Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

บทความสอนใจประจำวัน โดย J. Smith

"บทความสอนใจประจำวัน" แปลมาจากหนังสือสำหรับการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าประจำวัน ที่ชื่อ "The Believer's Daily Remembrancer" ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ James Smith แห่งคริสตจักร Cambray Baptist ที่ Cheltenham ตีพิมพ์เมื่อปี 1840

บทความดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยคุณ Alina McKenzie ผู้ซึ่งได้เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอผ่านทางหน้า facebook ของท่าน เพื่อเป็นการประกาศและหนุนใจเพื่อนนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในเมืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์

ผมเห็นว่าบทความสอนใจประจำวันนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมาก จึงได้ทะยอยแแปลและรวบรวมไว้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้เชื่อในพระเยซู ในการเติบโตผ่านทางพระคำอันล้ำค่าของพระองค์

ในการแปล ผมพยายามใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายสำหรับคนไทย (เช่นใช้คำว่า "ความหลุดพ้น" แทน "ความรอด") และหลีกเลี่ยงการใช้คำราชาศัพท์ เพื่อไม่ให้ภาษาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า

ขอขอบคุณคุณชโนทัย วุฒิกรณ์ธร ผู้ซึ่งได้ร่วมรับใช้อย่างสัตย์ซื่อเสมอมาในการสร้างรูปภาพประกอบ เพื่อให้บทความสอนใจประจำวันได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบที่น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน ที่จะได้เติบโตในพระคริสต์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นผ่านทางบทความสอนใจประจำวันนี้

ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com