Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ศึกษาพระคัมภีร์

ข้อคิดหนุนใจ อยากให้คนไทยได้อ่าน

รวบรวมข้อคิดหนุนใจที่ได้รับ จากวรรณกรรมคริสเตียน และบทความเกี่ยวกับคริสเตียนต่างๆ ที่อยากให้พี่น้องได้รับพระพรร่วมกัน

คำเทศนา

สรุปคำเทศนาที่คริสตจักรและกลุ่มนมัสการย่อย

คำเทศนาเป็นชุด

สรุปคำเทศนาเป็นชุด จากค่ายคริสเตียน หรืองานฟื้นฟูต่างๆ

บทเรียนพระคัมภีร์

สรุปคำสอนจากชั้นเรียนพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างเจาะลึก

สรุปพระคัมภีร์

พระคัมภีร์โดยย่อ ซึ่งได้เขียนไว้โดยคุณโปรดปรานครับ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเบื้องหลังและเนื้อหาของพระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่มโดยคร่าว เพื่อจะได้สามารถอ่านพระคัมภีร์ได้เข้าใจมากขึ้น

My Great Delight in God's Word

เรื่องราวความจริงจากพระคำ ที่ผมได้เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ และอยากแบ่งปันให้พี่น้องได้รับพระพรร่วมกันกับผมครับ

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com