ความหวัง

FollowHisSteps.com
 

ในพระคัมภีร์มีหลายชุดที่ประกอบด้วย 3 อย่าง เช่น ตรีเอกานุภาพ และความหวังก็เป็นหนึ่งในชุดสามที่ประกอบไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก

ที่ไหนที่ไม่มีความเชื่อ ที่นั่นก็ไม่มีความหวัง และที่ใดไม่มีความหวัง ก็บ่งบอกว่าที่นั่นไม่มีความเชื่อ พราะคนที่เชื่อพระเจ้าจะมีความหวัง

ถ้าใครจะกล่าวว่าเชื่อพระเจ้า แต่เมื่อเจอปัญหาแล้วบอกว่าหมดหวัง คำพูดเช่นนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธสิ่งที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้น

ภาษามีทั้งวัจนภาษา (verbal) และอวัจนภาษา (nonverbal) ทุกครั้งที่ทั้งสองอย่างขัดกัน คนจะเชื่ออวจนภาษา

เราเป็นผู้เชื่อ เราจะพูดกี่พันครั้งก็ได้ว่าเชื่อพระเจ้า รักพระเจ้า แต่ถ้าเราไม่มีความหวัง ไม่ว่าจะความหวังด้านการเรียนต่อ ความหวังด้านการงานและธุรกิจ หรือความหวังด้านความรัก และการแสดงออกหรือพฤติกรรมบอกว่าสิ้นหวัง ความเชื่อเราก็ไม่เป็นจริง

ในพระคัมภีร์ มีเรื่องราวของคนที่มีความเชื่อมากมาย ที่พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้สิ้นหวัง ดังปรากฏในพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญ บทที่ 3

นี่เป็นเรื่องราวของเยเรมีย์ พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ไปบอกคนมากมายให้เปลี่ยนพฤติกรรมและกลับใจใหม่ ซึ่งเป็นงานยาก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่คิดกลับใจ ไม่คิดเปลี่ยนแปลง ทำให้ประเทศย่ำแย่ย่อยยับ ประชาชนกำลังเผชิญความยากลำบากเพราะประชาชนทำบาปมากมาย

ไม่แน่เราอาจได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ในประเทศไทย ที่คนนับถือศาสนาเพียงแค่ปาก คนส่วนใหญ่กลับไม่มีศาสนา

จากพระคำตอนนี้ อ่านแล้วดูเหมือนหดหู่ แต่ขอที่เราจะอ่านต่อในข้อ 21-26 แล้วเราจะพบได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปจากข้อ 1-20 เพราะตั้งแต่ข้อ 21 ท่านเยเรมีห์มีแต่ความหวังใจ

ความหวัง คือ คาดคิดด้วยความใส่ใจ คนเราทุกคนมีความคาดหวัง หรือความหวังใจ

 


1 ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจ
โดยไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์
2 พระองค์ทรงนำและพาข้าพเจ้ามา
ในความมืดและไม่ใช่ในความสว่าง
3 แท้จริงพระองค์ทรงพลิกพระหัตถ์ ของพระองค์
ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่ำไป
4 เนื้อและหนังข้าพเจ้า พระองค์ทรงกระทำให้ซูบซีดไป
พระองค์ทรงหักกระดูกข้าพเจ้าแล้ว
5 พระองค์ทรงสร้างรั้วขังข้าพเจ้า
ทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลำบากล้อมข้าพเจ้าไว้
6 พระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยู่ในที่มืด
ดุจคนที่ตายนานแล้ว
7 พระองค์ทรงกระทำรั้วล้อมข้าพเจ้าไว้ เพื่อจะกักไม่ให้ออกไปได้
พระองค์ทรงตีตรวนหนักล่ามข้าพเจ้าไว้
8 ยิ่งกว่านั้น เมื่อข้าพเจ้าร้องกราบทูลขอความช่วยเหลือ
พระองค์มิทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า
9 พระองค์ทรงล้อมข้าพเจ้า ด้วยก้อนหินที่สกัด
พระองค์ทรงกระทำให้หนทางข้าพเจ้าคดเคี้ยวไป
10 ทีข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำท่าดุจหมีคอยตระครุบ
และดั่งสิงห์แอบซุ่มอยู่ในที่ลับ
11 พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าเชือนไปจากทางของข้าพเจ้า และฉีกข้าพเจ้าเป็นชิ้นๆ
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้า ถูกทิ้งร้าง
12 พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์
และเอาข้าพเจ้าตั้งเป็นเป้า สำหรับลูกธนู
13 พระองค์ทรงเอาลูกธนูในแล่งของพระองค์
ยิงเข้าในหัวใจของข้าพเจ้าแล้ว
14 ข้าพเจ้าได้กลายเป็นขี้ปากให้ชนชาติ ทั้งหลายหัวเราะเยาะ
เป็นเนื้อเพลงให้เขาร้องเล่นวันยังค่ำ
15 พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าบริโภคผักรสขมจนช่ำ
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเอือมด้วยบอระเพ็ด
16 พระองค์กระทำให้ฟันข้าพเจ้าเคี้ยว ก้อนกรวด
และทรงเหยียดข้าพเจ้าให้อยู่ใน กองขี้เถ้า
17 จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข
จนข้าพเจ้าลืมความสำราญว่าเป็นอะไร
18 ข้าพเจ้าจึงว่า "ศักดิ์ศรีของข้าพเจ้า สูญไปแล้ว
และความหวังในพระเจ้าก็ดับหมด"
19 ขอทรงจำความทุกข์ใจและความถูกบีบคั้นของข้าพเจ้า
อันเป็นบอระเพ็ดและดีหมี
20 จิตวิญญาณของข้าพเจ้ายังนึกถึงเนืองๆ
และต้องค้อมลงภายในตัวข้าพเจ้า (บทเพลงคร่ำครวญ 3:1-20)


