ชีวิตมีคุณค่า ชีวิตที่เป็นพร

FollowHisSteps.com
 


"1 พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า 'เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้
2
เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร
3
เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า' " (ปฐมกาล 12:1-3)


ชีวิตของเรา เรามักจะอยู่ในกรอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำหนดให้กับตัวเอง

เราทำกิจวัตรประจำวันทุก ๆ วัน อาบน้ำ แปรงฟัน เดินทางไปทำงาน ใช้ทางซ้ำ ๆ กลับจากที่ทำงานก็ใช้ทางเดิม ทุกอย่างเรากำหนดกรอบให้ตัวเอง วันอาทิตย์ มานมัสการพระเจ้า ทักทายเพื่อน พอเข้าโบสถ์ก็นั่งที่เดิม

ถ้าไม่คิดอะไร ก็อาจคิดว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี่แหละ ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อมีคนถาม ก็จะคิดว่าจะออกนอกเส้นทางได้หรือ เพราะถ้าทำสิ่งที่ไม่เคยทำ ไม่เคยชิน ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจ

การที่เราอยู่ในกรอบ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ชีวิตของเรา ขอที่จะมีอะไรมากกว่านั้น มากกว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวัน

เราเป็นคริสเตียน ขอที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตให้เป็นพร

เรามักจะดำเนินชีวิตไปตามวันเวลา แต่เมื่อไม่สบายก็จะเริ่มคิดว่าชีวิตอยู่ได้นานหรือไม่ จะทำอะไรกับชีวิตที่เหลือดี

อยากให้ลองใคร่ครวญว่า ชีวิตเรา เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ทำสิ่งใด ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเราหรือไม่?

อับราม เป็นชื่อเก่าของอับราฮัม ท่านดำเนินชีวิต เดิมท่านไม่ได้รู้จักพระเจ้า ท่านนมัสการดวงจันทร์

วันหนึ่ง พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ท่านออกจากดินแดนของตน และทรงมีพระสัญญาแก่ท่าน ท่านก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทาง

ชีวิตของเรา เราได้รู้จักกับพระเจ้า เราจึงได้รับพร อันเป็นผลจากสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่บิดาแห่งความเชื่อ คืออับราฮัม

เดิมที อับรามดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบตลอด แต่วันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้เขาออกจากดินแดนของเขา และท่านก็เชื่อวางใจพระเจ้า โดยไม่สงสัย

ในพระคัมภีร์ มีหลาย ๆ คนที่เมื่อได้รับการทรงเรียกก็จะสงสัยก่อน แต่อับรามได้เชื่อฟังทันทีอย่างไม่สงสัย

ขอท้าทายพี่น้องพิจารณาว่า พระสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไร?

อับรามต้องออกจากเมืองที่เขาเคยอยู่ ไปในที่ที่ไม่เคยไป เดินทางโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน แม้ว่าท่านจะไม่เคยออกจากบ้าน ไม่เคยเดินทางไกล แต่ท่านวางใจในพระเจ้า ท่านจึงเชื่อฟัง ออกเดินทางตามพระบัญชา ท่านรู้ว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเมืองที่ท่านเคยอยู่ พระเจ้าจะทรงดูแลครอบครัวของท่าน

อับราฮัม มีชีวิตที่เป็นพร และพรนี้ได้ไปถึงประชาชาติต่าง ๆ

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา ใช้ให้เราไปที่ใด ขอที่เราจะวางใจ พระเจ้าจะทรงดูแลเรา และพระองค์จะทรงดูแลครอบครัวของเรา

ชีวิตเราถ้าหากติดสนิทกับพระเจ้ามาก เราก็จะสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างมาก แล้วชีวิตของเราก็จะเป็นพร

 

คศ. วเรศ ราชรักษ์

สรุปคำเทศนาโบสถ์ไทย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 18/10/2009

เรื่อง ชีวิตมีคุณค่า ชีวิตที่เป็นพร

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com