นับวันเวลาของตนเอง

FollowHisSteps.com
 


ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา (สดุดี 90:12)


ใน 12 ปีนักกษัตร สัตว์ที่น่ารักที่สุด ก็คือกระต่าย แต่ทำไมกระต่ายที่แสนจะน่ารัก จึงถูกนำมาเปรียบเทียบไม่ดีตลอดเลย?

สำนวนที่เกี่ยวข้องกับกระตาย อาทิเช่น

1. กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึง คนที่มีความตั้งใจ แต่ไม่ทำสักที หรือคนที่มีเป้าหมาย แต่ไปไม่ถึงสักที

ในปีที่ผ่านมา เราคิดที่จะทำอะไร แล้วไม่ได้ทำหรือไม่? "Vision without action is just a dream." (วิสัยทัศน์ที่ไม่มีการกระทำ เป็นแค่เพียงความฝัน)

2. กระต่ายตื่นตูม หมายถึง คนที่นิดหน่อยก็ตกใจ นิดหน่อยก็กลัว

ในภาคเหนือ คนจีนที่เป็นมิชชันนารี จะถูกสอนภาษาไทยอยู่ 3 คำคือ

 • ม่ายช่าย (แปลว่า ซื้อผัก)
 • ม่ายหมี่ (แปลว่า ซื้อหมี่)
 • ม่ายต้งกัว (แปลว่า ซื้อฟัก)

เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องกลัวนะครับ

3. กระต่ายขาเดียว หมายถึง คนที่ไม่มีความมั่นคง แต่อยากเอาชนะ

แต่พระคัมภีร์สอนว่า จริงก็ว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่

จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไป มาจากความชั่ว (หรือ มารร้าย) (มัทธิว 5:37)

เมื่อเราพูดความจริง เราไม่ต้องจำว่าพูดอะไรไปบ้าง แต่ถ้าพูดโกหก เราต้องจำให้ดี เพราะอาจลืมว่าคราวก่อนพูดว่าอะไรออกไป

4. กระต่ายกับเต่า หมายถึง ชีวิตที่ประมาท

ปัญญาจารย์กล่าวว่า คนวิ่งเร็วไม่ชนะการแข่งขันเสมอไป

ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน (ปัญญาจารย์ 9:11)

ขอที่เราจะไม่ประมาทกับชีวิต พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราสามารถวางใจได้ แต่ขณะเดียวกันพระองค์ทรงสอนให้เราไม่ประมาทด้วย

5. กระต่ายใน logo PlayBoy

แต่พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนลามก

เพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ (1 เธสะโลนิกา 4:7)

 

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เมื่อคนจีนจะรับประทานผลไม้ เขาก็จะต้องเลือกด้วย เช่น

 • แอปเปิ้ล (ผิงกั่ว) ผิง แปลว่า มีสันติสุข
 • ส้ม (จวี๋จื่อ) จวี๋ แปลว่า โชคลาภ
 • ปลา (อวี๋) อวี๋ แปลว่า เหลือเฟือ
 • หมี่ (เมี่ยน) เมี่ยนแปลว่า อายุยืน
 • ไก่ (จี) จีแปลว่า โอกาส

แต่สำหรับคริสเตียน ทุกวันดีหมด ไม่มีวันชง ดังจะเห็นว่า เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงเห็นว่าดี ไม่ได้บอกว่า วันนี้ชง หรือเป็นวันที่ไม่ดี เพราะสำหรับคริสเตียนแล้ว วันที่ไม่ดีมีเพียงวันเดียว คือ วันที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วย แต่วันที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนั้นดีทุกวัน

 

ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา (สดุดี 90:12)

พระคัมภีร์ข้อนี้ เป็นคำอธิษฐานของโมเสส ผู้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้นำเท่านั้น แต่ท่านยังมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

ตามธรรมเนียมของอิสราเอล คนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติจะอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1 โดยเฉพาะข้อที่ 31 ในช่วงปีใหม่ ซึ่งพระคำตอนนี้เป็นคำเขียนของโมเสส เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิต

และในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่าน ดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้น จนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31)

ท่านเคยเห็นภาพรอยเท้าบนหาดทรายหรือไม่? concept ของภาพนี้ก็มาจากพระธรรมตอนนี้

ในเวลาที่ไม่มีอุปสรรค เราจะพบมีรอยเท้า 2 คู่บนหาดทราย แต่ในเวลาที่มีอุปสรรค รอยเท้านั้นก็จะเหลือเพียงคู่เดียว ซึ่งเป็นรอยเท้าของพระเจ้า แล้วรอยเท้าอีกคู่ล่ะหายไปไหน?

