พลิกวิกฤติชีวิต มุ่งชีวิตที่ดีกว่า

FollowHisSteps.com
 


1 เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง
2 มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสอยู่ที่นั่น เขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี
3 เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็น เพราะเขาเป็นคนเตี้ย
4 เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้น
5 เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์แหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่า "ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน"
6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี
7 ทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่า "ท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป"
8 ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา ก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่า"
9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย
10 เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด" (ลูกา 19:1-10 THSV2011)


บางคนอาจจะบอกว่า การประสบความสำเร็จในชีวิต ขึ้นอยู่กับ "ดวง" ซึ่งย่อมาจาก ด ว ง

  • = เด็กของใคร
  • = วิ่งเต้นแค่ไหน
  • = มีเงินมากเพียงไร

คนที่กล่าวเช่นนี้ อาจกล่าวจากประสบการณ์ หรือสิ่งที่เขาได้รับฟังมา แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่เขาพูดถึงนี้ อาจไม่ทำให้ประสบความสำเร็จชีวิตก็ได้

บางคนมีเส้นสายใหญ่โต แต่เส้นทางชีวิตอาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือมีเงินมากมาย แต่ก็ไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้

พระคำตอนนี้เป็นเรื่องราวของศักเคียส ซึ่งมีหลายสิ่งที่เราจะศึกษา และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 

1. ยอมรับตนเอง (เพื่อสู่ชีวิตที่ดีกว่า)

อุปสรรคที่ทำให้คนเราไม่ก้าวหน้า ไม่ใช่จากสภาพแวดล้อม แต่เป็นจากตัวเอง เราต้องยอมรับตัวเอง ว่าสภาพของตนเองเป็นอย่างไร

- ชีวิตที่ใกล้ชิดศาสนา

เบื้องหลังชีวิตของศักเคียส ชื่อของเขาแปลว่า "ผู้ชอบธรรม ผู้บริสุทธิ์" แต่เมื่อเติบโตมา เพื่อน ๆ อาจเรียกว่า "ไอ้ศักเคียส" เพราะว่าชื่อของเขานี้เป็นชื่อที่ถูกด่า คนมองเขาในแง่ลบ เพราะอาชีพการงาน ความเป็นอยู่ สิ่งที่เขาได้ทำ ล้วนทำให้ชีวิตของเขาแทนที่จะบริสุทธิ์ ชอบธรรม กลับถูกมองในแง่ลบ

เขาทราบบัญญัติของชาวยิวดี เขารู้ว่าเมื่อโกงใครมา จะต้องคืนให้ผู้ที่ถูกโกงนั้นกี่เท่า

บางคนมีชีวิตอยู่ในธรรมะ แต่กลับไม่มีธรรมมะอยู่ในชีวิต

หลักคำสอนของศาสนาดีทุกอย่าง แต่มนุษย์อ่อนแอ ไม่สามารถทำในสิ่งที่พยายามจะเอาชนะใจตัวเองได้เลย

ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยนั่งวิปัสสนาในป่าช้า แต่ขณะที่กำลังจะถอดจิตและถอดร่างจากตัวได้ ข้าพเจ้าพยายามคิดว่าเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ข้าพเจ้าอยากหาคำตอบของชีวิต แต่กลับพบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถก้าวพ้นความตาย

ข้าพเจ้าพยายามแสวงหาคำตอบว่าตายแล้วไปไหน ข้าพเจ้าได้เคยถามหลวงพ่อหลายท่าน แต่คำตอบที่ได้ คือ "แล้วแต่เวร แล้วแต่กรรม" แล้วใครจะช่วยเราได้เล่า? เพราะกรรมใครก่อ กรรมนั้นก็ต้องชดใช้เอาเอง การทำบุญทั้งสิ้น ต่อให้ทำบุญมากมาย ก็ไม่สามารถทำให้เรารู้ได้ว่าภพหน้าจะเป็นเช่นไร สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าพบคำตอบในชีวิตได้เลย

เช่นเดียวกับศักเคียส ศาสนาไม่สามารถช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีได้เลย

- ชีวิตที่มีตำแหน่ง มีฐานะทางสังคม

เขามีฐานะที่ดีทางสังคม เป็นหัวหน้าใหญ่ของศุลกากร มีเงินทองเยอะ แต่กลับไม่พบกับสุขแท้ของชีวิต และเขาก็คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้