เราอาจประสบวิกฤติในชีวิต จนเกิดความขมขื่นใจ ดังเช่นที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่ขณะนั้น พระเจ้ากำลังจะพิพากษาอิสราเอลเพราะความบาป มองแล้วน่าทุกข์ใจ เยเรมีย์มีความทุกข์ใจ ไม่เห็นทางออก

เราเคยพบวิกฤติในชีวิตหรือไม่? คนที่อายุมากก็เจอมาก อายุน้อยก็เจอน้อย บางคนเจอมาก บางคนเจอน้อย คนที่เจอวิกฤติก็จะแกร่งกว่า คนที่ไม่เคยเจอความยากลำบาก เมื่อต้องพบกับความยากลำบาก ก็จะแย่กว่า

บางคนฐานะดี การศึกษาดี แต่กลับทุกข์เรื่องการเรียน ทุกข์เรื่องอื่น ๆ แม้ว่าโดยองค์รวมไม่น่าจะมีความทุกข์ และเมื่อเจอปัญหาหนัก แล้วหาทางออกไม่ได้ ซึ่งเราอาจจะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ คือได้ร้องขอต่อพระเจ้า แต่เหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ตอบอีก

คริสตจักรของข้าพเจ้า มีสมาชิกพยายามฆ่าตัวตาย และก็มีทั้งที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ

1. สำเร็จ

อนุชนคนหนึ่ง เป็นนักดนตรี เขามีความทุกข์ใจบางอย่าง สุดท้ายออกจากโบสถ์หนึ่ง แล้วเดินทางไปตามโบสถ์ต่าง ๆ ย้ายไปเรื่อย ๆ เขาประสบกับภาวะซึมเศร้า แล้วสุดท้ายก็ฆ่าตัวตาย โดยการเอากระเป๋าเป้ เอาหินใส่เป้ แล้วกระโดดแม่น้ำ น่าสะเทือนใจ

การฆ่าตัวตาย เป็นบาปยิ่งกว่าการฆ่าคนอื่นตาย เมื่อเราฆ่าคนอื่นตาย เราทำร้ายเขา แต่เมื่อเราฆ่าตัวตาย เราฆ่า 1 ชีวิตตาย ทำให้คนรอบข้างเจ็บปวดมาก และเรากำลังกล่าวหาพระเจ้าว่าพระองค์ไม่สามารถดูแลชีวิตเราได้

หากเราฆ่าตัวตายแล้ว ต่อหน้าพระเจ้าเราจะให้การกับพระองค์เช่นไรได้?

2. ไม่สำเร็จ

มีผู้พิพากษาท่านหนึ่ง ได้มาที่คริสตจักร ตอนแรกจะมาเชิญศิลปินไปออกงานแต่งงานของน้อง พร้อมให้ค่าตัวไม่อั้น แต่ศิลปินที่ท่านมาเชิญนั้นไม่ว่าง ศิลปินคนนั้นเลยเล่าเรื่องพระเจ้าให้ท่านฟังแทน และท่านก็สนใจเรื่องพระเจ้า จนได้รับเชื่อพระเยซูคริสต์

