์​สี่​เท้า และ​รูป​สัตว์​เลื้อย‌คลาน ...

​เขา​ได้​เอา​ความ​จริง​เรื่อง​พระ‌เจ้า​มา​แลก​กับ​ความ​เท็จ ทั้ง​นมัส‍การ​และ​ปรน‍นิบัติ​สิ่ง​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น แทน​พระ‌องค์​ผู้​ทรง​สร้าง ผู้​ซึ่ง​ควร​จะ​ได้​รับ​การ​สรร‍เสริญ​เป็น​นิตย์ อา‍เมน

(จาก ยอห์น 1:1-5; ปฐมกาล 1:1-2:3; โรม 1:18-25 THSV2011)

 

วันอาทิตย์ใบปาล์ม

พระเจ้าทรงสร้างประชากรเพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ และพระองค์ทรงสร้างที่ที่สมบูรณ์แบบให้กับเขาทั้งหลาย ที่ซึ่งสะท้อนถึงพระสิริของพระองค์ พระองค์ประทานทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้และต้องการเพื่อความสุขของพวกเขาให้กับพวกเขา

แต่พวกเขาฟังศัตรูของพระเจ้า พวกเขาไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าของขวัญของพระเจ้าที่ประทานให้กับพวกเขานั้นเพียงพอสำหรับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้า และพวกเขาสูญเสียดินแดนที่สมบูรณ์แบบของพวกเขา และมิตรภาพที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าของพวกเขา บัดนี้พวกเขาสามารถเห็นความเจ็บปวดและความเปล่าประโยชน์และความตายในอนาคตของพวกเขา

พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ทรง​ปลูก​สวน​แห่ง​หนึ่ง​ไว้​ใน​เอเดน​ทาง​ทิศ​ตะวัน‌ออก และ​ทรง​กำ‌หนด​ให้​มนุษย์​ที่​พระ‌องค์​ทรง​ปั้น​อยู่​ที่‌นั่น แล้ว​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ทรง​ให้​ต้น​ไม้​ทุก​ชนิด​ที่​งาม​น่า‌ดู​และ​น่า‌กิน​งอก‌ขึ้น​จาก​พื้น​ดิน มี​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต​ต้น​หนึ่ง​อยู่​กลาง​สวน​นั้น กับ​ต้น​ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​ต้น​หนึ่ง​ด้วย ... พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​จึง​ตรัส‌สั่ง​มนุษย์​นั้น​ว่า "ผลไม้​ทุก​อย่าง​ใน​สวน​นี้ เจ้า​กิน​ได้​ตาม​ใจ​ชอบ แต่​ผล​ของ​ต้น​ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​นั้น ห้าม​เจ้า​กิน เพราะ​ใน​วัน​ใด​ที่​เจ้า​กิน เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย​แน่" ...

ใน​บรรดา​สัตว์‌ป่า​ทั้ง​หมด ที่​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ทรง​สร้าง​นั้น งู​ฉลาด​กว่า​หมด มัน​ถาม​หญิง​นั้น​ว่า "จริง​หรือ? ที่​พระ‌เจ้า​ตรัส​ว่า 'ห้าม​พวก​เจ้า​กิน​ผล​จาก​ต้นไม้​ทุก​ต้น​ใน​สวน​นี้' " ...

เมื่อ​หญิง​นั้น​เห็น​ว่า​ต้น‌ไม้​นั้น​ดี​น่า​กิน ทั้ง​เป็น​ต้น‌ไม้​น่า​ปรารถ‍นา​ที่​ทำ​ให้​เกิด​ปัญญา จึง​เก็บ​ผล‌ไม้​นั้น​มา​กิน แล้ว​ส่ง​ให้​สามี​ที่​อยู่​กับ​เธอ​กิน​ด้วย เขา​ก็​กิน ...

เขา​ทั้ง​สอง​ได้​ยิน​เสียง​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​เสด็จ​ดำเนิน​อยู่​ใน​สวน ชาย​นั้น​กับ​ภรรยา​ของ​เขา​ก็​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​หมู่​ต้นไม้​กลาง​สวน ให้​พ้น​จาก​พระ‌พักตร์​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า พระ‌ยาห์เวห์​พระ‌เจ้า​ทรง​เรียก​ชาย​นั้น​และ​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า "เจ้า​อยู่​ที่‌ไหน?"

ชาย​นั้น​ทูล​ว่า "ข้า​พระ‌องค์​ได้ยิน​พระ‌สุร‍เสียง​ของ​พระ‌องค์​ใน​สวน​ก็​กลัว เพราะ​ข้า​พระ‌องค์​เปลือย​กายอยู่ จึง​ได้​ซ่อน​ตัว​เสีย"

พระ‌องค์​จึง​ตรัส​ว่า "ใคร​บอก​เจ้า​ว่า​เจ้า​เปลือย​กาย? เจ้า​กิน​ผล​จาก​ต้น‌ไม้​ที่​เรา​สั่ง​ไม่​ให้​กิน​นั้น​แล้ว​หรือ?"

