การไถ่

FollowHisSteps.com
 

เครื่องถวายบูชา

ในเลวีนิติ ได้กล่าวถึงเครื่องถวายบูชาของอิสราเอล ซึ่งมีเครื่องถวายบูชาพื้นฐาน 5 อย่างได้แก่

1. เครื่องเผาบูชา หรือ เครื่องบูชาเผาทั้งตัว เป็นฐานแห่งเครื่องเผาบูชาอื่น ๆ ทุกส่วนของสัตว์ที่ถูกนำมาถวายจะถูกเผาหมด ยกเว้นหนัง

2. ธัญญบูชา สิ่งที่ถูกนำมาถวายจะถูกเผาเพียงแค่หนึ่งกำมือ ไม่ได้ถูกเผาทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นของปุโรหิต

3. ศานติบูชา เป็นการเผาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า และเฉลิมฉลอง ผู้ที่ถวายจะสามารถรับประทานได้ โดยรับประทานต่อพระพักตร์ของพระเจ้า

4. เครื่องบูชาลบล้างบาป หรือ เครื่องบูชาไถ่บาป เกี่ยวข้องกับความบาปที่มนุษย์ทำ นำสัตว์ถวายอย่างเดียว

5. เครื่องบูชาไถ่กรรมบาป หรือ เครื่องบูชาชดใช้บาป ต้องใช้เงินร่วมด้วย โดยชดใช้สิ่งที่ไม่ควรทำ เท่ากับมูลค่าของสิ่งนั้น บวกกับ 1 ใน 5

ทำไมเราจำเป็นต้องเรียนรู้พระธรรมเลวีนิติ? ก็เพราะพระธรรมเลวีนิติเกี่ยวข้องกับพระธรรมฮีบรูโดยตรง และยังเชื่อมโยงไปถึงการที่พระเยซูคริสต์จะต้องถูกถวายนอกเมือง นอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม นั่นก็ตรงกับลักษณะของการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปที่จะต้องถวายนอกเมือง

 

ความหมายของการไถ่

คนอิสราเอล จะเข้าใจคำว่าการไถ่ในความหมายกว้าง ๆ โดยเขาจะคุ้นเคยกับคำว่าการไถ่ใน 6 ลักษณะ ได้แก่

1. ไถ่จากความบาป โดยผ่านทางพิธีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป เป็นลักษณะของเครื่องถวายบูชาแบบที่ 4

2. ไถ่จากการติดหนี้ทรัพย์สินที่ดิน คล้ายกับในปัจจุบัน ที่มีการซื้อขายที่ดิน มีการจำนอง เช่า เซ๊ง โดยคนยิวในสมัยนั้นเป็นเจ้าของที่ดินตามการสืบเชื้อสาย ในลักษณะการเซ๊ง และทุก 50 ปีจะมีปีเสียงเขาสัตว์ก็จะต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิม แต่ก่อนหน้าปีเสียงเขาสัตว์นั้นจะสามารถตกลงในการไถ่คืนได้

3. ไถ่หรือกู้ออกมาจากปัญหา ความทุกข์ เช่น โยบ นางรูธ

4. ไถ่จากสภาพไร้ผู้สืบทอดทายาท เช่น โบอาสไถ่นางรูธ (ญาติสนิทคนถัดไป)

5. ไถ่จากการตกเป็นทาสคน คนสมัยก่อน มีการขายตัว ยอมเป็นทาสแรงงาน

6. ไถ่จากการตกเป็นเชลยประเทศมหาอำนาจ ในประวัติศาสตร์ อิสราเอลเป็นทาสของอิยิปต์ อัสซีเรีย บาบิโลน กรีก เปอร์เซีย เป็นทาสหลายยุคหลายสมัย มีความทุกข์อย่างมาก และจะได้รับการไถ่จากการตกเป็นเชลยโดยการทรงช่วยจากพระเจ้า

 

การไถ่ออกจากอียิปต์

"พระองค์ทรงนำชนชาติอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระองค์ทรงพาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ" (อพยพ 15:13)

การที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ทรงไถ่อย่างไร?