- ชีวิตที่มีปมด้อย

ไม่เพียงแต่เขาตัวเตี้ย แต่สำหรับชาวยิว เขาน่ารังเกียจที่สุด เพราะเขาเป็นคนเก็บภาษี กูดรีดประชาชน คนยิวจึงไม่คบกับคนเก็บภาษี เพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ เขาเข้ากับใครไม่ได้

- มีใจกระตือรือร้น

แม้ว่าเขาจะมีปมด้อยในชีวิต แต่มีใจกระตือรือร้น แสวงหาความสุขแท้ แทนที่จะจมกับชีวิตตรงนั้

ที่ด่านภาษี เขารู้เลยว่า พระเยซูกำลังจะเสด็จมาทางนั้น เพราะนั่นเป็นเมืองทางผ่านที่จะไปเยรูซาเล็ม แต่แท้จริงแล้วพระเยซูไม่จำเป็นจะต้องเสด็จผ่านทางนั้นเลย และพระองค์ก็ไม่ควรไป เพราะเป็นดินแดนของชาวต่างชาติ และเป็นดินแดนที่ถูกแช่งสาป

นายด่านคนนี้ เมื่อเขาได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มาเยอะ ซึ่งเขาอาจจะได้ยินเรื่องราวของพระองค์จากเพื่อนชายของเขาคนหนึ่งที่ชื่อมัทธิว ซึ่งเป็นคนเก็บภาษีเช่นเดียวกัน ซึ่งมัทธิวคงจะได้บอกแก่เขา ว่าได้รับชีวิตใหม่แล้ว ซึ่งดีกว่าก่อนมาก และมัทธิวก็ได้เลิกอาชีพของเขา และติดตามพระเยซูคริสต์ไป ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลง ได้เห็นการอัศจรรย์มากมาย คนตาบอดได้มองเห็น คนตายก็ฟื้นขึ้นมา

ศักเคียสคงจะต้องการมีชีวิตใหม่เช่นเดียวกัน ศักเคียสก็เสาะหาความสุขในชีวิต และพระเยซูคริสต์กำลังนำความสุขแท้มาสู่ศักเคียส

 

2. ยอมรับพระเยซู (ผู้ที่ให้ชีวิตที่ดีกว่า)

- พระเยซูเสด็จมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้าย

พระองค์ไม่ไปเมืองเยรโคอีกเลยหลังจากนั้น ถ้าหากเขาไม่ตัดสินใจพบกับพระเยซูคริสต์ในวันนั้น เขาก็จะไม่มีโอกาสอีกเลย

เมื่อโอกาสมาถึงแล้ว เราจะต้องเลือกและตัดสินใจ ว่าจะยอมรับหรือไม่

บางครั้งการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ยาก แต่ศักเคียสรู้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว เขาจึงปีนขึ้นต้นมะเดื่อ ซึ่งในภาษายิวเรียกว่า "sycomore" แปลว่าเปลี่ยนแปลง หมายถึงศักเคียสต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิต

มีคนมากมายในโลกนี้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ทำด้วยวิธีของตัวเอง

เมื่อโอบามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี เขาก็ประกาศว่า Change! แต่วันนี้ก็ เจ๊ง!

ทุกคนอยากเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงเราได้

ตลอด 37 ปีชีวิตคริสเตียน ข้าพเจ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย

คุณพ่อของข้าพเจ้า เคยเป็นคนขี้เมา แต่เมื่อคุณแม่รับพระเยซูคริสต์ คุณแม่ก็เหมือนได้สามีใหม่ เพราะท่านได้คุณพ่อของผมคนเดิมที่เลิกเหล้า เลิกการพนัน

น้องสาวของข้าพเจ้ามีสามีเป็นครู สามีของเธอตื่นแต่เช้า แต่กลับบ้านเที่ยงคืนทุกวัน เมาทุกวัน แต่ในที่สุด เธอก็ได้สามีที่เป็นคนใหม่ เปลี่ยนจากคนขี้เมาเป็นคนรับผิดชอบ เอาการเอางาน

