Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

วาระสุดท้ายของยุค:
"เกริ่นนำ"

ความ​สุข​มี​แก่​ผู้​ที่​อ่าน​และ​แก่​บรร​ดา​ผู้​ที่​ฟัง​คำ​เผย​พระ​วจนะ แล้ว​ประ​พฤติ​ตาม​สิ่ง​ต่างๆ ที่​เขียน​ไว้​ใน​นั้น เพราะ​ว่า​เวลา​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว
(วิวรณ์ 1:3)

สวัสดีครับ พี่น้องในพระคริสต์ทุกๆ ท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้โอกาสแก่ผมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวคำพยากรณ์ต่างๆ ยิ่งอ่านก็ยิ่งค้นพบว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ ถูกต้องแม่นยำจริงๆ ครับ

สมัยเด็กๆ ก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้า ผมชอบเรื่องการดูดวงมาก ซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าสนุกดี และทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รู้อนาคต แม้ว่าจะถูกบ้างไม่ถูกบ้าง จนกระทั่งได้มีโอกาสศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์ทางอีเมลบทเรียนหนึ่ง ซึ่งเป็นการศึกษาพระธรรม "ดาเนียล" ทำให้ผมรู้สึกทึ่งมากเลยครับ ตอนนั้นก็คิดว่าท่านดาเนียลนี่ เป็นหมอดูที่เก่งจริงๆ ทำนายสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทำนายถึงอาณาจักรต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้ถูกต้องทุกประการ แต่ปัจจุบันนี้ก็ทราบแล้วครับว่าที่ท่านดูได้แม่นมาก ไม่ใช่เพราะท่านเก่ง แต่เป็นเพราะ ท่านได้รับการสำแดงจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงสัพพัญญู ทราบสารพัดทุกสิ่ง และท่านดาเนียลเองก็ไม่เคยบอกว่าท่านเป็นคนที่รู้ได้เอง แต่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าโดยตรง ท่านจึงสามารถทำนายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ ขอบคุณพระเจ้า ปัจจุบันผมได้รู้จักพระเจ้าแล้ว และก็ไม่ต้องมานั่งดูดวงชะตาอีกต่อไป เพราะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงดูแลชีวิตของผมอยู่ และสิ่งต่างๆ ในอนาคตที่ผมจำเป็นต้องรู้ก็ปรากฏชัดในพระคัมภีร์แล้ว

ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงอยากหนุนใจว่า พระคัมภีร์ได้บอกอะไรแก่เราเองอย่างมากมาย พระธรรมดาเนียลมิได้เพียงแค่พูดถึงอาณาจักรต่างๆ เท่านั้น แต่ท่านยังได้พยากรณ์ถึงการมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ โดยได้ระบุวันที่ที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนได้อย่างชัดเจน และได้บอกถึงเหตุการณ์ในโลกยุคสุดท้ายไว้ โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจเหตุการณ์ในพระธรรมวิวรณ์ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจารย์ยอห์นมิได้เขียนขึ้นเพื่อให้คริสเตียนกลัว แต่ให้คริสเตียนได้รับการหนุนใจ และระมัดระวังในการดำเนินชีวิต โดยมีความหวังใจว่า พระเยซูคริสต์เจ้าจะกลับมาอย่างแน่นอน จะมีชัยชนะที่เด็ดขาดเหนือผีมารซาตาน และจะรับพวกเราผู้ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ ไปอยู่ร่วมกับพระองค์ แล้วในที่สุด ลูกของพระเจ้าทุกคนก็จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์บนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเรา ซึ่งดีกว่าโลกนี้แบบเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียว

ด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่ได้ศึกษามาเป็นเวลาหนึ่ง จึงอยากแบ่งปันให้พี่น้องได้มาเรียนรู้ด้วยกันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นว่า ถ้าหากพี่น้องได้ศึกษามากขึ้น พี่น้องก็จะยิ่งรู้สึกยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะเชื่อฟังพระองค์ นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดถึงเรื่องการพิพากษา และการกลับมาของพระเยซูคริสต์

เนื่องจากผมเองมิได้เรียนทางด้านศาสนศาสตร์มาโดยตรง ดังนั้น ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ และขอช่วยแนะนำด้วยนะครับ เพื่อจะได้แก้ให้ถูกต้อง

ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผมจะนำเสนอนี้ จะเป็นไปตามแนวทฤษฎีของ pretribulational premillenialism เป็นหลักนะครับ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนกันอย่างกว้างขวาง และผมก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผล ตรงตามพระคัมภีร์มาก โดยเฉพาะเมื่อถอดความตามตัวอักษร แต่ก็มิได้ตัดสินว่าแนวคิดอื่นๆ จะผิดนะครับ เพียงแต่ผมค่อนข้างคล้อยตามกับแนวคิดนี้ครับ

ประวัติศาสตร์โลก 7 ยุค

แนวคิดเกี่ยวกับยุคพันปี

คำพยากรณ์เรื่องเจ็ดสิบสัปตะ

ลำดับเหตุการณ์วันสิ้นโลก

พระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่?

 

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิง มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน ปี 2011 (THSV11) ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย หากไม่ได้ระบุว่ามาจากฉบับอื่น

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com