คนของพระเจ้า

FollowHisSteps.com
 


"13 เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆ เขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีต
14 แต่แล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้า ที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดจากแผ่นดิน
15 ครั้นเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม
16 เมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดา เราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้อย่างยากเย็น
17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้ และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเสอร์ทิส จึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม
18 ครั้นรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มขนของบรรทุกทิ้งเสีย เพราะถูกพายุใหญ่
19 พอถึงวันที่สาม เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเอง
20 และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่อยู่ ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไป
21 ครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่า
'ดูก่อน ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายควรได้ฟังข้าพเจ้า และไม่ควรออกจากเกาะครีตเลย จะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของ
22 บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิต จะเสียก็แต่เรือเท่านั้น
23 เพราะว่าเมื่อคืนนี้เอง ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า
24 ทูตนั้นกล่าวว่า 'เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้น ดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตาย เพราะอำนวยตามคำเจ้า'
25 ดูก่อน ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น
26 แต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ง
' " (กิจการ 27:18-26)


ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียน เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า ข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่อของเราทั้งหลายที่จะนำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้

เราทั้งหลายเป็นคนของพระเจ้า ข้าพเจ้าคาดหวังว่าปีนี้จะเป็นปีพระพรของคนของพระเจ้า เราจะดำเนินสู่อนาคตด้วยความเชื่อมั่น ด้วยความสำเร็จ ด้วยความชื่นชมยินดี ปีนี้จะเป็นปีพระพรในชีวิตเราและครอบครัวของเรา และพระพรของพระเจ้าเป็นพระพรที่มีสำหรับคนของพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ ได้พูดถึงคนของพระเจ้าไว้มากมาย พระเจ้าเรียกโมเสสว่า "บุรุษของพระเจ้า" และพระองค์ก็ทรงเรียกซามูเอลและเอลียาห์ว่าเป็น "คนของพระเจ้า" เช่นกัน

"ต่อไปนี้เป็นพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่ พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลก่อนที่ท่านสิ้นชีวิต" (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:1)

ในพระธรรมกิจการตอนนี้ พระคัมภีร์ได้เรียกอาจารย์เปาโลว่าเป็น "คนของพระเจ้า"

คนของพระเจ้า คือ ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า และมีชีวิตมั่นใจในพระเจ้า

ข้าพเจ้าเรียกร้องเราทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายเป็นคนของพระเจ้า

ถ้าจะถามว่า วันนี้เรามีความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่? เราทุกคนก็คงจะตอบว่าเชื่อในพระเจ้า และเมื่อเราเชื่อในพระเจ้า พระองค์ก็ทรงนับเราว่าเป็นคนของพระเจ้า

ทำไมพระคัมภีร์จึงเรียกอาจารย์เปาโลว่าเป็นคนของพระองค์?

พระธรรมบทนี้ พูดถึงชีวิตบนทะเลของอาจารย์เปาโล ซึ่งท่านกำลังเดินทางไปกรุงโรมในฐานะนักโทษ ขณะที่เรือแล่นไปก็มีพายุใหญ่ ทุกคนขนของทิ้งจากเรือ เรือลอยไปตามลม ไม่มีอะไรรับประทานบนเรือลำนั้น เมื่อคนบนเรือมองออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นดวงดาว ไม่เห็นอะไรเลย ทุกคนบนเรือก็สิ้นหวัง

ขอที่เราจะนึกภาพบนเรือลำนี้ด้วยกัน ขอที่เราจะนึกภาพเรือที่มีคน 276 คน อยู่กลางทะเล ลอยไปลอยมาโดยไม่มีจุดหมาย ไม่มีอะไรรับประทาน สิ้นหวัง ไร้ซึ่งความสุข ผู้คนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน จะใหญ่โตเพียงไร เมื่ออยู่ในสภาพเช่นนั้นก็ล้วนหมดกำลังใจ และไม่มีความหวัง ชีวิตเราในที่นี้อาจเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ในเวลานั้นเอง เราได้พบความจริงที่ยิ่งใหญ่ในฐานะคนของพระเจ้า เราได้พบเห็นชายคนหนึ่งที่มีความวิเศษ ไม่เหมือนผู้อื่น ขณะที่ทุกคนสิ้นหวัง คนผู้นี้ก็ได้ยืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผย ชายคนนี้อยู่ในฐานะนักโทษ แต่ได้หนุนใจคนทั้งหลายบนเรือลำนั้น ผู้ชายคนนี้มีสิทธิพิเศษอะไรจึงสามารถหนุนใจผู้อื่นได้ เขาไม่กลัวตาย ไม่สิ้นหวัง ไม่ท้อใจ แต่เต็มไปด้วยกำลัง เปาโลคือผู้ชายคนนั้น เป็น "คนของพระเจ้า"

จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ เราเรียนรู้ 3 สิ่งด้วยกัน ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีสิทธิพิเศษเช่นนี้

พระเจ้ารักเราทุกคน พระเจ้าต้องการใช้ชีวิตเราให้เป็นพรต่อคนมากมาย แต่เราทุกคนต้องรู้สิทธิอันนี้ที่ได้จากพระเจ้า เป็นสิทธิพิเศษที่ได้มาจากฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเป็นสิ่งที่ปรากฎในชีวิตของอาจารย์เปาโล

ขอที่เราจะเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อชีวิตของเราจะดำเนินตลอดปีใหม่ด้วยความเชื่อมั่น

 

1. คนของพระเจ้าคือคนที่มีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิต

คนของพระเจ้า จะคิดเสมอว่าพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตของเรา 

"เพราะว่าเมื่อคืนนี้เอง ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า" (กิจการ 27:23)

คำคำหนึ่งที่อาจารย์เปาโลพูด คือ "พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของของข้าพเจ้า" อาจารย์เปาโลได้ยืนยันในชีวิตของเขาว่า ชีวิตของเขามีพระเจ้าอยู่เสมอ พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเขา เขาเชื่อว่าในทุกเหตุการณ์พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยเสมอ ในเวลาที่ผู้คนวุ่นวายใจ อาจาย์เปาโลยังอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า จิดใจของผู้คนยังคงตื่นตระหนก แต่หัวใจของปาโลใกล้ชิดพระเจ้า

คนของพระเจ้า คือ คนที่นำชีวิตมาใกล้พระเจ้าในทุกเหตุการณ์

พระคัมภีร์กำลังสอนเราว่า สถานการณ์เลวร้ายเพียงไร ก็ไม่มีสิทธิที่จะทำให้คนของพระเจ้าวิตก เพราะคนของพระเจ้าใช้ความเชื่อ เข้าใกล้พระเจ้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะรับผิดชอบสิ่งใดที่หนัก ไม่ว่าธุรกิจการงานจะเป็นอย่างไร ครอบครัวจะมีบรรยากาศเช่นไร สิ่งที่เราจะต้องถามคือ จิตใจของเรายังคงยึดมั่นในความเชื่อพระเจ้าแค่ใด คนของพระเจ้าจะต้องมีความเชื่อที่หนักแน่นในทุกสถานการณ์

คริสเตียนและคนที่ไม่ใช่คริสเตียน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อไรที่คริสเตียนเชื่อมั่นในพระเจ้า หนักแน่นในพระองค์ เขาจะมีชีวิตที่แตกต่างจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง เขาจะกล้าหาญเสมอ ไม่มีอะไรที่เรียกว่าหมดหนทาง หรือไม่แน่นอน คนของพระเจ้าจะดำเนินชีวิตในทุกเหตุการณ์ด้วยความหนักแน่นและความเชื่อมั่นเสมอ

หลายคนถามว่า "เป็นไปได้อย่างไร?" นี่เป็นคำถามของคนที่ขาดความเชื่อ ขอที่เราอย่าสงสัย อาจารย์เปาโลกำลังสอนเราถึงความเชื่อเหนือทุกสิ่ง

เรือที่อาจารย์เปาโลอยู่ขณะนั้น กำลังลอยอย่างไร้ทิศทาง ไม่รู้จะไปทางใด ทั้งกัปตันและคนบนเรือที่มีความรู้ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไป คนที่เป็นกัปตันคงจะเก๊กซิมที่สุด เพราะผู้คนบนเรือคงจะมาคอยถามว่าจะเป็นอย่างไร จะทำอย่างไร แต่เวลาเช่นนี้ เปาโลได้ยืนขึ้นด้วยคำตอบที่หนักแน่นและกล้าหาญ