แต่อยู่ ๆ หลังรับเชื่อไม่นาน มีคำสั่งขอให้ท่านย้ายไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารประจำต่างประเทศประเทศหนึ่ง ท่านไม่อยากออกจากประเทศไทย และท่านก็ต้องการใช้เงิน ท่านจึงได้พยายามติดต่อเพื่อนที่เป็นลูกหนี้ แต่กลับติดต่อไม่ได้เลย ท่านผิดหวังเรื่องการโยกย้าย ผิดหวังเรื่องเพื่อน และมีเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง

ในที่สุด ท่านก็ซื้อยาฆ่าแมลง และฉีดสเปรย์ นอนสูด ตื่นมาอีกทีก็ไม่ตาย ท่านจึงเดินไปหยิบปืน เตรียมที่จะยิงตัวตาย แต่คิดไปคิดมา กลัวยิงพลาด ไม่ตายแต่กลับเป็นอัมพาต ต้องพิการ ท่านจึงตัดสินใจโทรหาผู้หนึ่งที่ได้เคยพูดคุยกันขณะที่ท่านเป็นผู้เชื่อใหม่

เขาคนนั้นงานยุ่งมาก แต่เวลาที่ท่านโทรไป เขาก็ว่างพอดี จึงได้เตือนสติ และท่านก็ได้โทรหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้หนุนใจเตือนสติแก่เขา

ท่านก็คิดได้ว่า มีเพื่อนมากมาย มีพระเจ้า มีปัจจัยมากมายมากลบเหตุผลที่จะทำให้ไม่ฆ่าตัวตาย

ท่านได้มางานอีสเตอร์ และได้ไปที่กลุ่มเซลล์ในวันอังคารถัดมา ท่านมีท่าทีเปลี่ยนไป ท่านบอกมีความสุขที่สุดในชีวิต

  1. โผโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ได้รับตำแหน่งที่อยากจะทำ
  2. เพื่อนโทรมาขอโทษว่าไม่มีเงินจะจ่าย แต่จะจ่ายส่วนหนึ่งก่อน

คนบางคนสิ้นหวัง ซึ่งต้องการใครสักคนที่จะให้ความหวัง ในความสิ้นหวัง เพียงวูบเดียว อาจตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่น่าทำ
ถ้าพบว่าใครสิ้นหวัง ขอที่เราจะใส่ใจด้วย เพราะถ้าหากว่าเขาตัดสินใจคิดสั้น ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมาก

 

ไม่ว่าเราจะเจออะไร เรามีความหวังในพระเจ้าเสมอ ถ้าเราเชื่อเราก็มีความหวังแน่นอน

น่าแปลกใจที่หลายคู่ที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ แต่กลับเป็นคู่สามีภรรยาที่ดีต่อกันไม่ได้

ข้าพเจ้าได้พบหลายคู่ที่สิ้นหวัง แต่คู่ใดที่ยินดีเข้าหลักสูตร ตั้งใจให้ดีขึ้น ทุกคู่จะมีความหวังทั้งสิ้น แต่ถ้าคู่ใดที่สิ้นหวัง แต่ไม่ต้องการให้ช่วยแล้ว ก็คงจะช่วยไม่ได้

คนอิสราเอลสิ้นหวัง เจอปัญหา ขมขืน เหมือนไม่มีทางออก อธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบ แต่ความจริง คือ พระเจ้าทรงตอบ

พระเจ้าอาจทรงตอบอย่างที่เราไม่อยากฟัง หรือไม่คิดจะได้ยิน เราจึงคิดว่าพระเจ้าไม่ตอบ หลายครั้งพระเจ้าตอบแล้วแต่เราดันทุรังที่จะทำสิ่งที่เราต้องการ ต้องการคำตอบอย่างที่ต้องการได้ยิน จนต้องพบความเจ็บปวดโดยที่ไม่จำเป็น

ดูเหมือนพระเจ้าโหดร้าย พวกอิสราเอลขมขื่นมาก เจ็บปวดยากลำบาก สุดที่จะบรรยาย สุดที่จะรับได้ เป็นภาพให้เห็นชัดเจน คิดว่าพระเจ้าจะช่วยแต่กลับเจอหนักกว่าเดิม สิ้นหวังอย่างแท้จริง

คนที่ไม่เคยเจอความสิ้นหวัง อาจไม่เข้าใจ แต่คนที่เคยเจอ คงจะเข้าใจว่าสภาวะเช่นนี้เป็นเช่นไร เข้าใจว่าสภาวะที่สิ้นหวังไม่มีหนทางเป็นเช่นไร แต่การทำร้ายตัวเอง ไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้น

 


21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้
ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่า
22 ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง
และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด
23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก
24 จิตใจของข้าพเจ้าว่า 'พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า
เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์'
25 พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
26 เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอย
ความรอดจากพระเจ้า (บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-26)


