Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้าของ
คุณ ธีรยสถ์ นิมมานนท์ (ต้น)

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

ข้าพเจ้าชื่อต้น เป็นคนกรุงเทพมหานคร เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ชีวิตของข้าพเจ้าเรียบง่ายมาตลอด เรียนแบบสบายๆ แม้จะไม่ได้ตั้งใจมาก แต่ก็ได้คะแนนที่พอใช้ได้มาตลอด

หากมองข้าพเจ้าจากภายนอกแล้ว อาจจะดูเหมือนเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน แต่แท้จริงแล้วภายในใจบางครั้งก็มิได้ร่าเริงอย่างที่แสดงออก เพราะข้าพเจ้าก็มีความกลัวอยู่ในใจเสมอ ความเชื่อเดิมของข้าพเจ้าที่เชื่อในกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความกลัวว่าอนาคตของข้าพเจ้าจะไม่ได้ดีอย่างที่เป็นอยู่ และกลัวว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นเช่นไร ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความมั่นคงเอาเสียเลย

จนมาถึงช่วงมัธยมปลาย ความกลัวของข้าพเจ้าก็มีมากขึ้นจนทำให้ข้าพเจ้าเหมือนจะเป็นโรคประสาท ข้าพเจ้าพยายามทำดีและพยายามเต็มที่ที่จะไม่ทำบาป ขณะเดินข้าพเจ้าก็จะก้มดูพื้นตลอดเพราะกลัวว่าจะเหยียบแมลงตาย บางครั้งเกือบจะเสียหลักเพราะแมลงสาบวิ่งผ่าน ตอนอาบน้ำจากอ่างน้ำก็ต้องคอยดูว่าจะมีลูกน้ำอยู่หรือไม่

แม้ว่าด้านการกระทำ ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำบาปได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ข้าพเจ้ากลับพบว่าแต่ละวันข้าพเจ้าก็ได้ทำบาปมากมายทางด้านความคิดเช่นกัน รวมกันแล้วปริมาณของการทำบาปมากกว่าปริมาณของการทำดีหลายเท่าตัวทีเดียว ไปปรึกษาจากสำนักต่าง ๆ ก็ได้คำตอบตรงกันว่า แม้ทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ยังเป็นบาป และบุญไม่สามารถลบล้างบาปได้ ข้าพเจ้าจึงรู้สึกสิ้นหวัง

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ท่านหนึ่งตั้งแต่เด็ก ท่านมีแบบอย่างชีวิตที่ดีมาก ท่านได้เล่าเรื่องราวให้ข้าพเจ้าฟังเกี่ยวกับพระเจ้ามาหลายปีทีเดียว และสอนภาษาอังกฤษให้กับข้าพเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ แม้ข้าพเจ้าจะไม่เข้าใจและไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกประทับใจในคำสอนต่างๆ จากพระคัมภีร์ และช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าสิ้นหวังนั้นเอง ข้าพเจ้าเริ่มเปิดใจออก แล้วพบว่าพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าเรียนรู้มาเป็นเวลานานได้ชี้ทางออกให้แก่ข้าพเจ้า พระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป แต่พระเยซูคริสต์สามารถยกโทษบาปผิดได้ เพียงแค่เชื่อในพระองค์ ก็จะได้หลุดพ้นและได้รับชีวิตนิรันดร์ ซึ่งข้าพเจ้าก็รู้สึกว่านี่เป็นข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะเป็นไปได้ แต่หากนี่ไม่ใช่หนทางที่แท้จริง จะมีทางอื่นข้าพเจ้าจะสามารถหลุดพ้นได้อีกหรือ?

แต่ก่อนที่จะรับข้อเสนอนี้ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้ามีอยู่จริง

แท้จริงแล้ว แม้ข้าพเจ้าจะยังไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง แต่ความคิดเรื่องพระเจ้าก็เคยอยู่ในใจมาก่อน ข้าพเจ้าเคยสนใจเรื่องโหราศาสตร์เป็นพิเศษจนถึงขนาดงมงาย ทำให้ข้าพเจ้าเคยมีคำถามในใจว่าใครเล่าเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราขึ้นมา ข้าพเจ้าได้เก็บคำถามนี้ไว้ในใจอยู่เสมอมา

แล้วโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็มาถึง ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้มีความพร้อมในการสอบเลย (เนื่องจากข้าพเจ้าสอบเทียบได้ และคิดว่าจะค่อยเตรียมตัวสอบตอนจบ ม.6 จริงๆ) ข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจลองหยุดกราบไหว้รูปเคารพมากมายที่นับถืออยู่ และอธิษฐานกับพระเจ้า ในที่สุด พระเจ้าก็ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนที่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจอย่างน่าอัศจรรย์ ข้าพเจ้าได้คะแนนเกือบอันดับสุดท้ายของคณะ และปีนั้นมีความขัดข้องของระบบการใช้เกรดเฉลี่ยในการสอบเข้า เป็นเหตุให้ยกเลิกการใช้เกรดเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ยจากการสอบเทียบของข้าพเจ้าคือ 1.81)

ในงานคริสตมาสที่คริสตจักรสะพานเหลืองในปี 1999 นั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้ก้าวเดินออกไปอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า

หลังจากที่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าก็พบกับสันติสุข ข้าพเจ้าได้พบกับคำตอบที่แสวงหามานาน

  • ข้าพเจ้าได้รู้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าเป็นผู้ลิขิต และดูแลชีวิตของข้าพเจ้าเสมอมา
  • ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของข้าพเจ้าอยู่
  • ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร เพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้า ผู้ซึ่งรักข้าพเจ้าอย่างมากมาย

พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่าเราทุกคนเป็นคนบาป เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา และผลของความบาปคือความตาย แต่ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อตายเพื่อชดใช้บาปแทนเราบนไม้กางเขน นอกจากนี้ พระองค์ก็คืนชีวิตขึ้นมา และให้ชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ ในวันสุดท้ายพระองค์จะกลับมาพิพากษา เพียงแค่เราเชื่อในพระองค์ เราก็จะได้พลุดพ้น และได้รับชีวิตนิรันดร์ อันเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์

หลังจากข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระองค์ก็ทรงดูแลข้าพเจ้ามาตลอด แม้ว่าจะยังคงต้องพบกับปัญหามากมาย แต่พระเจ้าก็นำให้ข้าพเจ้าผ่านมาได้ตลอด

ข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกๆ ท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของข้าพเจ้านี้ ได้ลองเปิดใจ ใคร่ครวญ ศึกษาเพิ่มเติม และให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านดูครับ เพื่อท่านจะได้มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับข้าพเจ้า แล้วชีวิตของท่านก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com