ชาย​นั้น​ทูล​ว่า "หญิง​ที่​พระ‌องค์​ประ‍ทาน​ให้​อยู่​กับ​ข้า​พระ‌องค์ เธอ​ส่ง​ผล​จาก​ต้น‌ไม้​นั้น​ให้​ข้า​พระ‌องค์ ข้า​พระ‌องค์​จึง​รับ‌ประ‍ทาน"

พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ตรัส​ถาม​หญิง​นั้น​ว่า "นี่​เจ้า​ทำ​อะไร​ลง​ไป?"

หญิง​นั้น​ทูล​ว่า "งู​ล่อลวง​ข้า​พระ‌องค์ ข้า​พระ‌องค์​จึง​รับ‌ประ‍ทาน" ...

พระ‌องค์​ตรัส​แก่​หญิง​นั้น​ว่า "เรา​จะ​เพิ่ม​ความ​ทุกข์​ลำบาก​มาก​ขึ้น​แก่เจ้า และ​เมื่อ​เจ้า​มี​ครรภ์ เจ้า​จะ​คลอด​บุตร​ด้วย​ความ​เจ็บ​ปวด" ...

พระ‌องค์​จึง​ตรัส​แก่​ชาย​นั้น​ว่า "เพราะ​เหตุ​เจ้า​เชื่อ​ฟัง​คำ‌พูด​ของ​ภรรยา และ​กิน​ผล​จาก​ต้น​ไม้​ที่​เรา​สั่ง​ไม่​ให้​กิน​ผล​จาก​ต้น​นั้น แผ่น‌ดิน​จึง​ต้อง​ถูก‌สาป​เพราะ​เจ้า เจ้า​จะ​ต้อง​หา​กิน​บน​แผ่น‌ดิน​ด้วย​ความ​ทุกข์​ลำ‍บาก​ตลอด​ชีวิต ... เจ้า​จะ​ต้อง​หา​กิน​ด้วย​เหงื่อ​อาบ​หน้า จน​เจ้า​กลับ​ไป​เป็น​ดิน เพราะ​เจ้า​ถูก​นำ​มา​จาก​ดิน และ​เพราะ​เจ้า​เป็น​ผง​คลี​ดิน และ​เจ้า​จะ​กลับ​เป็น​ผง​คลี​ดิน​ดัง​เดิม"

เพราะ​เหตุนี้ บาป​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คนๆ เดียว และ​ความ​ตาย​ก็​เกิด​มา​เพราะ​บาป​นั้น และ​ความ​ตาย​ก็​ได้​แผ่​ไป​ถึง​มวล‌มนุษย์​ทุก‌คน เพราะ​มนุษย์​ทุก‌คน​ทำ​บาป

(จาก ปฐมกาล 2:8-3:19; โรม 5:12 THSV2011)

 

วันจันทร์ก่อนวันอีสเตอร์

พระเจ้ามักจะยับยั้งพระพิโรธของพระองค์เหนือบาป แต่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ปลดปล่อยพระพิโรธ เพื่อที่เราจะรู้ว่าการที่เราหันหลังให้กับพระเจ้า ออกจากทางของพระองค์ และมุ่งสู่ความมืดนั้น เป็นสิ่งที่ร้ายแรงเพียงไร และเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระพิโรธของพระองค์ที่มีต่อบาปนั้นยิ่งใหญ่เพียงไร

แต่พระองค์ไม่ได้ทำลายสิ่งทรงสร้างของพระองค์อย่างสิ้นเชิง พระองค์พระเมตตาของพระองค์ให้เราได้เห็น ผ่านทางเรื่องราวของโนอาห์

พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​ชั่ว‌ร้าย​ของ​มนุษย์​มี​มาก​บน​แผ่น‌ดิน และ​ทรง​เห็น​ว่า​เค้า​ความ​คิด​ใน‌ใจ​ทั้ง​หมด​ของ​เขา​ล้วน​เป็น​เรื่อง​ชั่ว​ร้าย​ตลอด​เวลา 6 พระ‌ยาห์‍เวห์​เสีย​พระ‌ทัย​ที่​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ไว้​บน​แผ่น‌ดิน​และ​โทมนัส​ยิ่ง​นัก พระ‌ยาห์‍เวห์​จึง​ตรัส​ว่า "เรา​จะ​กวาด‌ล้าง​มนุษย์​ที่​เรา​ได้​สร้าง​มา​นี้​ไป​เสีย​จาก​แผ่น‌ดิน ..."

แต่​โนอาห์​เป็น​ที่​โปรด‌ปราน​ใน​สาย‌พระ‌เนตร​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์ ... โนอาห์​เป็น​คน​ชอบ‌ธรรม​ดี​พร้อม​ใน​สมัย​ของ​เขา โนอาห์​ดำเนิน​กับ​พระ‌เจ้า

พระ‌เจ้า​ทอด‌พระ‌เนตร​แผ่น‌ดิน​ก็​ทรง​เห็น​ว่า​เสื่อม‌ทราม เพราะ​มนุษย์​ทั้ง​หมด​ประ‍พฤติ​ตน​เสื่อม‌ทราม​บน​แผ่น‌ดิน พระ‌เจ้า​จึง​ตรัส​แก่​โนอาห์​ว่า "เรา​จะ​ให้​มนุษย์​และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​สิ้น​สุด​ต่อ​หน้า​เรา ... เจ้า​จง​ต่อ​เรือ​ด้วย​ไม้‌สน​โกเฟอร์ ..."