เยเรมีย์ไม่เคยคิดสั้น ท่านรำพึงรำพันตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 20 แต่พอเข้าข้อ 21 ทุกอย่างเปลี่ยนไป

ขอที่เราผ่านข้อ 1, 2, 3 ขอที่เราจะเดินต่อไปเรื่อย ๆ แม้ว่าไปถึง 16-17 จะยังไม่เห็นอะไรเลย หากเราถึง 19, 20 แล้วจะขอเลิก แม้อุตส่าห์ขมขื่นมานาน ทนมาตลอด พอจะก้าวปีถัดไปก็ยอมแพ้ ก็จะไม่พบความหวัง หากเพียงแต่เราก้าวต่อไปจนถึงข้อ 21 เราก็จะพบกับความหวัง

ตราบใดมีพระเจ้า ตราบนั้นก็มีความหวัง

ร้านแมงป่อง เจ้าของเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง แต่อุบัติเหตุทำให้สามีเสียชีวิต ต่อมาภรรยาก็พบกับความสิ้นหวัง เธอเคยมีครอบครัวที่ดี มีลูกที่รัก แต่ต้องกลายเป็นแม่หม้าย สุดท้ายก็แต่งงานใหม่กับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า

สามีใหม่ของเธอก็มีรูปเคารพมากมาย จนเธอทิ้งพระเจ้าไป 16 ปี ธุรกิจก็ก้าวหน้าเป็นพันล้าน จนเปลี่ยนชื่อบริษัท และขยายสาขา

1 ปีที่ผ่านมา เธอกลับมาในวงการคริสเตียน และส่งลูกมาเรียนพระคัมภีร์ เธอคิดว่าเธออยากกลับมาหาพระเจ้า เธอได้สร้างรูปเคารพไว้ทั่วประเทศ แต่เมื่อปีที่ผ่านมา พระเจ้าตรัสกับเธอในใจ "ลูกเอย กลับบ้านได้แล้ว" แค่ประโยคสั้น ๆ เธอจึงคิดถึงเพื่อนเก่า และไปโบสถ์แห่งนั้น ข้าพเจ้าไปเทศนาที่นั่นพอดี และเพื่อนของเธอแนะนำเธอให้รู้จักกับข้าพเจ้า

เธอเริ่มมาที่เซลล์ และเริ่มเรียนพระคัมภีร์ แล้วค่อยมาโบสถ์วันอาทิตย์ และต่อมาขอร้องให้ข้าพเจ้าเปิดเซลล์ที่สำนักงานแมงป่อง เชิญพนักงานทุกคนมาร่วมเซลล์ มีลูกเซลล์ 40 คน ใช้เวลาตอนพักกลางวัน ที่ผ่านมามีคนรับเชื่อ 10 กว่าคน และเมื่อไม่กี่เดือนก่อน เธอเป็นพยาน

ตอนที่เธอกลับมาหาพระเจ้า เธอกลับมาพร้อมหนี้ก้อนหนึ่ง มูลค่า 700 ล้าน พนักงานทั่วไปไม่รู้ แต่ฝ่ายบัญชีรู้ดี แต่ภายในเพียง 1 ปีที่กลับมาหาพระเจ้าพร้อมกับความสิ้นหวัง พระเจ้าก็ทรงเคลียร์หนี้ให้เธอ 700 ล้านหมดสิ้น

ถ้าเราเป็นหนี้เพียงเท่านี้ อาจฆ่าตัวตายไปแล้ว แต่เธอสู้อย่างมาก ไม่ให้คนอื่นตกใจ และตอนนี้เธอเปลี่ยนจากคนหม่นหมอง กลายเป็นคนร่าเริง ขอบคุณพระเจ้า ที่คนเป็นหนี้ 700 ล้านยังมีความหวัง ดังนั้นขอที่เราจะไม่หมดหวัง ขอที่เราจะต่อสู้ต่อไป และพึ่งพาพระเจ้า

ขณะนี้เหลือร้านเพียงแค่ 60 กว่าร้าน แต่รายได้กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่มีหลายร้อยร้าน พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเธอ และพระเจ้าทรงนำทั้งสิ้น สิ่งที่เธอทำเพียงรักพระเจ้า และรอคอยพระองค์

 

ถ้าเรามีหลักประกัน ว่าจะมีของกินใหม่ ๆ ทุกเวลาเช้า เราคงจะไม่ต้องกลัวแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเลย เราคงจะมีความหวังใจ

คริสตจักรของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงเมตตา ที่ในความแตกต่าง ก็มีคำพยานมากมายที่คนที่เหมือนจะหมดความหวังกลับมีความหวังขึ้นมา เพราะความรักของพระเจ้านั้นใหม่สดทุกเวลาเช้า

พระเจ้าทรงเป็นส่วนของเรา ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้า เราจะมีความหวัง ถ้าเรารักในพระเจ้า เราจะมีความหวัง อย่ารักเพียงแค่ปากแต่ไม่เชื่อ อย่าพูดว่ามีความเชื่อแต่กลับไร้ความหวัง

สมาชิกในคริสตจักรท่านหนึ่ง เห็นข้าพเจ้าไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงได้ซื้อสิ่งต่าง ๆ ให้ข้าพเจ้า ตั้งแต่ iPod ซึ่งข้าพเจ้าฟังได้ไม่นาน ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบการฟังใส่หู และสุดท้าย สมาชิกอีกท่านหนึ่ง เห็นข้าพเจ้าไม่ใชคอมพิวเตอร์ ไม่ใชเทคโนโลยีเลย จึงซื้อ Blackberry ให้ข้าพเจ้า และค่อย ๆ สอนข้าพเจ้า เรียนอาทิตย์ละครั้งหลังเซลล์ โดยมีเงื่อนไข คือให้ข้าพเจ้าส่งข้อพระคัมภีร์ให้เขาวันละ 1 ข้อ และต่อมาก็ให้ส่งให้คนอื่นด้วย ข้าพเจ้าพยายามใช้ จนปัจจุบันสามารถใช้ได้คล่องมากขึ้น

ไม่นานมานี้ ก็มีคน BB มาปรึกษา ว่าต้องเผชิญกับคนไม่น่ารัก ขอพระคัมภีร์ด่วน ข้าพเจ้าจึงส่งกลับไป ว่าให้อ่านพระคัมภีร์ข้อนั้นข้อนี้ กลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนออกจากความสิ้นหวัง ซึ่งสิ่งที่ช่วยคือพระวจนะของพระเจ้า ที่ช่วยให้ความหวังมีทางออก

 

ถ้าเราไม่บรรจุพระคำของพระเจ้าไว้ในความทรงจำ เราก็คงจะไม่สามารถหวนคิดขึ้นมาได้ ถ้าหวนคิดขึ้นมาได้แสดงว่าเคยรู้แล้ว ดังเช่นคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยมีข้อมูลเลย เราคงจะหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ ถ้าเราอยากกดอะไร ดูอะไร เราต้องใส่ข้อมูลลงมาก่อน

หลายคนบอกว่าพระเจ้าไม่เคยตอบอะไรเลย เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อมูลอะไรเลยหรือไม่?

แต่เยเรมีย์ได้ใส่ข้อมูลไว้แล้ว และได้หวนคิดขึ้นมาได้

เราจะไม่เป็นคริสเตียนแบบสิ้นหวังสิ้นคิด ถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในความคิด เราก็จะไม่สิ้นคิด ยามที่คิดไม่ออกก็กดปุ่มขอจากพระเจ้า และพระเจ้าจะนำสิ่งที่เรามีไว้ออกมาช่วยเรา

ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของ พระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดุดี 119:11)

ขอที่เราจะใส่พระวจนะ เพื่อเราจะหวนคิดขึ้นมาได้ และมีความหวังใจขึ้นมา

เราพร้อมจะรับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยพระวจนะ ให้เรามีความหวัง มีความเชื่อ พระวจนะจะเป็นสิ่งที่ให้ความหวัง เพราะเรามีพระเจ้าแห่งความหวัง

จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ (สดุดี 42:5)

ช่วงที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอย่างมาก มีพี่น้องนำคนมาหาพระเจ้าแทบจะทุกครั้ง

มีคนมากมายมาหาพระเจ้า รวมถึงคนที่เคยออกจากทางพระเจ้าแล้วกลับมาอีกครั้ง ถ้าเราไม่ท้อใจ เดินต่อไปเรื่อย ๆ เราจะไม่เพียงแต่มีชีวิตต่อไป แต่เราจะช่วยให้คนอื่นมีความหวังใจขึ้นมาได้

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราทั้งหลายจะมีความหวังใจในชีวิต ทั้งในเรื่องครอบครัว อาชีพการงาน ความสัมพันธ์ ขอที่เราจะมีความหวังในพระเจ้าเสมอ เพราะความรักของพระเจ้านั้นใหม่สดทุกเวลาเช้า

 

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

คำเทศนาการนมัสการรอบบ่าย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 08/05/2011

เรื่อง ความหวัง

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com