Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

สรุปคำเทศนาเป็นชุด

รวมรวมสรุปคำเทศนาที่มีการสอนเป็นชุดในค่ายหรืองานฟื้นฟูต่างๆ

ค่ายเครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

ค่ายคริสตจักรสะพานเหลือง

 • 3 In 1 (ค่ายสามคณะ)
  อ. ตรูจิตต์ นีเดอเรอร์
   
 • กายเดียว (ค่ายสามคณะ)
  อ. ชัยราช กิจเกื้อกูล และ
  ศจ. ทิวาพร ราชรักษ์
   
 • ส่งต่อความรัก (ค่ายคริสตจักร)
  ศจ. สมศักดิ์ ชูสงฆ์

งานฟื้นฟู คริสตจักรสะพานเหลือง

ค่ายอื่นๆ

  

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com