ขณะที่คนอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ ก่อนที่เขาจะออกมา บุตรหัวปีของอียิปต์ตายหมด ขณะที่บุตรหัวปีของอิสราเอลนั้นยังอยู่ครบทุกคน นี่เป็นที่มาของเทศกาลปัสกา เพราะพระเจ้าทรงไว้ชีวิตคนอิสราเอลที่เป็นบุตรหัวปี ซึ่งพวกเขาต้องชดเชยด้วยแกะ และชดเชยด้วยชีวิตของเลวีทั้งหมด โดยนำคนเลวีทั้งเผ่า ให้ทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าไปตลอดชีวิต

นอกจากนี้ พระเจ้าทรงใช้การอัศจรรย์ของพระองค์ในการไถ่

"ความรู้สึกเสียวสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของเขา เนื่องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์ เขาหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหิน ข้าแต่พระเจ้า จนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไป จนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วผ่านไป อพยพ" (อพยพ 15:16 TSV 1971)

"ความ​รู้สึก​สยดสยอง​และ​ความ​ตกใจ​กลัว​อุบัติ​ขึ้น​ใน​ใจ​ของ​พวก​เขา ​เนื่อง​ด้วย​ฤทธานุภาพ​แห่ง​พระ​กร​ของ​พระ​องค์ พวก​เขา​หยุด​นิ่ง​อยู่​เหมือน​ก้อน​หิน ข้า​แต่​พระ​ยาห์เวห์ จน​ประชากร​ของ​พระ​องค์​ผ่าน​พ้น​ไป ​จน​ชน​ชาติ​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ซื้อ​ไว้​แล้ว​ผ่าน​ไป" (อพยพ 15:16 TSV 2006)

การทรงไถ่ กับการทรงซิ้อนั้น ความหมายเหมือนกัน พระองค์ทรงใช้การอัศจรรย์ของพระองค์ ซื้อชนชาติอิสราเอล

แล้วในบริบทปัจจุบัน พระเจ้าทรงซื้อเราด้วยการอัศจรรย์อย่างไร? คริสเตียนเชื่อในการอัศจรรย์ แท้จริงแล้ว การอัศจรรย์เกิดไม่บ่อย ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นปกติ พระเจ้าทรงมิได้ทำการอัศจรรย์อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า พระองค์จะทรงจัดเตรียมทุก ๆ การอัศจรรย์ที่พระองค์จะทรงสำแดง

เบื้องหลังการเป็นคริสเตียน บางครั้งเราเน้นคำว่าพระคุณ จนไม่เห็นคุณค่า แท้ที่จริงแล้ว ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาป พระองค์ทรงทุกข์ทรมานอย่างมาก แม้ว่าพระองค์มิได้ทรงกลัว แต่พระองค์ทรงเครียดจนกระทั่งเส้นเลือดฝอยที่พระวรกายของพระองค์แตก จนเหงื่อออกเป็นเลือด ดังนั้น ในการไถ่ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา ขอที่เราอย่าตีค่าพระคุณเป็นพระคุณราคาถูก (Cheap Grace)

ดังนั้น ในพระธรรมตอนนี้จึงคำว่า "ซื้อ" เพราะพระองค์จำเป็นต้องจ่ายค่าไถ่นั้น พระองค์จำเป็นต้องกระทำการอัศจรรย์ต่าง ๆ เพื่อไถ่อิสราเอล และพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ก็เพื่อไถ่เราให้พ้นจากบาป

"เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า 'เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจาก งานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง' " (อพยพ 6:6)

ภาพของแขน หรือพระกรของพระองค์ มีความหมาย 2 อย่าง ได้แก่ การส่งไป และ การช่วย

แขนที่เงื้อง่า คือ แขนที่ลงโทษคนอียิปต์ และการพิพากษา ก็คือการพิพากษาคนอียิปต์

พระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลด้วยการต่อสู้และลงโทษคนอียิปต์เพื่อจะช่วยให้อิสราเอลรอด

สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม ขณะเดียวกันพระองค์ทรงรักเรา

พระองค์ทรงยุติธรรม พระองค์จำเป็นต้องตัดสินลงโทษ และค่าจ้างของความบาปคือความตาย ดังนั้น ที่ถูกต้องคือพระองค์จะทรงลงโทษเราทุกคน ใครทุกคนที่ทำบาปจะต้องถูกลงโทษ ขณะเดียวกัน พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงรักผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง แล้วพระองค์จะทรงรักษาความรักและความยุติธรรมพร้อมกันได้อย่างไร? พระองค์ทรงแก้ปัญหานี้ด้วยการ รักเรา และลงโทษบาปของเราลงบนพระเยซูคริสต์

พระเจ้าต้องลงโทษคนอียิปต์เพื่อช่วยคนอิสราเอล แต่สำหรับเรา พระองค์จำเป็นต้องลงโทษพระเยซูคริสต์ ทอดทิ้งพระเยซูคริสต์ เพราะเวลานั้นพระองค์ทรงรับบาปของมนุษย์ทั้งโลก

"5 ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์
6
ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ
7
แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์
8
และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน
9
เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์" (ฟิลิปปี 2:5-9)