"ดูก่อน ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น" (กิจการ 27:25)

คำพูดเช่นนี้ออกมาจากคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ ทำให้ผู้คนกล้าหาญในพระองค์ กล้าเผชิญโดยพระองค์ และยืนหยัดทุกเหตุการณ์ด้วยความเชื่อในพระองค์

โมเสสสิ้นชีวิตก่อนที่จะได้นำอิสราเอลเข้าคานาอัน ชาวอิสราเอลระส่ำระส่าย ไม่มีใครมีความเชื่อมั่น ไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหน วิตกและทุกข์ใจ ไม่เห็นอนาคต ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จนพระเจ้าได้เลือกชายคนหนึ่งแทนโมเสส ชื่อ "โยชูวา" ซึ่งเขาก็มีความคิดเหมือนคนอิสราเอล เขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนโมเสส ไม่เก่งเหมือนโมเสส หลายสิ่งที่โยชูวาคิด ทำให้เขาไม่แน่ใจในการเป็นผู้นำ ในการนำอิสราเอลไปยังแผ่นดินของพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า ในเวลาที่คนของพระเจ้าไม่แน่ใจพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยชูวาว่า "อย่ากลัวเลย" อย่ากลัวการเป็นผู้นำ อย่ากลัวในการนำอิสราเอลไปยังแผ่นดินของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า

"ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย" (โยชูวา 1:5)

โยชูวามีฐานะที่ไม่แตกต่างจากโมเสส เขามีชีวิตอยู่กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ถ้าโมเสสทำการอัศจรรย์ได้ โยชูวาก็ทำได้ ถ้าโมเสสนำอิสราเอลผ่านความยากลำบากได้ เขาก็ทำได้เช่นกัน เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของโมเสสเช่นไร พระองค์ก็ทรงเป็นเจ้าของโยชูวาเช่นกัน

ถ้าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าของโมเสส เป็นพระเจ้าของโยชูวา วันนี้ เราทั้งหลายก็เชื่อพระเจ้าองค์นี้เช่นกัน ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำให้เราทั้งหลายกลัวได้ ไม่มีใครรู้เส้นทางในอนาคต ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่รู้คือ พระเจ้าองค์หนึ่งที่เดินกับเรา อยู่กับเรา พระองค์ทรงเป็นเจ้าของของเรา พระองค์จะทรงอยู่กับเราตลอดไป

คนผู้ที่พูดกับข้าพเจ้าว่า "เดี๋ยวนี้อากาศวิปริต" วันคริสตมาส ควรจะเป็นฤดูหนาว เดือนมกราคมควรจะเป็นฤดูหนาว แต่ก็กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะวันหนึ่งกลับมี 3-4 ฤดู เดี๋ยวร้อน ร้อนมาก ร้อนที่สุด ฝนตก แล้วกลับมาเย็น ไม่รู้ว่าเป็นฤดูอะไรกันแน่ นี่เป็นแค่อากาศ แล้วสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นเช่นไร ในชีวิตบางครั้งเจอฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อนที่สุด ชีวิตเราเผชิญสิ่งต่าง ๆ กัน เราหลีกหนีสถานการณ์ในโลกนี้ไม่ได้ แต่เราสร้างความเชื่ออันมั่นคงเพื่อเผชิญทุกสิ่งได้

ในเปาโล เขาสามารถยืนขึ้นเผชิญทุกสิ่งได้ เราก็ทำได้เช่นกัน เพียงแค่เราจะระลึกเสมอว่า เรามีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรา พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ

 

2. คนของพระเจ้าคือคนที่พระเจ้าทรงดูแลรักษา

คนของพระเจ้า คือคนที่พระเจ้าดูแลรักษา พระเจ้าทรงอยู่กับเราเพื่อดูแลรักษาเรา ถ้าไม่ใช่เวลาของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนที่รักพระองค์ย่ำแย่

"ทูตนั้นกล่าวว่า 'เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย เจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้น ดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตาย เพราะอำนวยตามคำเจ้า' " (กิจการ 27:24)