คำตอบก็พบได้จากพระธรรมตอนนี้ นั่นคือ "พระเจ้าทรงอุ้มเขา ดั่งพ่ออุ้มลูก"

ทุกครั้งที่ถึงปีใหม่ ชาวอิสราเอลจะได้รับการหนุนใจให้นับวันเวลาของตนเอง เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้เราทำเช่นกันในวันนี้

การนับวันเวลานั้น หมายถึง วันเวลาที่เหลืออยู่

มีสำนวนอังกฤษที่ว่า the river of no return ซึ่งหมายถึงสายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับ

 

ข้อคิดในการนับวันเวลาที่เหลืออยู่ (บวก ลบ คูณ หาร)

ข้าพเจ้าอยากให้ข้อคิดแก่พี่น้องไว้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าถ้าพี่น้องนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ พี่น้องจะมีสติปัญญาจากพระเจ้า

1. วิธีบวก

พระเจ้าเพิ่มให้เราอีกปีเพราะอะไร? พระเจ้าทรงต่ออายุให้เราเพื่ออะไร?

1 ครั้งนั้น เฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ และอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า 'จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อย เจ้าจะต้องตาย เจ้าจะไม่ฟื้น' "
2 แล้วเฮเซคียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า
3 "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงระลึกถึงว่า ข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วย ความซื่อสัตย์และด้วยสิ้นสุดใจ และได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์" และเฮเซคียาห์กันแสงมากยิ่ง (2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-3)

และเราจะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีกสิบห้าปีเราจะช่วยกู้เจ้า และเมืองนี้จากมือของพระราชาแห่งอัสซีเรีย และป้องกันเมืองนี้ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเอง และเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา (2 พงศ์กษัตริย์ 20:6)

แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า "พระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านกล่าวนั้นก็ดีอยู่" เพราะพระองค์ดำริว่า "ก็ดีแล้วมิใช่หรือ ในเมื่อมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยใน วันเวลาของเรา" (2 พงศ์กษัตริย์ 20:19)

นักปรัชญาจีนบอกว่า เราหนีไม่พ้น 3 คำนี้

 • คู ที่แปลว่า ร้องไห้ เมื่อเด็กคลดออกมาจากท้องแม่ ก็จะต้องร้องไห้ทุกคน เหมือนไม่อยากเกิดมา
 • คู ที่แปลว่า ยากลำบาก มนุษย์เราต้องทำงานด้วยความยากลำบาก
 • คู ที่แปลว่า เหี่ยวแห้ง ร่างกายคนเราต้องเหี่ยวแห้ง

นักปรัชญาบอกว่า ถึงเวลานี้ มนุษย์จะต้องเริ่มร้องไห้อีกครั้งหนึ่ง การร้องไห้ครั้งแรกนั้นเป็นเพราะไม่อยากเกิด แต่ครั้งนี้ การร้องไห้จะเป็นเพราะไม่อยากตาย

เฮเซคียาห์ เป็นกษัตริย์ที่ดำเนินกับพระเจ้า อยู่มาวันหนึ่ง ท่านประชวร ท่านได้ร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงประทานแก่ท่านอีก 15 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่นานมากทีเดียว

พระเจ้าเพิ่มให้แก่ท่านทำไม? ก็เป็นเพราะมีงานบางอย่างที่ท่านยังทำไม่เสร็จ ซึ่งในที่สุดท่านก็ได้ทำจนสำเร็จ แต่มีงานหนึ่งซึ่งเขาทำไม่สำเร็จ นั่นคือ การสร้างคนรุ่นหลังให้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า ท่านกลับหยิ่งจองหองและภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ยามที่ทูตจากบาบิโลนมาเยี่ยม ท่านได้เปิดเผยทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บาบิโลนเห็น ซึ่งอิสยาห์ได้เตือนว่า นี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่ท่านทำเช่นนั้น แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านสร้างคนรุ่นหลังในความเชื่อ แต่ท่านไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจ

พระเจ้าต้องการให้เราทำงานของพระองค์ให้เสร็จ นั่นคือ การสร้างสาวก ถ้าคนรุ่นหลังไม่เก่งกว่าคนรุ่นก่อน จะเกิดอะไรขึ้น? เราต้องใช้เวลาที่เหลือ สร้างลูกหลานให้รักพระเจ้า เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า

2. วิธีลบ

พระธรรมโรม 13:11 และเอเฟซัส 5:14-17 ทั้งสองตอนเขียนโดยอาจารย์เปาโลเหมือนกัน แต่ท่านได้เน้นต่างกันบ้าง

นอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่า บัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้น (โรม 13:11)

ในความคิดเรื่องเวลาของอาจารย์เปาโลนั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงสร้างโลก จนถึงวันที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนั้นยาว แต่ระยะเวลาจากวันที่พระองค์เข้ามาในโลก จนถึงวันที่พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งนั้นสั้น เพราะฉะนั้น อาจารย์เปาโลจึงบอกเราว่า เวลาเหลือน้อยแล้ว