เพราะ​ดู‌เถิด เรา​เอง​จะ​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​น้ำ​ท่วม​แผ่น​ดิน เพื่อ​ทำลาย​มนุษย์​และ​สัตว์​ใต้​ฟ้า​ที่​มี​ลม‌ปราณ ทุก‌สิ่ง​ที่​อยู่​บน​แผ่น‌ดิน​จะ​ตาย​สิ้น แต่​เรา​จะ​ตั้ง​พันธ‍สัญ‍ญา​ของ​เรา​ไว้​กับ​เจ้า เจ้า​จะ​เข้า​อยู่​ใน​เรือ ... จง​นำ​สัตว์​ตัว​ผู้​และ​ตัว​เมีย​ทุก​ชนิด​อย่าง​ละ​คู่​จาก​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง​เข้า​ไป​ไว้​ใน​เรือ เพื่อ​ให้​มี​ชีวิต​รอด​อยู่​กับ​เจ้า ..."

พระ‌เจ้า​ทรง​บัญชา​ให้​โนอาห์​ทำ​อย่าง‌ไร โนอาห์​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ทุก​ประการ

ฝน‌ตก​บน​แผ่น‌ดิน 40 วัน 40 คืน ... น้ำ‌ท่วม​แผ่น‌ดิน​ตลอด 40 วัน ... พระ‌องค์​ทรง​ทำลาย​ล้าง​สิ่ง​ทั้ง‌ปวง​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​บน​พื้น‌ดิน​ ... เหลือ​อยู่​แต่​โนอาห์​และ​บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​กับ​ท่าน​ใน​เรือ

พระ‌เจ้า​ทรง​ระลึก​ถึง​โนอาห์​ ... จึง​ทรง​ทำ​ให้​ลม​พัด​ผ่าน​มา​เหนือ​แผ่น‌ดิน น้ำ​ก็​ลด​ลง ... โนอาห์​ก็​ออก​ไป​ ...

พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​ดำริ​ใน​พระ‌ทัย​ว่า "เรา​จะ​ไม่​สาป​แผ่น‌ดิน​อีก​ต่อ​ไป แม้‌ว่า​มนุษย์​ไม่​ดี เพราะ​เค้า​ความ​คิด​ใน‌ใจ​ของ​มนุษย์​ล้วน​แต่​ร้าย​มา​ตั้ง‌แต่​เด็ก เรา​จะ​ไม่​ทำลาย​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง‌ปวง​อีก ดัง​ที่​เรา​ได้​ทำ​แล้ว​นั้น ..."

พระ‌เจ้า​ตรัส​ว่า "นี่‌แหละ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ‍สัญ‍ญา ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​พวก​เจ้า และ​กับ​สัตว์​มี​ชีวิต​ทั้ง‌ปวง​ที่​อยู่​กับ​พวก​เจ้า​สืบ​ไป​ทุก​ชั่ว‌อายุ คือ​เรา​ตั้ง​รุ้ง​ของ​เรา​ไว้​ที่​เมฆ และ​รุ้ง​นั้น​จะ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ‍สัญ‍ญา​ระหว่าง​เรา​กับ​โลก"

(จาก ปฐมกาล 6-9 THSV2011)

 

วันอังคารก่อนวันอีสเตอร์

แม้แต่ก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้น พระเจ้าทรงทราบว่าพระเยซูจะเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ แต่พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ เพื่อรอเวลาแห่งการเสด็จมาของพระเยซู ไม่ใช่เลย พระองค์ได้ประทานหนทางเพื่อที่จะได้รับการอภัย ถ้าหากพวกเขาถวายเครื่องบูชาจากหัวใจแห่งการนมัสการ พวกเขาก็จะสามารถรื้อฟื้นมิตรภาพของพวกเขากับพระเจ้า เมื่อพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาของพวกเขาในพระองค์

แต่ประชากรเหล่านั้นไม่ได้พึ่งพาพระเจ้า บางคนไม่ติดตามทางของพระองค์ในการถวายเครื่องบูชาและนมัสการ และยังได้มีปัญหาที่ลึกกว่านั้น หลายคนอาจจะได้ติดตามด้วยพิธีกรรมที่แสดงออกภายนอก แต่พวกเขาไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเขา พวกเขาไม่ได้รักพระองค์ พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงพระสิริของพระองค์

พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​เรียก​โมเสส ตรัส​กับ​ท่าน​จาก​เต็นท์​นัด‌พบ​ว่า "จง​พูด​กับ​คน​อิส‍รา‍เอล และ​กล่าว​แก่​พวก​เขา​ว่า เมื่อ​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ถวาย​พระ‌ยาห์‍เวห์ ให้​นำ​สัตว์‌เลี้ยง​ที่​เป็น​เครื่อง​บูชา​ของ​ท่าน​มา​จาก​ฝูง​โค​หรือ​ฝูง​แพะ​แกะ ... ​ให้​เขา​นำ​สัตว์​ตัว‌ผู้​ที่​ไม่‌มี​ตำหนิ​มา​ที่​ประตู​เต็นท์​นัด‌พบ และ​ถวาย​สัตว์​นั้น​เพื่อ​เขา​จะ​เป็น​ที่​โปรด‍ปราน​ต่อ​พระ‌ยาห์‍เวห์ ให้​เขา​เอา​มือ​วาง​บน​หัว‌สัตว์​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว และ​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​นั้น​จะ​เป็น​ที่​โปรด‍ปราน​เพื่อ​ลบ‌มลทิน​ของ​เขา"