- พระเยซู ทรงเงยหน้าขึ้นมองดู

พี่น้องที่รัก เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ศักเคียสคนนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลง เขาขึ้นต้นมะเดื่อ ต้นมะเดื่อก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ แต่ในที่สุด เขาได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูแหงนพระพักตร์ขึ้นดูเขา ไม่ใช่เขาแหงนหน้าดูพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเขา

พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ดูความทุกข์ยากของพี่น้อง พระองค์ทรงสนพระทัยเราทุกคนเป็นพิเศษ

- พระเยซูทรงรู้จักชื่อเขาเป็นส่วนตัว

พระองค์ทรงเรียกเขาด้วยชื่อ แม้ว่าพระองค์เพิ่งจะเข้ามาในเมืองนี้

พระองค์ทรงรู้จักเราทุกคนเป็นพิเศษ ว่าเราชื่ออะไร อยู่ในครอบครัวเช่นไร

เราเลือกเกิดไม่ได้ เลือกไม่ได้ว่าจะเป็นลูกใคร อยู่ตระกูลใด แต่เราเลือกการดำเนินชีวิตต่อไปของเราได้ ทำไมเราจะต้องอยู่จมกับปัญหาความทุกข์ยากด้วยเรา เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้

ศักเคียสพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่เขาเปลี่ยนไม่ได้ และพระองค์ก็ทรงให้ความสนพระทัยแก่เขาเป็นพิเศษ

บางคนเคยรวย มีฐานะทางสังคม เมื่อวันหนึ่งจำเป็นต้องถอยลงมา เขากลับถอยไม่ได้ ความจริงแล้ว คุณขึ้นได้ก็ลงได้ พระเยซูช่วยให้ศักเคียสลงมาได้ และศักเคียสก็ยอมที่จะลงมา

- พระเยซูทรงเข้าใจปัญหาชีวิต

พระเยซูคริสต์ไม่ได้เรียกเขาเหมือนที่คนอื่นเรียก พระองค์ตรัสกับเขาอย่างสุภาพ พระองค์ทรงมองว่าคนคนนี้ไม่ได้น่ารังเกียจ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด แม้ว่าคนอื่นจะรังเกียจเขา

- พระเยซูมองข้ามปมด้อยชีวิต

พระองค์เป็นเพื่อนคนบาป คนโรคเรื้อน คนง่อย หญิงโสเภณี พระองค์ทรงให้โอกาสแก่ทุก ๆ คน

เช่นเดียวกัน แม้ว่าอดีตเราจะเป็นเช่นไร มีปมด้อยเช่นไร มีปัญหาในชีวิตเช่นไร คนอื่นจะไม่ชอบเราอย่างไร แต่พระองค์ทรงมองข้ามสิ่งเหล่านั้น

พระองค์ตรัสต่อว่า วันนี้พระองค์จะทรงไปพักที่บ้านของเขา และเขาก็ลงจากต้นมะเดื่อ ยอมรับพระองค์ และประกาศว่าเขาจะทำเช่นไร

บางคนอาจกำลังติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดการพนัน สิ่งเหล่านี้ คุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เล่นไม่เป็น จนถูกหลอก ท่านเคยกำเงิน 5 แสนบาท ที่กำลังจะนำไปลงทุนซื้อเรือ แต่ท่านกลับเข้าบ่อน จนในที่สุด เงิน 5 แสน ไม่เหลือสักบาท แต่คุณแม่เด็ดเดี่ยวมั่นคง หมดแล้วหมดไป เริ่มต้นใหม่ได้

ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเข้ามาที่บ้านทันเวลา ที่บ้านขณะนั้นยังพอมีที่ดิน ไร่นา จึงเริ่มใหม่ได้

คุณพ่ออยากเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่สำเร็จ จนเมื่อพระเยซูเสด็จมาในชีวิต

ขอที่เราจะมาหาพระเยซู พระองค์ทรงเปลี่ยนทุกสิ่งได้ เปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นคนใหม่ได้

 

3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต (สู่ชีวิตที่ดีกว่า)

- ฟังคำของพระเยซู

เมื่อพระองค์ตรัสให้ศักเคียสลงมา เขาก็เชื่อฟัง และยอมที่จะลงมา

การที่พระองค์ตรัสให้เขาลงมา มีความหมายว่า ให้เขาถ่อมใจลง

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะต้องถ่อมใจลง เพราะถ้าเรายังยึดติดกับศักดิ์ศรีของตนเอง คิดว่าไม่จำเป็น อาจทำให้ไม่สามารถพบสิ่งดีได้