14 เหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่า นี่แน่ะคนที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น และจงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน
15 เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา
16 จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว
17 เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร (เอเฟซัส 5:14-17)

ในเอเฟซัส อาจารย์เปาโลต้องการบอกแก่เราว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเหมือนกัน โดยท่านเน้นให้เรา "ตื่นขึ้นจากหลับ"

ถ้าเรานอนไม่หลับ จะรู้สึกว่า เวลาผ่านไปช้ามาก ถ้าเรานอนหลับดี จะรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมาก แต่อาจารย์เปาโลเตือนให้คริสเตียนตื่นจากหลับ

วัยรุ่นส่วนใหญ่เวลาร้องเพลงในโบสถ์ อาจร้องว่า "หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี ข้าขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์ ..." แต่หลังจากร้องเสร็จ ก็หลับเลยทันที ตื่นอีกทีก็อายุได้ 70 ปี เริ่มที่จะกลับมาจริงจังกับพระเจ้า ก็เมื่อใกล้จะหมดเวลาแล้ว

อาจารย์เปาโลเกรงว่า คริสเตียนจะหลับใหล และถ้าหลับก็จะฝัน ซึ่งเขาจะไม่สามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำ เพราะเขาไม่สามารถหยิบอะไรออกจากความฝันได้เลย

อย่าเป็น "หูถู" (เลอะเลือน) แต่ต้องเป็น "จีตูถู" (คริสเตียน)

อาจารย์เปาโลจึงบอกให้เราเห็นคุณค่าของเวลา หรือ "จงฉวยโอกาส" ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า "redeem the time"

พระคัมภีร์ตอนนี้ ใช้ภาษาในการแปลแตกต่างกันในภาษาไทย จีน และอังกฤษ

 • ภาษาไทย ใช้คำว่า "ฉวยโอกาส"
 • ภาษาจีน ใช้คำว่า "ไม่ฆ่าเวลา"
 • ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า "ไถ่เวลา"

แต่ถ้าเรานำ 3 คำนี้มาผสมกันได้ ก็จะดีมาก

มีคำกล่าวว่า "Time is money" นั่นคือ เวลาเป็นเงินเป็นทอง แต่คนมีเงินก็ไม่สามารถซื้อเวลาได้ ดังนั้น จงใช้เวลาที่เหลือให้เป็น

3. วิธีคูณ

หากข้าพเจ้าจะสอนการคูณให้กับคนในโบสถ์นี้ ก็คงเหมือนกับสอนจระเข้ว่ายน้ำ เพราะแต่ละคนคงทราบดีอยู่แล้ว

ถ้าหากว่าเรามีเงิน 30 ล้าน เราจะลงทุนอะไรดี? วิธีที่ดีที่สุด คือ ต้องลงทุน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน นี่เป็นการใช้วิธีคูณ

ในปีใหม่นี้ ขอที่เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างคุ้มค่า แม้ว่าจะมีสติปัญญาเท่าเดิม เวลาเท่าเดิม แต่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เหมือนยิงปืนทีเดียว ได้นก 2 ตัว

ตอนที่ข้าพเจ้าเพิ่งรับเชื่อได้เพียง 1 เดือน ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่โคราช มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างข้าพเจ้าทางความเชื่อเป็นคนแรก ตัวท่านเล็กมากเหมือนคนแคระ และท่านเป็นมะเร็งด้วย แต่ท่านก็ยังเดินทางมาสอนข้าพเจ้าด้วยระยะเวลาสั้น ๆ ท่านสอนวิธีการคูณให้กับผม

ตอนนั้นข้าพเจ้ายังทำอะไรก็ไม่เป็น ทำเป็นแต่แจกไปปลิวอย่างเดียว โดยไม่พูดอะไร ใครถามเกี่ยวกับใบปลิวหรือเรื่องพระเจ้า ก็ตอบเขาว่าให้ไปอ่านเองแล้วกัน

อาจารย์ท่านนี้พูดได้แต่ภาษาจีนกลาง ท่านได้ให้ข้าพเจ้าช่วยแปลให้ท่าน แต่หลังจากข้าพเจ้าแปลให้ท่านได้ 10 วัน ข้าพเจ้าก็ได้รับมอบหมายให้เทศนาเลย มีเวลาเท่ากัน แต่ได้ 2 อย่าง นี่คือ วิธีคูณ

4. วิธีหาร

หมายถึง เวลาที่เหลืออยู่ ในเวลาเท่ากัน พยายามให้ชีวิตของเราแบ่งปันพระพรสำหรับผู้อื่นให้ได้มากที่สุด

พระเยซูทรงรู้จักวิธีหารดีที่สุด ไม่ว่าพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงไร พระองค์ก็ทรงแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเสมอ แม้อาจเป็นเพียงเวลาสั้น ๆ