เพราะ​พระ‌องค์​ไม่​ทรง​ประ‍สงค์​เครื่อง​สัตว‍บูชา ถึง​ข้า‌พระ‌องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว พระ‌องค์​ก็​มิ‌ได้​พอพระทัย เครื่อง‍บูชา​ที่​พระ‌เจ้า​ทรง​ปรารถ‍นา​คือ​จิต‌ใจ​ที่​แตก‌สลาย ใจ​ที่​แตก​สลาย​และ​สำ‍นึก​ผิด​นั้น ข้า‌แต่​พระ‌เจ้า พระ‌องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู‌ถูก

ข้าพ‍เจ้า​จะ​นำ​อะไร​เข้า​มา​เฝ้า​พระ‌ยาห์‍เวห์ และ​กราบ‌ไหว้​พระ‌เจ้า​เบื้อง​สูง? ควร​ข้าพ‍เจ้า​จะ​เข้า‌เฝ้า​พระ‌องค์​ด้วย​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​หรือ? ด้วย​ลูก‌วัว​อายุ​หนึ่ง‌ปี​หลาย​ตัว​หรือ? พระ‌ยาห์‍เวห์​จะ​พอ‌พระ‌ทัย​การ​ถวาย​แกะ​ผู้​หลาย​พัน​ตัว และ​ธาร​น้ำ‌มัน​หลาย​หมื่น​สาย​หรือ? ควร​ข้าพ‍เจ้า​จะ​ถวาย​บุตร​หัว‌ปี​ไถ่​การ​ละเมิด​ของ​ตน​หรือ? คือ​ถวาย​บุตร​ไถ่​บาป​ของ​ตน?

มนุษย์​เอ๋ย พระ‌องค์​ทรง​สำ‍แดง​แก่​เจ้า​แล้ว​ว่า​อะไร​ดี? และ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​ประ‍สงค์​อะไร​จาก​เจ้า? นอก‌จาก​ให้​ทำ​ความ​ยุติ‌ธรรม​และ​ให้​รัก​ความ​เมตตา และ​ให้​ดำ‍เนิน​ชีวิต​ไป​กับ​พระ‌เจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​ความ​ถ่อม‌ใจ

พระ‌ยาห์‍เวห์​จอม‌ทัพ พระ‌เจ้า​แห่ง​อิส‍รา‍เอล ตรัส​ดัง‌นี้​ว่า ... "​ใน​วัน​ที่​เรา​ได้​พา​บรรพ‍บุรุษ​ของ​เจ้า​ออก​มา​จาก​แผ่น‌ดิน​อียิปต์ เรา​ไม่​ได้​พูด​กับ​พวก​เขา​หรือ​สั่ง​เขา​เรื่อง​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​และ​เครื่อง​บูชา แต่​เรา​บัญชา​เขา​ทั้ง‌หลาย​อย่าง‌นี้​ว่า จง​เชื่อ‌ฟัง​เสียง​ของ​เรา และ​เรา​จะ​เป็น​พระ‌เจ้า​ของ​เจ้า และ​เจ้า​จะ​เป็น​ประ‍ชา‌กร​ของ​เรา และ​เจ้า​จง​ดำ‍เนิน​ใน​หน‌ทาง​ที่​เรา​ได้​บัญชา​เจ้า​ไว้ เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​อยู่​เย็น​เป็น​สุข แต่​พวก​เขา​ไม่​ได้​เชื่อ‌ฟัง​หรือ​เงี่ย​หู​ฟัง แต่​กลับ​ดำ‍เนิน​ตาม​แผน‌การ​ของ​เขา​เอง และ​ใน​ความ​ดื้อ​กระ‍ด้าง​ตาม​จิต‌ใจ​ชั่ว​ของ​เขา และ​เดิน​ถอย‌หลัง แทน​ที่​จะ​เดิน​ไป​ข้าง​หน้า ตั้ง‌แต่​วัน​ที่​บรรพ‍บุรุษ​ของ​พวก​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‌ดิน​อียิปต์​จน​ทุก​วัน‌นี้ เรา​ได้​ส่ง​บรร‍ดา​ผู้​เผย​พระ‌วจนะ​ผู้​รับ‌ใช้​ของ​เรา​ไป​ยัง​เขา​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า ถึง​กระ‍นั้น​เขา​ก็​ยัง​ไม่​ฟัง​เรา หรือ​เงี่ย​หู​ฟัง แต่​ได้​ทำ​ให้​คอ​ของ​ตน​แข็ง เขา​ได้​ทำ​ชั่ว​ยิ่ง‌กว่า​บรร‍ดา​บรรพ‍บุรุษ​ของ​เขา​เสีย​อีก ...