ขอที่จะนิ่งสักนิดหนึ่ง และเข้าใจว่าคนที่มาเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้แก่เราต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีกว่ากับเรา

ความถ่อมใจ สามารถที่จะทำให้คนมีสติปัญญา

ศักเคียสมีฐานะการงานที่ดี แต่เมื่อพระองค์ให้เขาลงมา เขายอมที่จะถ่อมใจ

- ไม่สนใจฟังคำคัดค้านคนรอบข้าง

ทุกคนรังเกียจเขา อาจคัดค้านเขา แต่เขาคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ และเรียกพระองค์ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า" และเชิญพระองค์เข้าบ้านของเขา

อาจไม่เคยมีคนเข้าบ้านของเขามาก่อนเลย แต่วันนั้นเขาได้เชิญพระองค์ไป และสารภาพต่อพระองค์ ชีวิตของเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เดิมเขาเป็นคนที่อยากได้ ขูดรีด แต่วันนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เขายอมที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ที่เขาได้โกงมา

ชีวิตของคนเราในโลกนี้ ขอที่เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เงินซื้อยาดี ๆ ได้ แต่ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้ คนรวยมากก็ป่วยตายได้ บางคนมีคฤหาสน์ใหญ่โต แต่ก็ไม่มีความสุข

ข้าพเจ้าเคยไปคฤหาสน์แห่งหนึ่งที่แคลิฟอเนีย คฤหาสน์หลังนี้สร้างด้วยราคาพันกว่าล้านบาท แต่เจ้าของอยู่ไม่ถึงร้อยวัน น่าเสียดาย

แต่ถ้าหากเราให้พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลง ชีวิตของเราจะดีขึ้น

ไม่นานมานี้ มีชายคนหนึ่งเป็นโรคมวนน้ำ เป็นหนักจนใกล้ตาย วันหนึ่ง มีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟัง และเขาก็รับพระเยซูคริสต์ หลังจากที่เชื่อในพระองค์ ท้องที่บวม ซึ่งรักษาไม่หาย ก็ยุบลง จนสามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซด์ไปตลาดได้ จนคนในตลาด และครอบครัว แปลกใจ หลังจากนั้น เขาก็เสียชีวิตไป แต่ประสบการณ์ของชายคนนี้ในช่วงเวลานั้น ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาแค่ปีกว่า ๆ ที่หายโรค เขาก็นำครอบครัวมาเชื่อพระเจ้า และนำคนอีกหลายร้อยคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์

บางคนรับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือ พระองค์ทรงทำได้

แต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อคนหนึ่งคนใดตัดสินใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลง เขาจะได้ก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่า ก็เพียงแค่รับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต

- ยอมรับพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิต ครอบครัว

ศักเคียสไม่รีรอ แต่ลงมาทันที เขาและครอบครัวกลับใจ ต้อนรับพระเยซูคริสต์

ถ้าหากเรามัวแต่คิดหน้าคิดหลัง หรืออาจรอที่จะมีชีวิตดีพร้อมแล้วค่อยมาหาพระองค์ เราก็อาจจะพลาดโอกาสไป และแท้จริงแล้วคงจะไม่มีทางจะเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตดีพร้อม

- สารภาพ กลับใจใหม่

หลายคนบอกว่าต้อง "ลด ละ เลิก" แต่ถ้าอยากจะเลิกทันที ขอที่จะพึ่งในพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์สามารถปลดเปลื้องบาปในอดีตทั้งสิ้นได้ และสามารถเปลี่ยนชีวิตได้

 

อย่ารีรอ ถ้าอยากเชื่อในพระเยซูคริสต์ ขอที่เราจะรับทันที แล้วพระองค์จะทรงประทานสันติสุขให้อย่างทันทีเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับที่ศักเคียสได้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในทันที

 

ศจ. ดร. มาโนช แจ้งมุข

คำเทศนาการนมัสการรอบบ่าย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 31/07/2011

เรื่อง พลิกวิกฤติชีวิต มุ่งชีวิตที่ดีกว่า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com