ขณะที่พระองค์เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย พระองค์ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ร้อน และกระหายน้ำ เมื่อพระองค์ทรงพบหญิงชาวสะมาเรียผู้หนึ่งที่บ่อน้ำ พระองค์ก็เอาพระทัยใส่

ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนอยู่ ก็มีเด็กมากวน พระองค์ก็ทรงให้เวลากับเด็ก ๆ

เราไม่สามารถทราบได้หรอกว่า บางทีเด็กคนหนึ่งในท่ามกลางพี่น้องอาจเป็นผู้รับใช้ในอนาคตก็ได้

อีกเหตุการณ์หนึ่ง พระองค์ทรงขับผีออกจากชายผู้หนึ่ง หลังจากนั้น ชายผู้นี้ก็ได้ออกไปเทศนาให้คน 11 เมืองฟัง

ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ไปให้โอวาทในงานแต่งงานงานหนึ่งที่ยโสธร มีหลายคนมาทักทายข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะเดินเข้าห้องประชุม ก็มีหญิงสาวท่านหนึ่ง อายุประมาณ 30 ปี มาทักทายข้าพเจ้า ถามข้าพเจ้าว่าจำเขาได้ไหม ซึ่งข้าพเจ้าก็บอกตรง ๆ ว่าจำไม่ได้ เธอผู้นี้ก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเธอทำงานที่กรุงเทพฯ แล้วได้ฟังคำเทศนาของข้าพเจ้าที่คริสตจักรแสงสว่าง และตอนนี้เธอได้ถวายตัว เรียนพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าฟังแล้วก็เฉย ๆ และตอบไปว่าก็ดีนะ แต่เมื่อข้าพเจ้าเดินไปได้หน่อยหนึ่ง ก็รู้สึกว่า ตนเองทำไม่ถูก จึงเดินกลับไป ซึ่งก็พบว่าหน้าตาของเธอก็เหวอพอควร คงจะรู้สึกว่าทำไมข้าพเจ้าไม่ค่อยสนใจ ไม่ให้เวลาเลย ข้าพเจ้าจึงได้ชวนเธอถ่ายรูปด้วย นี่เป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "การหาร"

วันหนึ่งบนสวรรค์ จะมีหลายคนมาหาเรา ถามว่าจำเขาได้ไหม และเราอาจจะจำไม่ได้ แต่เขากลับจำเราได้แม่น เพราะเราเคยประกาศกับเขา ซึ่งเราอาจลืมเขาไปแล้ว แต่เขาจะไม่เคยลืมเราเลย

"การแบ่ง" เป็นวิธีการให้ชีวิตครบบริบูรณ์

 

12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว
13 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
14 ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ
15 เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย
16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป (ฟิลิปปี 3:12-16)

พระเจ้าต้องการให้เรานับวันเวลา ที่ผ่านมาแล้วให้ลืมไป ตั้งแต่วันนี้ เดินหน้าต่อไป ทำให้ดีที่สุด

ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศเม็กซิโก ปี 1968 มีคนเข้าแข่งขันทั้งหมด 74 คน และมีคนเข้าเส้นชัยทั้งสิ้น 57 คน

เมื่อคนที่ 56 เข้าเส้นชัย ผู้ชมการมอบเหรียญก็เริ่มทยอยออกจากสนาม แต่ทันใดนั้น ก็ได้ยินเสียงตบมืออยู่นอกสนาม มีคนร้องตะโกนว่า ยังมีอีกคนหนึ่งวิ่งอยู่ คนก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่ มามองว่าเป็นใคร เขาคือ John Stephen Akhwari นักวิ่งจากประเทศแทนซาเนีย ซึ่งขณะวิ่งเขาได้ล้มลง และเอ็นที่เข่าฉีกขาด ร่วมกับข้อเข่าเคลื่อน เขาได้พยายามเดินไปวิ่งไป คนดูต่างก็ปรบมือให้กำลังใจ จนสุดท้ายเขาก็เข้าถึงเส้นชัย

ผู้สื่อข่าวถามเขาว่า "ทำไมต้องวิ่งอีก การแข่งขันก็จบแล้ว จะวิ่งไปเพื่ออะไร?" เขาตอบว่า "ประเทศของผมไม่ได้ส่งให้ผมเดินทางกว่า 5,000 ไมล์เพื่อเริ่มแข่งขัน แต่พวกเขาส่งผมมากว่า 5,000 ไมล์เพื่อให้แข่งขันจนจบ"

วิ่งช้าหรือเร็วไม่สำคัญ แต่ต้องวิ่งเข้าเส้นชัย

จงใช้เวลาให้คุ้มค่า วิ่งไปรับตำแหน่งของเรา

 

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์

คำเทศนาการนมัสการเนื่องในวันตรุษจีน คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 03/02/2011

เรื่อง นับวันเวลาของตนเอง

สรุปโดย BB

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com