เจ้า​จง​พูด​แก่​เขา​ว่า 'นี่​เป็น​ประ‍ชา‌ชาติ​ที่​ไม่​เชื่อ‌ฟัง​พระ‌สุร‍เสียง​ของ​พระยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​เขา และ​ไม่​ยอม‌รับ​การ​ตี‌สอน สัจจะ​พินาศ​เสีย​แล้ว ถูก​ตัด‌ขาด​จาก​ปาก​ของ​เขา​แล้ว' "

(จาก เลวีนิติ 1:1-4; สดุดี 51:16-17; มีคาห์ 6:6-8; เยเรมีห์ 7:21-28 THSV2011)

 

วันพุธก่อนวันอีสเตอร์

พระเจ้าต้องการให้ประชากรมีความสุข และวิธีเดียวที่เราจะสามารถมีความสุขได้ ก็คือโดยการทำตามคำแนะนำของพระองค์ ดังนั้นพระองค์ประทานพระวาทะของพระองค์ให้กับเรา เพื่อทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนว่าชีวิตของเรามาจากไหน และเราจะสามารถรักษาชีวิตนี้ได้อย่างไร

แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า เราคิดว่าความคิดของเรานั้นดีกว่าของพระเจ้า และเราหันจากชีวิตสู่ความตาย

ธรรม‍บัญ‍ญัติ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ดี​พร้อม และ​ฟื้น‌ฟู​ชีวิต พระ‌โอ‍วาท​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​นั้น​แน่‌นอน ทำ​ให้​คน​รู้​น้อยt​มี​ปัญ‍ญา ข้อ‌บัง‍คับ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​นั้น​ถูก‌ต้อง ทำ​ให้​ใจ​ยินดี พระ‌บัญ‍ญัติ​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​นั้น​บริ‍สุทธิ์ ทำ​ให้​ดวง‌ตา​กระ‍จ่าง​แจ้ง ความ​ยำ‍เกรง​พระ‌ยาห์‍เวห์​นั้น​สะอาด​หมด‌จด ถา‍วร​เป็น​นิตย์ กฎ‌หมาย​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์​ก็​สัตย์‌จริง และ​ชอบ‌ธรรม​ทั้ง‌สิ้น

น่า​ปรารถ‍นา​มาก‌กว่า​ทอง‌คำ ยิ่ง‌กว่า​ทอง​บริ‍สุทธิ์​มาก​นัก หวาน​ยิ่ง‌กว่า​น้ำ‌ผึ้ง ที่​หยด​ลง​จาก​รวง อนึ่ง สิ่ง​เหล่า‌นี้​เป็น​ที่​ตัก‌เตือน​ผู้‌รับ‌ใช้​ของ​พระ‌องค์ การ​รัก‍ษา​ข้อ‌ความ​เหล่า‌นั้น​ก็​ได้​บำ‍เหน็จ​ยิ่ง‌ใหญ่

ข้าพ‍เจ้า (ดาเนียล) ​ได้​อธิษ‍ฐาน​ต่อ​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​ข้าพ‍เจ้า และ​สาร‍ภาพ​ว่า "ข้า‌แต่​องค์​เจ้า​นาย พระ‌เจ้า​ผู้​ใหญ่​ยิ่ง​และ​น่า​เกรง​ขาม ผู้​ทรง​รัก‍ษา​พันธ‍สัญ‍ญา​และ​ความ​รัก​มั่น‌คง​ต่อ​ผู้​ที่​รัก​พระ‌องค์​และ​ปฏิบัติ​ตาม​พระ‌บัญ‍ญัติ​ของ​พระ‌องค์ ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย​ได้​ทำ​บาป และ​ได้​ทำ​ผิด ได้​ก่อ​การ​อธรรม​และ​การ​กบฏ ได้​หัน​จาก​พระ‌บัญ‍ญัติ​และ​กฎ‌หมาย​ของ​พระ‌องค์ ข้า‌พระ‌องค์​ไม่‌ได้​ฟัง​บรร‍ดา​ผู้​เผย​พระ‌วจนะ​ผู้​รับ‌ใช้​ของ​พระ‌องค์ ผู้​กล่าว​ใน​พระ‌นาม​ของ​พระ‌องค์​ต่อ​บรร‍ดา​กษัตริย์​ของ​ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย ทั้ง​ต่อ​บรร‍ดา​ผู้​นำ​และ​บรรพ‍บุรุษ​ของ​ข้า‌พระ‌องค์ รวม​ทั้ง​ประ‍ชา‌ชน​ทุก​คน​ของ​แผ่น‌ดิน

ข้า‌แต่​องค์​เจ้า​นาย ความ​ชอบ‌ธรรม​เป็น​ของ​พระ‌องค์ แต่​ความ​อับ‌อาย​ควร​แก่​พวก​ข้า‌พระ‌องค์​จน​ถึง​ทุก​วัน‌นี้ ... เพราะ​ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‌องค์ พระ‌กรุ‍ณา​และ​การ​อภัย​โทษ​เป็น​ของ​องค์​เจ้า‌นาย​พระ‌เจ้า​ของ​ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย เพราะ​ว่า​พวก​ข้า‌พระ‌องค์​ได้​กบฏ​ต่อ​พระ‌องค์ และ​ไม่​เชื่อ‌ฟัง​พระ‌ยาห์‍เวห์​พระ‌เจ้า​ของ​ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย​ที่​ให้​ทำ​ตาม​ธรรม‍บัญ‍ญัติ​ของ​พระ‌องค์ ซึ่ง​ทรง​ตั้ง​ไว้​ต่อ‌หน้า​ข้า‌พระ‌องค์​ทั้ง‌หลาย ผ่าน​บรร‍ดา​ผู้​เผย​พระ‌วจนะ​ผู้​รับ‌ใช้​ของ​พระ‌องค์ อิส‍รา‍เอล​ทั้ง‌ชาติ​ได้​ทำ​ผิด​ต่อ​ธรรม‌บัญ‍ญัติ​ของ​พระ‌องค์​และ​ได้​หัน​ไป​เสีย ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ‌องค์"