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และเป็นมนุษย์แท้ พระองค์สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิของพระเจ้าหรือไม่ พระเยซูคริสต์ทรงยอมสละการเท่าเทียมพระเจ้า เพื่อที่จะรับสภาพมนุษย์ เพื่อที่จะรับบาปของมนุษย์บนไม้กางเขน (พระเจ้ากับความบาปอยู่ด้วยกันไม่ได้)

การที่พระเยซูคริสต์ทรงยอมที่จะรับบัพติสมาจากยอห์นผู้ให้บัพติสมา เป็นหนึ่งในหมายสำคัญที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ ทรงยอมเป็นมนุษย์แบบมนุษย์อย่างเราทั้งหลาย

 

โกเอล (ผู้ไถ่)

ผู้ไถ่ (redeemer) อาจหมายถึงพระเจ้าหรือมนุษย์ก็ได้ โดยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไถ่ คือญาติสนิท

หน้าที่ที่สำคัญของผู้ไถ่ คือ

  • แก้แค้น ผู้แก้แค้น คือ ญาติของผู้เสียชีวิต

"ให้เมืองเหล่านั้นเป็นเมืองลี้ภัยจากผู้ที่อาฆาต เพื่อมิให้คนฆ่าคนจะต้องตายก่อนที่เขาจะยืนต่อหน้า ชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษา" (กันดารวิถี 35:12)

  • ไถ่ถอนที่ดิน หรือไถ่จากการเป็นทาส ไม่ใช่ทุกคนสามารถไถ่ได้ จะต้องเป็นญาติสนิทเท่านั้น โดยช่วยแล้วช่วยเลย ช่วยให้หลุด มิได้ช่วยเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือไม่ใช่เพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าหนี้

"ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลง และขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขาให้ญาติสนิทถัดเขาไป มาไถ่ถอนนาที่พี่น้องของเขาขายให้นั้น" (เลวีนิติ 25:25)

  • ช่วยให้มีผู้สืบสกุล คนอิสราเอลให้ความสำคัญกับการสืบสกุลอย่างมาก เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับตอนที่ชาวสะดูสี ที่ไม่เชื่อการเป็นจากการเป็นขึ้นจากความตาย มาทดสอบพระเยซูด้วยการถามปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องของบุตรชายคนที่สองของยูดาห์

"5 ถ้าพี่น้องอยู่ด้วยกัน และคนหนึ่งตายเสียหามีบุตรชายไม่ ภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ ให้พี่น้องของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั้นมาเป็น ภรรยา และทำหน้าที่ของสามีแก่นาง
6 บุตรหัวปีที่เกิดมากับหญิงคนนั้นให้ สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้น เพื่อชื่อของเขาจะมิได้ลบไปจาก อิสราเอล" (เฉลยธรรมบัญญัติ
25:5-6)

หลักของพระเจ้านั้น เป็นหลักเพื่อชุมชน ดังเช่นบัญญัติของพระองค์ในเรื่องการไถ่เพื่อช่วยให้มีผู้สืบสกุล เป็นเพื่อความอยู่รอดของทั้งชนชาติ เพื่อที่จะเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์ และเพื่อที่จะให้ที่ดินตกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเชื้อสาย

สมัยก่อน ความรอด เรามองว่าเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่เราจำเป็นจะต้องมองความอยู่รอดของชุมชนของผู้เชื่อร่วมด้วย เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต เมื่อเราอยู่ในคริสตจักร เราเป็นพี่น้อง หรือเป็นญาติกันทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ถ้าดูรากศัพท์ คำว่า "ญาติสนิท" และคำว่า "ไถ่ถอน" มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกัน

เราที่เป็นคริสเตียน จึงมีหน้าที่ต่อกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เราทุกคนเป็นผู้ไถ่ของกันและกัน มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา

 

พระเจ้าทรงเป็นผู้ไถ่

"ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด" (สดุดี 19:14)

เมื่อพระเจ้าไถ่เราแล้ว พระเจ้ายังคงมีความสัมพันธ์กับเรา และเราก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์

เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ไถ่แล้ว แสดงว่าพระองค์ทาง

  • นับว่าเราเป็นบุคคลในครอบครัว
  • เข้าแทรกแซงอย่างเต็มกำลัง
  • เป็นผู้กอบกู้ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเราช่วยเหลือใคร เราจำเป็นจะต้องช่วยให้ถึงที่สุด เช่นการไถ่ญาติสนิท ไม่เพียงแต่จะต้องไถ่ที่ดิน ไถ่จากทาส แต่จำเป็นต้องถวายบุตรเพื่อสืบเชื่อสายของผู้ที่เสียชีวิตอีก ขอที่เราจะช่วยพี่น้อง ช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่

 

ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย

BIT Delivery (ศาสนศาสตร์พันธสัญญาเดิม) เรื่อง การไถ่

เมื่อวันที่ 28/02/2009

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com