พระเจ้าของเรา รักเรามาก พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา และคอยดูแลเราตลอดเวลา พ่อและแม่จะดูแลเราตลอดเวลาไม่ได้ แต่พระเยซูครสิต์ผู้ทรงพระชนม์ ทรงอยู่กับเราตลอด 24 ชั่วโมง นี่หมายความว่าสายพระเนตรของพระองค์เฝ้าจับดูชีวิตของเราเสมอ จึงไม่มีเวลาไหนเลยที่เราจะอ่อนแอ จะเศร้าโศก น้อยใจกับชีวิต เพราะไม่ว่าสิ่งใดเกิดในชีวิตของเรา เราจะเฝ้าพระเจ้าเหมือนที่เปาโลเข้าเฝ้าพระเจ้า เราต้องเข้าใกล้พระองค์เหมือนเช่นเปาโล เพื่อบอกพระองค์ว่าเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับเรา เพื่อพระองค์จะทรงดูแลรักษาเรา

ข้าพเจ้าเรียนรู้การอัศจรรย์ผ่านทางความเชื่อ ที่ไหนมีความเชื่อที่นั่นจะมีการอัศจรรย์

เดือนที่แล้วมีสมาชิกผู้หนึ่งป่วย ไปพบแพทย์ก็พบว่าเป็นลำไส้ตีบตัน แพทย์บอกว่าต้องผ่าตัด ข้าพเจ้าและสมาชิกก็อธิษฐานเพื่อเขา หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว 3-4 วัน แพทย์ก็ทำการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดี ซึ่งเป็นปกติทางการแพทย์ และก็พบว่ามีเนื้อร้าย การรักษาก็ต้องรักษาต่อเป็นล้าน มีลูกสาวคนเดียวที่เป็นคริสเตียน ครอบครัวจึงตกลงที่จะนำเขาไปโรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อประหยัด และได้ทำการรักษา อยู่ในห้อง ICU

วันหนึ่ง ลูกสาวได้โทรศัพท์มาหา หลังจากย้ายโรงพยาบาลไปได้ 4-5 วัน แพทย์บอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว อาการแย่ลงเรื่อย ๆ พูดก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมและอธิษฐาน และกลับออกมา

เย็นวันนั้น ลูกสาวผู้นั้นได้โทรมาบอกข้าพเจ้าให้เตรียมเรื่องพิธีศพ จองโรงศพ จนเรียบร้อย เพราะแพทย์บอกว่าไม่เกินพรุงนี้

เช้าวันต่อมา ข้าพเจ้าได้โทรไปถามข่าวคราว แพทย์ก็ยังยันยันว่าคงไม่พ้นวันนั้น ข้าพเจ้าก็ได้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว บ่ายวันนั้น ชายคนนี้อาการกลับดีขึ้น เมื่อสอบถามก็พบว่าเป็นเนื่องจากเช้าวันนั้นมีคริสเตียน 4-5 คนไปอธิษฐานกับลูกสาว และอ้อนวอนบอกพระเจ้าถึงความรู้สึกของเขาและครอบครัว ลูกสาวได้ทูลพระเจ้าว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้า แต่ที่เขารู้คือเขาอ้อนวอนขอที่พระเจ้าจะทรงช่วยเขาด้วย ถ้าไม่ถึงเวลาของพระเจ้า ของพระองค์โปรดให้พ่อของเขาอยู่เพื่อเป็นพยานถึงพระองค์

เขามีความเชื่อเหมือนเปาโล เขาเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเขา ในเหตุการณ์เช่นนี้พระเจ้าจะทรงดูแลรักษา เย็นวันนั้นชายคนนี้ดีขึ้น พูดได้เป็นปกติ จนต้องยกเลิกพิธีศพเพราะว่าเขายังไม่เสียชีวิต และเดือนนี้ ชายคนนี้ได้เดินทางมานมัสการพระเจ้ากับครอบครัว ชายคนนี้ได้นำให้ทั้งครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าทั้งหมด

เขาออกเป็นพยาน ไม่รู้ว่าจะกล่าวเช่นไร แต่เขาบอกว่า "พระเจ้าดีเหลือเชื่อ ผมและครอบครัวจะมาหาพระเจ้า ชีวิตผมและครอบครัวอยู่ในพระเจ้า"

สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อเสมอ คือ พระเจ้าทรงอยู่และช่วยเขาได้ แม้ว่าเขาจะยังไม่แข็งแรง 100% แต่ชีวิตของเขาได้สำแดงเสมอว่า พระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาเสมอ

วันนี้หลายคนอาจกำลังเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าแพทย์จะกล่าวเช่นไรถึงการวินิจฉัย ขอให้ความเชื่อของเราเข้มแข็ง ที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรา ร่างกายของเราเป็นของพระองค์ นี่เป็นเหตุที่เราจะไม่ต้องกลัว

อาจารย์เปาโลไม่กลัวเรื่องตาย แม้ว่าคนทั้งหลายจะคิดว่าตายแน่นอน เพราะมีพายุพัดกระหน่ำตลอดเวลา มีเพียงเปาโลคนเดียวที่เชื่อมั่นว่าจะไม่ตาย เพราะพระเจ้าทรงมีพระสัญญาที่จะดูแลรักษาคนของพระองค์

เรามีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ต่างจากอาจารย์เปาโล ไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใด เราก็เป็นเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโล เราเป็นคนของพระเจ้า มีพระเจ้าเป็นเจ้าของของชีวิต และมีพระเจ้าที่ทรงดูแลรักษาชีวิตของเรา

 

3. คนของพระเจ้าคือคึนที่มีความหวังในพระเจ้า

"ดูก่อน ท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้น" (กิจการ 27:25)

สถานการณ์บนเรือในขณะนั้นทำให้คนในเรือไร้ซึ่งความหวัง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในชีวิตอาจทำให้คนบางคนคิดมากและหนักใจจนไม่มีความหวัง

ข้าพเจ้าผ่าตัดธัยรอยด์ เป็นเนื้องอกที่ธัยรอยด์ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การผ่าตัดมาก่อน แพทย์ได้ถามว่ากลัวหรือไม่ ข้าพเจ้าก็ตอบว่า "กลัว" ข้าพเจ้าไม่ได้กลัวการผ่าตัด ไม่ได้กลัวความตาย แต่กลัวหมอมือใหม่ เพราะหมอที่ผ่าตัดให้ข้าพเจ้าเป็นหมอที่อายุน้อยเหลือเกิน แล้วข้าพเจ้าจะทำเช่นไรดี?

ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังรู้สึกตัว ข้าพเจ้าได้ทูลพระเจ้า เสียงของพระเจ้าดังกว่าเสียงของความกลัว เสียงของพระเจ้าได้บอกกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นไร ข้าพเจ้าจะกลับไปรับใช้พระองค์เหมือนเดิม และข้าพเจ้าก็ตื่นมาด้วยความสุข เพียงแค่สองวันก็กลับไปเทศนาได้เหมือนเดิม พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามีความกล้า

แม้ว่าเปาโลจะอยู๋ในสถานการณ์ที่ผู้คนทั้งหลายต่างมีความกลัว ท่านก็มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า เชื่อว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาก็จะเป็นไปตามนั้น เปาโลมีความหวังในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขา และสิ่งนั้นก็เป็นความจริง

นอกจากที่เราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเรา เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลรักษาชีวิตของเราแล้ว ขอให้ทุกวันในชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตที่มีความหวังในพระเจ้าเสมอ อย่าฝากความหวังไว้กับโลกนี้ อย่าฝากความหวังไว้กับสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ ความหวังของเราอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยเหลวไหล ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสก็จะเกิดขึ้นจริง เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทานสิ่งดี ก็จะเป็นสิ่งดีอย่างแน่อนน

ในที่สุดทุกคนบนเรือก็ปลอดภัยจริง ๆ ทุกคนตื่นเต้นดีใจ ชื่นชมยินดี

การที่คนมากมายบนเรือปลอดภัย คน 276 คนปลอดภัย เขาเหล่านั้นได้รับกำลังใจ ได้รับความหวังและชีวิตใหม่ ก็เป็นเพราะใน 276 คนนั้น มีคนคนหนึ่งที่เป็นคนแห่งพระเจ้า คนคนนี้เองทำให้คนมากมายได้รับพระพร

ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลาย ที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่า เราคือคนของพระเจ้า เราจะได้รับพระพรของพระองค์ ทุกคนมากมายที่อยู๋รอบ ๆ ตัวเราก็จะได้รับพระพรเช่นกัน

 

ศจ. สุนทร สุนทรธาราวงศ์

คำเทศนาโบสถ์จีน คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 31/01/2010

เรื่อง คนของพระเจ้า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com