(จาก สดุดี 19:7-11; ดาเนียล 9:4-11 THSV2011)

 

วันพฤหัสบดีก่อนวันอีสเตอร์

พระเจ้าได้ทำให้มั่นพระทัยว่าเราจะสามารถเข้าใจว่าพระองค์เป็นผู้ใด พระองค์มีลักษณะเช่นไร และพระองค์ต้องการสิ่งใดสำหรับพวกเรา และพระองค์ต้องการสิ่งใดจากพวกเรา พระองค์ทรงทำสิ่งนี้โดยการส่งพระเยซูพระบุตร บัดนี้เราไม่ได้มีเพียงแต่พระวาทะที่ถูกเขียนขึ้นมา เรามีพระวาทะที่ดำรงพระชนม์อยู่ เป็นบุคคลจริง ๆ เมื่อผู้คนเฝ้ามองพระเยซู พวกเขากำลังเห็นพระเจ้า

แต่แม้แต่พระเจ้าในสภาวะบุคคลพระองค์เอง ก็ยังโดนปฏิเสธ ผู้คนเกลียดชังพระองค์และปฏิเสธข้อความจากพระเจ้า

พระ‌เจ้า​ทรง‌รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ‌บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‌องค์ เพื่อ​ทุก‌คน​ที่​วาง‌ใจ​ใน​พระ‌บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์

ขณะ​เขา​ทั้ง‌สอง​อยู่​ที่​นั่น ก็​ถึง​เวลา​ที่​มา‍รีย์​จะ​คลอด​บุตร นาง​จึง​คลอด​บุตร‌ชาย​หัวปี เอา​ผ้า‌อ้อม​พัน​และ​วาง​ไว้​ใน​ราง‌หญ้า เพราะ‌ว่า​ไม่​มี​ที่​ว่าง​ใน​โรง‌แรม​สำ‍หรับ​พวก​เขา

ท่าน​ถูก​ดู‌หมิ่น​และ​ถูก​ทอด‌ทิ้ง เป็น​คน​ที่​รับ​ความ‌เจ็บ‌ปวด และ​คุ้น‌เคย​กับ​ความ​ทุกข์‌ยาก และ​เป็น​ดั่ง​ผู้​ซึ่ง​คน​ทั้ง‌หลาย​หัน​หน้า​หนี ท่าน​ถูก​ดู‌หมิ่น และ​เรา​ไม่‌ได้​นับ‌ถือ​ท่าน

พระ‌องค์​จึง​ทรง​พา​สา‍วก​สิบ‌สอง​คน​แยก​ออก​มา​อีก แล้ว​ตรัส​ให้​พวก​เขา​ทราบ​ถึง​เหตุ‌การณ์​ที่​จะ​เกิด​กับ​พระ‌องค์​นั้น​ว่า "นี่แน่ะ พวก​เรา​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรู‍ซา‍เล็ม และ​บุตร‌มนุษย์​จะ​ทรง​ถูก​มอบ​ไว้​กับ​พวก​หัว‌หน้า​ปุโร‍หิต​และ​พวก​ธรร‍มา‍จารย์ และ​เขา​เหล่า‌นั้น​จะ​ลง‌โทษ​ท่าน​ถึง​ตาย และ​จะ​มอบ​ท่าน​ไว้​กับ​บรร‍ดา​คน​ต่าง​ชาติ คน​ต่าง‌ชาติ​เหล่า‌นั้น​จะ​เยาะ‌เย้ย​ท่าน ถ่ม​น้ำ‌ลาย​รด​ท่าน จะ​เฆี่ยน​ตี​ท่าน​และ​จะ​ฆ่า​ท่าน"

(จาก ยอห์น 3:16; ลูกา 2:6-7; อิสยาห์ 53:3; มาระโก 10:32-34 THSV2011)

 

วันศุกร์ประเสริฐ

นี่เป็นวันที่มืดทึบที่สุดในประวัติศาสตร์ พระบุตรของพระเจ้าพระองค์เองถูกฆ่าโดยประชากรผู้ซึ่งไม่พึงพอใจเพียงแค่ที่ได้ปฏิเสธพระองค์ พวกเขาทนไม่ได้ที่จะให้พระองค์มีชีวิตอยู่ พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถกำจัดพระเจ้าออกจากการดำรงอยู่

พวก​เขา​พา​พระ‌องค์​มา​ถึง​ที่​แห่ง​หนึ่ง​ชื่อ​กลโก‍ธา (แปล​ว่า​กะ‌โหลก​ศีรษะ) แล้ว​พวก​เขา​เอา​เหล้า‌องุ่น​ผสม​กับ​มด‍ยอบ​ให้​พระ‌องค์​เสวย แต่​พระ‌องค์​ไม่​ทรง​รับ แล้ว​พวก​เขา​ก็​ตรึง​พระ‌องค์​ที่​กาง‌เขน ...

"เจ้า​พวก​คน​หัว​แข็ง ... พวก​ท่าน​ขัด​ขวาง​พระ‌วิญ‍ญาณ‌บริ‍สุทธิ์​อยู่​เสมอ บรรพ‍บุรุษ​ของ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​ทำ​อย่าง‌ไร พวก​ท่าน​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น มี​ใคร​บ้าง​ใน​บรร‍ดา​ผู้​เผย​พระ‌วจนะ​ที่​บรรพ‍บุรุษ​ทั้ง‌หลาย​ของ​พวก​ท่าน​ไม่​ได้​ข่ม‌เหง? พวก​เขา​ฆ่า​คน​ทั้ง‌หลาย​ที่​พยา‍กรณ์​ถึง​การ​เสด็จ​มา​ของ 'องค์​ผู้​ชอบ‌ธรรม' และ​บัด‌นี้​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​ก็​ทรยศ​และ​ฆ่า​พระ‍องค์ คือ​พวก​ท่าน​ที่​ได้​รับ​ธรรม​บัญ‍ญัติ​จาก​เหล่า​ทูต‌สวรรค์ แต่​ไม่​ได้​ประ‍พฤติ​ตาม​ธรรม​บัญ‍ญัติ​นั้น"

"จง​ฟัง​เรื่อง​ต่อ​ไป​นี้ คือ​พระ‌เยซู​ชาว​นา‍ซา‍เร็ธ​ผู้​ที่​พระ‌เจ้า​ทรง​รับ‌รอง​ต่อ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย โดย​การ​อิทธิ‍ฤทธิ์ การ​อัศ‍จรรย์​และ​หมาย​สำ‍คัญ​ต่างๆ ที่​พระ‌เจ้า​ได้​ทรง​ทำ​โดย​พระ‌องค์​ท่าม‌กลาง​ท่าน​ทั้ง‌หลาย ดัง​ที่​พวก​ท่าน​ทราบ​อยู่​แล้ว พระ‍เยซู​องค์​นี้​ทรง​ถูก‌มอบ​ไว้​ตาม​ที่​พระ‌เจ้า​ทรง​ดำริ​แน่‌นอน​และ​ทรง‌ทราบ​ล่วง‌หน้า และ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​ได้​ประ‍หาร​พระ‌องค์​ด้วย​การ‌ตรึง​พระ‌องค์​บน​กาง‌เขน​โดย​อา‍ศัย​น้ำ‌มือ​ของ​คน​อธรรม"

แน่​ที‌เดียว​ท่าน​แบก​ความ‌เจ็บ​ไข้​ของ​พวก​เรา และ​หอบ​ความ‌เจ็บ‌ปวด​ของ​เรา​ไป กระ‍นั้น​พวก​เรา​ยัง​คิด​ว่า​ที่​ท่าน​ถูก​ตี คือ​ถูก​พระ‌เจ้า​ทรง‌โบย‌ตี​และ​ข่ม‌ใจ แต่​ท่าน​ถูก​แทงt​เพราะ​ความ​ทร‍ยศ​ของ​เรา ท่าน​บอบ‌ช้ำ​เพราะ​ความ‌บาปผิด​ของ​เรา การ​ตี‌สอน​ที่​ตก​บน​ท่าน​นั้น​ทำ​ให้​พวก​เรา​มี​สวัสดิ‌ภาพ และ​ที่​ท่าน​ถูก​เฆี่ยนตี​ก็​ทำให้​เรา​ได้​รับ​การ​รัก‍ษา เรา​ทุก‌คน​หลง​ทาง​ไป​เหมือน​แกะ ต่าง​คน​ต่าง​หัน​ไป​ตาม​ทาง​

(จาก มาระโก 15:22-24; กิจการ 7:51-53; 2:22-23 อิสยาห์ 53:4-6 THSV2011)

 

วันอาทิตย์อีสเตอร์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า! พระองค์ไม่สามารถคงอยู่ในภาพของคนตาย พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระสิริแท้ของพระเจ้าส่องสว่างเข้ามาในโลก แสงสว่างได้มีชัยชนะแล้ว แสงสว่างนิรันดร์! ดาวประจำรุ่งอันเจิดจ้า! แสงสว่างของโลก!

ทูต‌สวรรค์​องค์​นั้น​กล่าว​กับ​ผู้​หญิง​เหล่า​นั้น​ว่า "อย่า​กลัว​เลย เรา​รู้​แล้ว​ว่า​พวก​ท่าน​มา​หา​พระ‌เยซู​ที่​ถูก​ตรึง​กาง‌เขน พระ‌องค์​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่ เพราะ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว​ตาม​ที่​พระ‌องค์​ตรัส​ไว้​นั้น จง​มา​ดู​ที่​ซึ่ง​เขา​วาง​พระ‌องค์​ไว้​นั้น"

พระ‌คริสต์​ทรง​เป็น​พระ‌ฉายา​ของ​พระ‌เจ้า​ผู้​ไม่​ทรง​ปรา‍กฏ​แก่​ตา ทรง​เป็น​บุตร‌หัวปี​เหนือ​ทุก‌สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง เพราะ‌ว่า​โดย​พระ‌องค์​ทุก‌สิ่ง​ได้​รับ​การ​ทรง​สร้าง​ขึ้น ทั้ง​สิ่ง​ที่​อยู่​บน​ท้อง‌ฟ้า​และ​บน​แผ่น‌ดิน​โลก ทั้ง​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​และ​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น ไม่‌ว่า​จะ​เป็น​บัล‍ลังก์​แห่ง​พวก​ภูต‌ผี หรือ​พวก​ภูต‌ผี​ที่​ปก‌ครอง หรือ​พวก​ภูต‌ผี​ที่​ครอบ‌ครอง หรือ​พวก​ภูต‌ผี​ที่​มี​อำ‍นาจ --- ทุก‌สิ่ง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​พระ‌องค์​และ​เพื่อ​พระ‌องค์ พระ‌องค์​ทรง​ดำ‍รง​อยู่​ก่อน​ทุก​สิ่ง และ​ทุก​สิ่ง​ถูก​ยึด​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​พระ‌องค์ พระ‌องค์​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​กาย​คือ​คริสต‍จักร พระ‌องค์​ทรง​เป็น​ปฐม ทรง​เป็น​ผู้​แรก​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย เพื่อ​ว่า​พระ‌องค์​จะ​ทรง​เป็น​เอก​ใน​ทุก‌สิ่ง

เพราะ‌ว่า​พระ‌เจ้า​พอ​พระ‌ทัย​ที่​จะ​ให้​ความ​บริ‍บูรณ์​ทั้ง‌หมด​ดำรง​อยู่​ใน​พระ‌องค์ และ​โดย​พระ‌องค์ พระเจ้า​ทรง​ให้​ทุก‌สิ่ง​คืน​ดี​กับ​พระ‌องค์​เอง ไม่​ว่า​สิ่ง​นั้น​จะ​อยู่​บน​แผ่น‌ดิน​โลก​หรือ​อยู่​บน​สวรรค์ โดย​ทรง​ทำ​ให้​เกิด​สันติ‌ภาพ​โดย​พระ‌โลหิต​แห่ง​กาง‍เขน​ของ​พระ‌องค์ และ​เมื่อ​ก่อน​นี้​พวก​ท่าน​ถูก​ตัด‌ขาด​จาก​พระ‌เจ้า และ​เป็น​ศัตรู​ใน​ใจ​โดย​การ​ทำ​ชั่ว​ต่างๆ แต่​บัด‌นี้​พระ‌เจ้า​โปรด​ให้​คืน​ดี​กับ​พระ‌องค์​เอง​โดย​ความ​ตาย​ของ​พระ‌กาย​ที่​เป็น​เนื้อ‌หนัง​ของ​พระ‌คริสต์ เพื่อ​จะ​ถวาย​พวก​ท่าน​เป็น​ผู้​บริ‍สุทธิ์ ไร้​มล‍ทิน และ​ปราศ‌จาก​ตำ‍หนิ​เฉพาะ​พระ‌พักตร์​ของ​พระ‌องค์ แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ดำ‍รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว‌แน่ มั่น‌คง​และ​ไม่​โยก‌ย้าย​ไป​จาก​ความ‌หวัง​ใน​ข่าว​ประ‍เสริฐ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน ซึ่ง​ได้​ประ‍กาศ​แก่​มนุษย์​ทุก‌คน​ทั่ว​ใต้​ฟ้า

สาธุ‌การ​แด่​พระ‌เจ้า​พระ‌บิดา​แห่ง​พระ‌เยซู​คริสต์​องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​ของ​เรา โดย​พระ‌เมต‍ตา​ล้น‌เหลือ​ของ​พระ‌องค์ ทรง​โปรด​ให้​เรา​บัง‌เกิด​ใหม่ เข้า​ใน​ความ​หวัง​ที่​ยั่ง‌ยืน โดย​การ​คืน​พระ‌ชนม์​ของ​พระ‌เยซู‌คริสต์ และ​เข้า​ใน​มร‍ดก ซึ่ง​ไม่​เสื่อม​สลาย​และ​ไร้​มล‍ทิน และ​ไม่​ร่วง‌โรย ซึ่ง​ได้​เก็บ​รัก‍ษา​ไว้​ใน​สวรรค์​แล้ว​เพื่อ​พวก​ท่าน

(จาก มัทธิว28:5-6; โคโลสี 1:15-23; 1 เปโตร 1:3-4 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้ว!

แน่ทีเดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้ว!

 

อ. โนเอล ไพเพอร์

หัวข้อ "แสงไฟแห่งเทศกาลมหาพรต บทใคร่ครวญเพื่อเตรียมตัวสู่วันอีสเตอร์"

แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

By John Piper. © DesiringGod. Website: desiringGod.org

For original passage, including audio or video files, please visit http://www.desiringgod.org/resource-library/articles/lenten-lights.

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